การคำนวณบวก ลบ คูณ หาร ใน Microsoft Excel

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ณัฐกฤตา บุญญะฤทธิ์
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 591
Joined: 14/01/2019 9:55 am

การคำนวณบวก ลบ คูณ หาร ใน Microsoft Excel

Post by ณัฐกฤตา บุญญะฤทธิ์ »

Microsoft Excel คือโปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่ง Microsoft Excel นั้นเป็นโปรแกรมยอดฮิต มีความสามารถรอบด้าน แต่เก่งมากด้านการวิเคราะห์ คำนวณ และการจัดการข้อมูลในรูปแบบตาราง รวมถึงนำข้อมูลในตารางมาแสดงผลในรูปแบบที่ทำให้เราเข้าใจข้อมูลนั้นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างกราฟ หรือจะตารางที่ให้เราลองเปลี่ยนมุมมองไปมาได้อย่างง่ายดาย

Microsoft Excel สามารถทำการคำนวณ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ซึ่งปกติแล้วจะมี 4 วิธี ในการคำนวณ คือ

1. การใช้เครื่องหมายบวก (+)
2. การใช้เครื่องหมายลบ (-)
3. การใช้เครื่องหมายคูณ (*)
4. การใช้เครื่องหมายหาร (/)

วิธีการคำนวณ

1. ให้พิมพ์เครื่องหมาย = ในเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผล
2. ตามด้วยเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการคำนวณ ในที่นี้ หมายถึง (20)
3. ใส่เครื่องหมายที่ต้องการ อย่างเช่น เครื่องหมายบวก (+) ลบ (-) คูณ (*) และหาร (/)
4. แล้วตามด้วยเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการคำนวณอีกครั้ง ในที่นี้ หมายถึง (10)
5. กด Enter ผลลัพธ์จะแสดงขึ้นที่เซลล์ที่ทำการคำนวณ
ๅ.png
ๅ.png (9.75 KiB) Viewed 1968 times
การคำนวณด้วยวิธีการบวก (+)
2 (1).png
2 (1).png (7.2 KiB) Viewed 1968 times
เมื่อกด Enter ผลลัพธ์ของการคำนวณด้วยวิธีการบวก (+) ก็จะแสดงผลลัพธ์
3 (1).png
3 (1).png (9.7 KiB) Viewed 1967 times
การคำนวณด้วยวิธีการลบ (-)
4.png
4.png (7.24 KiB) Viewed 1967 times
เมื่อกด Enter ผลลัพธ์ของการคำนวณด้วยวิธีการลบ (-) ก็จะแสดงผลลัพธ์
5.png
5.png (35.52 KiB) Viewed 1966 times
การคำนวณด้วยวิธีการคูณ (*)
6.png
6.png (7.32 KiB) Viewed 1966 times
เมื่อกด Enter ผลลัพธ์ของการคำนวณด้วยวิธีการคูณ (*) ก็จะแสดงผลลัพธ์
7.png
7.png (9.63 KiB) Viewed 1966 times
การคำนวณด้วยวิธีการหาร (/)
8.png
8.png (7.1 KiB) Viewed 1966 times
เมื่อกด Enter ผลลัพธ์ของการคำนวณด้วยวิธีการหาร (/) ก็จะแสดงผลลัพธ์

บทสรุป

ฟังก์ชันของ Microsoft Excel ก็คือสูตรสำเร็จรูปที่โปรแกรม Microsoft Excel จัดทำไว้ให้แล้ว พร้อมเรียกใช้งานได้เลย เพียงแต่เราใส่ค่าที่ต้องการให้คำนวณ โดยการระบุเซลล์ข้อมูล หรือพิมพ์โดยตรง เพื่อให้ฟังก์ชันนำไปคำนวณเท่านั้น หน้าที่ของฟังก์ชัน ก็คือ เอาข้อมูลที่เราระบุ ไป บวก ลบ คูณ หาร กัน เช่น ฟังก์ชัน SUM ก็จะนำค่าที่เราระบุมารวมกัน ผลที่ได้คือผลรวมของข้อมูลที่เราระบุ ฟังก์ชันช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ถ้าไม่มีฟังก์ชัน เราจะต้องเสียเวลาในการคำนวณเป็นอย่างมาก
ตัวอย่าง เช่น ถ้าเราต้องการรวมตัวเลขใน A1 ถึง A10 เราต้องเขียนใน Formular bar หรือ เซลล์ที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ ดังนี้ =A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 แต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชัน SUM ซึ่งเป็นการรวมตัวเลขในเซลล์ เราสามารถเรียกใช้สูตร และระบุข้อมูลได้สะดวกขึ้น ดังนี้ =SUM(A1:A10)
การคำนวณบวก ลบ คูณ หาร ใน Microsoft Excel ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ใน Google Sheets ได้อีกด้วยเนื่องจากว่า เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณเช่นเดียวกัน


ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Microsoft Excel และ Google Sheets

ข้อมูลเกี่ยวกับ Google
Google For Work
Microsoft Office Knowledge
Microsoft
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests