แก้ปัญหา rsync แล้ว Error .ssh/known_hosts

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21849
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

แก้ปัญหา rsync แล้ว Error .ssh/known_hosts

Postby mindphp » 23/06/2017 6:54 pm

จากบทความ
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E ... p-shh.html
ถ้ารันคำสั่งแล้ว Error
Add correct host key in /home/mindphp/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/mindphp/.ssh/known_hosts:2
remove with: ssh-keygen -f "/home/mindphp/.ssh/known_hosts" -R 203.154.220.***
ECDSA host key for 203.154.220.132 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(605) [sender=3.0.9]
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21849
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: แก้ปัญหา rsync แล้ว Error .ssh/known_hosts

Postby mindphp » 23/06/2017 6:55 pm

แก้ปัญหาโดย
rm /home/mindphp/.ssh/known_hosts

เพื่อลบ .ssh/known_hosts ออกไปก่อน แล้ว ลอง รัน #rsync ใหม่อีกครั้ง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21849
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: แก้ปัญหา rsync แล้ว Error .ssh/known_hosts

Postby mindphp » 05/11/2017 6:50 pm

rsync ไฟล์ข้าม Server โดยไม่ต้องกรอก user pass word ของเครื่องปลายทาง
ตัวอย่างการ rsync จาก Server อื่นมายัง Server เรา

Code: Select all

rsync -Pav -e "ssh -i $HOME/.ssh/somekey" username@hostname:/from/dir/ /to/dir/

-e คือระบุว่า จะ rsync ข้าม Server ด้วย ssh
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21849
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: แก้ปัญหา rsync แล้ว Error .ssh/known_hosts

Postby mindphp » 19/07/2019 6:43 am

ตัวอย่าง ใช้ rsync ใน port ที่ไม่ใช่ port 22 (Default ของ โปรแกรม ssh)
ตัวอย่าง ปลายทางใช้ port 2200

Code: Select all

rsync -av /home/mindphp/backups/ -e 'ssh -p 2200' user@***.***.***.***:/var/www/html/demoboard
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21849
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: แก้ปัญหา rsync แล้ว Error .ssh/known_hosts

Postby mindphp » 02/08/2019 3:42 pm

mindphp wrote:rsync ไฟล์ข้าม Server โดยไม่ต้องกรอก user pass word ของเครื่องปลายทาง
ตัวอย่างการ rsync จาก Server อื่นมายัง Server เรา

Code: Select all

rsync -Pav -e "ssh -i $HOME/.ssh/somekey" username@hostname:/from/dir/ /to/dir/

-e คือระบุว่า จะ rsync ข้าม Server ด้วย ssh


นอกจากวิธีนี้แล้ว ยังสามารถอีกวิธี แบบนี้ได้
viewtopic.php?f=27&t=59076
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21849
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: แก้ปัญหา rsync แล้ว Error .ssh/known_hosts

Postby mindphp » 24/08/2019 2:39 pm

เพิ่มเติมถ้าใช้ show ข้อมูลที่กำลังรัน

Code: Select all

rsync -progress -Pav -e "ssh -i $HOME/.ssh/somekey" username@hostname:/from/dir/ /to/dir/
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042


Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests