การสร้าง Highcharts (Treemap) โดยใช้ฟังก์ชั่น Javascript

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

theoneozz
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 313
Joined: 07/01/2019 12:19 pm

การสร้าง Highcharts (Treemap) โดยใช้ฟังก์ชั่น Javascript

Post by theoneozz »

การสร้าง Highcharts (Treemap) โดยใช้ Javascript มีวิธีการทำดังนี้
1.สร้างไฟล์หน้า Html ขึ้นมา เเล้วตั้งชื่อตามผู้ใช้งาน ในที่นี้จะตั้งเป็น Treemap.html
2.เมื่อตั้งชื่อเสร็จเเล้วนำโค้ดตัวอย่างมาวางในไฟล์ที่สร้าง
ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Highcharts (w3big.com)</title>
<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/modules/treemap.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/modules/heatmap.js"></script>
</head>
<body>
<div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
<script language="JavaScript">
$(document).ready(function() {  
  var title = {
   text: 'Highcharts Treemap'  
  };    
  
  var colorAxis = {
   minColor: '#FFFFFF',
   maxColor: Highcharts.getOptions().colors[0]
  };
  
  var series= [{
   type: "treemap",
   layoutAlgorithm: 'squarified',
   data: [{
    name: 'A',
    value: 6,
    colorValue: 1
   }, {
    name: 'B',
    value: 6,
    colorValue: 2
   }, {
    name: 'C',
    value: 4,
    colorValue: 3
   }, {
    name: 'D',
    value: 3,
    colorValue: 4
   }, {
    name: 'E',
    value: 2,
    colorValue: 5
   }, {
    name: 'F',
    value: 2,
    colorValue: 6
   }, {
    name: 'G',
    value: 1,
    colorValue: 7
   }]
  }];   
   
  var json = {};   
  json.title = title;     
  json.colorAxis = colorAxis;  
  json.series = series;    
  
  $('#container').highcharts(json);
});
</script>
</body>
</html>
3.เมื่อทำการวางโค้ดเเล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็น JavaScript เช่นการเปลี่ยนชื่อตัวแปรหรือค่าที่เเสดง
4.เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าตัวเเปรเสร็จเเล้วให้ทดลองรันระบบ

ผลลัพธ์ที่ได้
8.JPG
8.JPG (23.2 KiB) Viewed 1429 times
สรุป เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงค่าตัวเเปร ชื่อของการได้เเล้วผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้หรือจะใช้ในการตกเเต่หน้าเว็บให้สวยงามได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : jQuery & Ajax
- สอนการใช้งาน jQuery & Ajax
- ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ jQuery & Ajax
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ JavaScript
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ jQuery
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ Ajax
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests