สร้างกราฟด้วย Chartjs

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

abdkode
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 362
Joined: 07/01/2019 9:56 am

สร้างกราฟด้วย Chartjs

Post by abdkode » 11/01/2019 6:16 pm

Chartjs เป็น open source library ที่ช่วยในการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิก
ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อนำไปใช้หรือปรับแต่งเพิ่มเติม
เรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยดีกว่าครับ
1.สร้าง Tag canvas กำหนดให้มี ไอดี เท่ากับ myChart ในตำแหน่งที่เราต้องการใส่กราฟ

Code: Select all

<canvas id="myChart" width="400" height="400">
2. นำเข้า Script Chart.js CDN

Code: Select all

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.7.3/Chart.min.js"></script>
3.ตัวอย่างการเรียกใช้งาน ChartJs ในรูปแบบ Bar chart

Code: Select all

var ctx = document.getElementById("myChart").getContext('2d');
var myChart = new Chart(ctx, {
  type: 'bar',
  data: {
    labels: ["Red", "Blue", "Yellow", "Green", "Purple", "Orange"],
    datasets: [{
      label: '# of Votes',
      data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
      backgroundColor: [
        'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
        'rgba(54, 162, 235, 0.2)',
        'rgba(255, 206, 86, 0.2)',
        'rgba(75, 192, 192, 0.2)',
        'rgba(153, 102, 255, 0.2)',
        'rgba(255, 159, 64, 0.2)'
      ],
      borderColor: [
        'rgba(255,99,132,1)',
        'rgba(54, 162, 235, 1)',
        'rgba(255, 206, 86, 1)',
        'rgba(75, 192, 192, 1)',
        'rgba(153, 102, 255, 1)',
        'rgba(255, 159, 64, 1)'
      ],
      borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    scales: {
      yAxes: [{
        ticks: {
          beginAtZero:true
        }
      }]
    }
  }
});
</script>
ผลลัพธ์จะออกดังภาพ
chartjs.png
chartjs.png (9.64 KiB) Viewed 1290 times
โค้ดตัวอย่างทั้งหมด

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>ChartJs</title>

 </head>
 
 <body>
 
		<div style="width:700px;"><canvas id="myChart" width="400" height="400"></canvas></div>

	
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.7.3/Chart.min.js"></script>

<script>
var ctx = document.getElementById("myChart").getContext('2d');
var myChart = new Chart(ctx, {
  type: 'bar',
  data: {
    labels: ["Red", "Blue", "Yellow", "Green", "Purple", "Orange"],
    datasets: [{
      label: '# of Votes',
      data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
      backgroundColor: [
        'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
        'rgba(54, 162, 235, 0.2)',
        'rgba(255, 206, 86, 0.2)',
        'rgba(75, 192, 192, 0.2)',
        'rgba(153, 102, 255, 0.2)',
        'rgba(255, 159, 64, 0.2)'
      ],
      borderColor: [
        'rgba(255,99,132,1)',
        'rgba(54, 162, 235, 1)',
        'rgba(255, 206, 86, 1)',
        'rgba(75, 192, 192, 1)',
        'rgba(153, 102, 255, 1)',
        'rgba(255, 159, 64, 1)'
      ],
      borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    scales: {
      yAxes: [{
        ticks: {
          beginAtZero:true
        }
      }]
    }
  }
});
</script>
	
	
 </body>
</html>
เราสามารถปรับแต่งเพิ่มให้เป็นกราฟอื่นๆ เช่นกราฟเส้น, Stacked, Pie, Multi axis,
อ้างอิง: http://www.chartjs.org

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Jquery & Javascript
-สอนการใช้งาน jQuery & Ajax
-ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ jQuery & Ajax
-บทเรียน jQuery

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests