หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การทำ Automated Testing

โพสต์แล้ว: 29/01/2016 10:01 am
โดย M033
ในการทำAutomated Testing แบ่งเป็น 5 ชนิดคือ
1.Syntax checking Syntax checking
- การทดสอบดวยการตรวจสอบไวยากรณ์ที่เขียนข้ึ้น
2.Unit testing/Module Testing
- เป็นการทดสอบโปรแกรมทีละโมดูลเพื่อนหาข้อผิดพลาดที่เกิดภายในโมดูล
3.Integration testing
- เป็นการทดสอบโปรแกรมโดยการเพิ่มจำนวนโมดูลแบ่งเป็น2ลักษณะคือ
  Top-Down Approach
  Bottom-Up Approach
Top-Down Approach Down Approach
  test.jpg
  test.jpg (28.66 KiB) เปิดดู 727 ครั้ง
Bottom-Up Approach Up Approach
  test2.jpg
  test2.jpg (25.45 KiB) เปิดดู 727 ครั้ง
4.Stub testing
- คือกลุ่มคำสั้นๆที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นโมดูลตัวแทนในการทดสอบโปรแกรม
5.System testing
- เป็นการทดสอบโปรแกรมทุกโปรแกรมร่วมกันว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่