Page 1 of 1

ปุ่ม print บทความเมือคลิกแล้วไม่มีเมนู print ออกมาครับต้องทำยังไงดีครับ

Posted: 24/09/2019 4:44 pm
by jamepiyawat
พอดีว่าผมได้ทำ template ขึ้นมาแต่ว่า print ของบทความเกิดเหตุขัดข้องครับ เมือผมกดปุ่ม print แล้วไม่มีเมนูให้ print ขึ้นมาครับครับต้องเอาเมาส์ออกมานอกปุ่มก่อนถึงมันจะขึ้นเมนู print ให้ครับ

อยากทราบวิธีแก้ไขครับว่าจะต้องทำยังไง ผมได้ลองเปลี่ยน template เป็น protostar สามารถกดได้ปกติครับ