กรณีทดสอบ(test case)

Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

กรณีทดสอบ(test case)

Post by jay_limm »

กรณีทดสอบ(Test case) : ในการทำกรณีทดสอบนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลสำคัญๆ ดังนี้

- Test case ID : หมายเลขของกรณีทดสอบที่ไม่ซ้ำกัน
- Purpose : วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
- Precondition : เงื่อนไขที่จำเป็นต้องทำก่อนจะเริ่มทดสอบด้วยกรณีทดสอบนั้นๆ
- Input : ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปในโปรแกรมหรือระบบที่ทดสอบ
- Expect output : ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโปรแกรมหรือระบบที่ทดสอบ
- Postcondition : เงื่อนไขที่จำเป็นต้องทำหลังจากที่ทำกรณีทดสอบนั้นๆแล้ว
- Execution history : เป็นประวัติของการทดสอบ เช่น ทดสอบเมื่อไร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร ทดสอบกับโปรแกรม versionไหน เป็นต้น

ส่วนหน้าที่ของผู้ทดสอบ คือจะต้องทำเงื่อนไขต่างๆที่จำเป็นก่อนทำการทดสอบ จากนั้นทำการป้อน input เข้าไปในโปรแกรมหรือระบบ แล้วดูว่า ผลลัพะที่ได้(actual result) คืออะไร แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง(expected result) เพื่อดูว่าการทดสอบผ่านหรือไม่


การดูว่าการทดสอบผ่านหรือไม่ ยกตัวอย่างง่ายๆ
โปรแกรมการบวกลบที่ตัวตั้งต้อง มากกว่า ตัวที่เอามาลบ
ให้ input เป็น 10 เป็นตัวตั้ง กับ 100 เป็นตัวลบ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ แสดงข้อความว่า "ลบไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวที่เอามาลบ"
เมื่อทำการทดสอบแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ -90
แสดงว่าการทดสอบนี้ไม่ผ่านเพราะผลลัพธ์ที่คาดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกัน
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Software testing”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests