Page 1 of 1

มีวิธีเปลี่ยนจากใช้ db เป็น mysql เป็น sql server ไหมครับ

Posted: 20/04/2017 1:08 pm
by lancelot
มีวิธีเปลี่ยนจากใช้ db เป็น mysql เป็น sql server ไหมครับ

พอดี ลง joomla ที่ใช้ mysql ไว้ อยากเปลี่ยนไปใช้เป็น sql server แทนครับ มีวิธีไหมครับ

Re: มีวิธีเปลี่ยนจากใช้ db เป็น mysql เป็น sql server ไหมครับ

Posted: 20/04/2017 1:45 pm
by mindphp
ใช้ #Joomla เวอร์ชั่นไหนครับ
ลงข้อมูลไว้เยอะหรือยังครับ
มี #extension เสริจอื่นๆ อีกไหมครับ

Re: มีวิธีเปลี่ยนจากใช้ db เป็น mysql เป็น sql server ไหมครับ

Posted: 20/04/2017 1:47 pm
by lancelot
มีข้อมูลไม่เยอะครับ ไม่สำคัญด้วยข้อมูลนี้ ก็มี extension เสริม นิดหน่อยครับ page builder , akeeba backup อะไรพวกนี้ Joomla! 3.6.5

Re: มีวิธีเปลี่ยนจากใช้ db เป็น mysql เป็น sql server ไหมครับ

Posted: 20/04/2017 2:06 pm
by mindphp
ถ้ามี extension เสริม แนะนำ ทดลอง ลง extension กับ Joomla บน sql server ก่อนย้ายนะครับ
เพราะ บาง ตัวอาจมีปัญหากับ sql server