ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

muneela
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 265
ลงทะเบียนเมื่อ: 27/08/2018 10:47 am

ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

โพสต์โดย muneela » 30/08/2018 4:09 pm

ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เงินชดเชย หมายถึง เงินที่จะจ่ายชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งมีอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออกให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524

อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร หมายถึง อัตราเงินชดเชยสำหรับชนิดและประเภทสินค้าที่จะได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามที่คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การชดเชยค่าภาษีอากร หมายถึง การที่รัฐจ่ายเงินให้แก่ผุ้ส่งออกในรูปของบัตรภาษีสินค้า สำหรับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร รวมถึงการขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนของราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือรวมถึงการขายสินค้าขององค์กรให้แก่ต่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธิ์นำสินค้าเข้าโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายเป็นการทดแทนค่าภาษีอากรที่ผู้ผลิตได้เสียไปในทุกขั้นตอนของการผลิต ได้แก่บรรดาภาษีอากรที่มีอยู่ในมูลค่าของวตุ อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง พลังงานอย่างอื่นที่ใช้ในการผลิตสินค้า แต่ไม่รวมภาษีเงินได้ ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น
ซึ่งบัตรภาษีมี 2 ชนิด คือ
1. บัตรภาษีชนิดกำหนดราคา 100,000 บาท, ราคา 10,000 บาท และราคา 1,000 บาท
2. บัตรภาษีชนิดไม่กำหนดราคา จำนวนเงินต่ำกว่า 1,000 บาท
บัตรภาษี มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกบัตรภาษี

การชดเชยค่าภาษีอากร เป็นมาตราการช่วยเหลือทางภาษีอากรของรัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้ส่งสินค้าไปขายแข่งขันกัยสินค้าของต่างประเทศ โดยให้ในรูปของบัตรภาษีสินค้า


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับภาษีนำเข้า

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 39 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน