Page 1 of 1

สอนการวาดรูปใน Adobe flash CS6 อย่างง่าย

Posted: 04/09/2017 2:37 pm
by natnicha001
การวาดรูปในโปรแกรม Adobe flash CS6 นั้น เราสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้เครื่องมือ Pen Tool, Rectangle Tool, Oval Tool, polostar tool, Pencil Tool หรือBrush Tool ยกตัวอย่างการวาดรูปแพนกวิน

ขั้นตอนการวาด
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วงกลม หรือ Oval Tool สีดำ วาดเป็นตัว และใช้เครื่องมือ Free TranForm Tool ในการย่อขยายให้ได้ขนาที่เราต้องการ

Image

ขั้นตอนที่ 2 ใช้ polostar tool เลือก option และเปลี่ยน number of sides ให้เป็น 3 เพื่อได้รูป 3 เหลี่ยม ทำเป็นปีก

Image

ขั้นตอนที่ 3 ใช้เครื่องมือ วงกลมสีขาว วาดเป็นท้องแพนกวิน

Image

ขั้นตอนที่ 4 นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เครื่องมือ Pen Tool ในการวาด ซึ่งเราจะลองใช้เครื่องมือนี้ในการวาดปากแพนกวิน

Image

ขั้นตอนที่ 5
หรือเราอาจจะลองใช้ Line Tool ในการสร้างก็ได้ เช่น ตัวอย่างนี้ในการใช้ Line Tool ในการวาดตาของแพนกวิน

Image

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ : ดาวน์โหลด