ความรู้เกี่ยวกับหอการค้าไทย

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

muneela
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 265
ลงทะเบียนเมื่อ: 27/08/2018 10:47 am

ความรู้เกี่ยวกับหอการค้าไทย

โพสต์โดย muneela » 31/08/2018 11:26 am

ความรู้เกี่ยวกับหอการค้าไทย

หอการค้าไทย เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจให้การรับรองเอกสารแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ซึ่งเป็นหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆทางภาษีศุลกากร แต่เป็นความต้องการของประเทศผู้นำ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศ หรือป้องกันกรนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่กรณีที่มีปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัน หรือเป็นไปตามมติของสหประชาชาติที่ให้คว่ำบาตรประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อลงโทษ ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันทางการค้าของประเทศหนึ่ง เพื่อลงโทษโดยให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการค้าของประเทศตน เป็นอำนาจความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสารแสดงถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออก หรือเอกสารทางการค้าอื่น

หอการค้าไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอรับรองเอกสาร ดังนี้
1. ขึ้นทะเบียนบัตร
ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสารถิ่นกำเนิดสินค้าหรือเอกสารเพื่อการส่งออกอื่นๆ จะต้องขึ้นทะเบียนขอมีบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจในเอกสาร โดยมีบัตรที่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือหน่วยงาน พร้อมทั้งลายมือชื่อผู้มีอำนาจ เพื่อใช้อ้างอิงตรวจสอบ
2. การพิมพ์ข้อความรับรองเอกสารถิ่นกำเนิดสินค้า
หลังจากขึ้นทะเบียนบัตร ในขั้นตอนการยื่นขอรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ผู้ส่งออกจะต้องพิมพ์ข้อความลงในแบบฟอร์มเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจตามรายชื่อที่ระบุด้วยบัตรตัวอย่างรายมือชื่อ

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 35 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน