Page 1 of 1

ลบภาพพื้นหลังด่วนด้วยเทคโนโลยี AI

Posted: 23/04/2019 3:30 pm
by napharat079
การลบภาพพื้นหลังเพื่อนำรูปภาพที่ต้องการมาใส่พื้นหลังอันใหม่ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่นพื้นหลังไม่สวยงาม หรือต้องการรูปภาพบุคคลหรือวัตถุมาใช้ทำงานกราฟฟิกอื่น จะนิยมใช้โปรแกรม photoshop เพื่อทำให้ภาพพื้นหลังโปร่งแสง แต่ในตอนนี้มีเว็บไซต์หนึ่งที่พัฒนา Ai มาช่วยในการลบภาพพื้นหลังแล้ว ไม่ต้องลงโปรแกรม สามารถใช้งานออนไลน์ได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

ขั้นตอนการลบภาพพื้นหลังด้วย AI
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ remove.bg
2. จากนั้นคลิกที่ Select a photo เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการลบภาพพื้นหลังออก
1.png
1.png (149.23 KiB) Viewed 681 times
3. จะได้รูปภาพที่ลบพื้นหลังออกเรียบร้อย กดดาวน์โหลดเพื่อนำมาใช้งานต่อได้
2.png
2.png (64.2 KiB) Viewed 681 times
ภาพเต็มการลบพื้นหลังด้วย Ai
3.png
3.png (175.86 KiB) Viewed 681 times
บทสรุป
การลบภาพพื้นด้วย Ai บนเว็บไซต์ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเนียนใช้ได้เหมือนกับที่เราทำในโปรแกรม photoshop เลย สามารถนำรูปภาพที่ลบพื้นหลังไปใช้งานต่อได้อย่าสบายเลย เป็นการทำงานของ Ai ที่มีประโยชน์และทำงานได้ดีด้วย

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : การแต่งภาพ
บทเรียน Photoshop
Share Knowledge
Graphic design