Page 1 of 1

ฟีเจอร์ใหม่ของ Microsoft Teams แก้ปัญหาการยืนบังกระดาน ขณะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

Posted: 22/07/2019 10:41 am
by chatee supasand
เมื่อไม่นานมานี้ Microsoft ได้ออกฟีเจอร์ใหม่ตัวของ Microssoft team ออกมา เวลาที่เราต้องประชุม วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้ว ต้องยืนเขียนกระดาน แล้วขณะที่เรากำลังยืนเขียน หรือพูดแล้วเผลอตัวไปบังกระดานโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งทำให้ผู้ที่ร่วมประชุมกับเรามองไม่เห็นข้อความทำให้ ประสิทธิภาพของการประชุมลดลง
ซึ่งทางตัวของ Microsoft teams ได้แก้ปัญหาของส่วนนี้ง่ายๆ โดยการบอกระบบถ่ายทอดวิดีโอว่าพื้นที่กระดานอยู่ตรงไหน และเมื่อผู้สนทนายืนบังกระดานนั้น ระบบจะนำภาพก่อนหน้านั้นมาแสดงทับให้อัตโนมัติ

[attachment=0]mt1.png[/attachment]

ตัวอย่างีดีโอที่ Microsoft ได้ทำการปล่อยออกมา


คาดว่า Microsoft น่าจะเปิด ให้ใช้งานฟีเจอร์นี้ ภายในปีนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก
youtube.com/watch?v=6DNef_iPjg4
blognone.com/node/110944