Page 1 of 1

วิธี นำภาพมาใส่ใน Google Doc โดยการ Search จากเว็บไซต์

Posted: 08/05/2018 3:42 pm
by watcharin
วิธีนำภาพ มาใส่ google Doc ด้วยการ Search จากเว็บไซต์
ในgoogle Doc นั้นการใช้งานจะกล้ายกับ Microsoft word ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในการจัดทำเอกสารต่างๆ นอกจากการทำ google doc ที่ปกติเรานั้นจะทำการ อัพโหลดภาพจาพเครื่องอคมพิวเตอร์ของเราแล้วยังมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆคือการดึงรูปภาพที่ต้องการจากการค้นหาจากเว็บไซต์ เลือกไปที่ Tool เลือก Explore

ImageImage
ใส่รูปภาพที่เราต้องการค้นหา เมื่อได้แล้วให้เราทำการ ดึงรูปภาพมาใส่ได้เลย ในการนำรูปภาพมาจากการ Search นั้นจะมีลิงค์ที่มาของรูปภาพมาด้วย
ถือว่าวิธีการ Search รูปภาพแบบนี้จะทำให้เราเลือกรูปภาพที่ต้องการหรือสนใจจะนำเข้ามาใส่ประกอบในการทำเอกสาร หรือคู่มือต่างๆไม่ต้องอัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้