การใช้งาน Text/Typography ใน Bootstrap 4

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4860
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้งาน Text/Typography ใน Bootstrap 4

Postby Parichat » 12/01/2018 11:21 am

Bootstrap 4 ใช้ font-size เริ่มต้นขนาด 16px และ line-height คือ 1.5 ใช้ font-family คือ "Helvetica Neue", "Helvetica", "Arial", "sans-serif" นอกจากนี้องค์ประกอบทั้งหมดของ <p> มี margin-top: 0 และ margin-bottom: 1rem (ค่าเริ่มต้น 16px ) มาดูการใช้งานของแท็กต่างๆดั่งนี้

[list]1.<h1> - <h6> ใน Bootstrap 4 รูปแบบส่วนหัวของ HTML (<h1> - <h6>) มีน้ำหนักตัวอักษร (font-weight) ที่โดดเด่นมากขึ้นและมีการเพิ่มขนาดตัวอักษร (font-size) ขึ้น

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>ทดสอบการใช้งานเเท็ก h1-h6</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>ขนาดตัวอักษรของ  h1 (2.5rem = 40px)</h1>
  <h2>ขนาดตัวอักษรของ  h2 (2rem = 32px)</h2>
  <h3>ขนาดตัวอักษรของ  h3 (1.75rem = 28px)</h3>
  <h4>ขนาดตัวอักษรของ  h4 (1.5rem = 24px)</h4>
  <h5>ขนาดตัวอักษรของ  h5 (1.25rem = 20px)</h5>
  <h6>ขนาดตัวอักษรของ  h6 (1rem = 16px)</h6>
</div>

</body>
</html>

ผลลัพธ์
b1.JPG
b1.JPG (38.72 KiB) Viewed 1773 times


2.Display Headings จะมี font-size ที่ใหญ่และ font-weight ที่เบา Display Headings มี Class มาให้เลือก 4 Class ด้วยกัน คือ .display-1, .display-2, .display-3, .display-4
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>ทดสอบการใช้งาน Display Headings</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>ทดสอบการใช้งาน Display Headings</h1>
  <hr>
  <h1 class="display-1">รูปแบบของ Display 1</h1>
  <h1 class="display-2">รูปแบบของ Display 2</h1>
  <h1 class="display-3">รูปแบบของ Display 3</h1>
  <h1 class="display-4">รูปแบบของ Display 4</h1>
</div>

</body>
</html>

ผลลัพธ์
b2.JPG


อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_typography.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests