วิธีการตัดค่า url แล้วปรับแทนที่ url เดิม ใน phpbb

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการตัดค่า url แล้วปรับแทนที่ url เดิม ใน phpbb

Post by Ittichai_chupol »

- สำหรับที่ที่กำลังที่จะศึกษาวิธีการ ตัดค่าคำบางคำเพื่อที่จะไม่ให้แสดงใน url ออก และ เพื่อเปรับผมการแสดง url ให้เหลือเพียงแค่ส่วนที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งมีวิีธีการหลายอย่าง แต่ในที่นี้ จะเสนอวิธีการนี้ โดยใช่ javascript มาช่วยในการทำงาน ดังนี้

Code: Select all


  console.log(window.location.href); // ตรวจสอบค่าของ url
  var url_sub = window.location.href;  //สร้างตัวแปรรับค่า
  var url_sub_id = url_sub.split('#s');  //สร้างตัวแปรรับ่าที่ ตัด ออกมาจาก url
  onsole.log(url_sub_id[1]); //แสดงค่า โดยจะแบ่ง ออกไป 2 ส่วน คือ 0 = ส่วนก่อนหน้าที่ตัดออก 1 ส่วนหลังจากที่ตัดออก 
 var sup_url = url_sub.split('&s='); //สร้างตัวแปรรับ่าที่ ตัด ออกมาจาก url
 window.history.pushState(null, null, sup_url[0]); //แทนค่า url เดิม

ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 4 guests