การใช้ case when ซ้อน case when ต้องเชื่อมยังไงคะ

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ
pirom
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 32
Joined: 06/08/2011 11:26 am

การใช้ case when ซ้อน case when ต้องเชื่อมยังไงคะ

Post by pirom »

หาค่าออกมาได้แล้ว
case
when round(product_uom.factor) > 1 then stock_move.product_qty
when round(product_uom.factor) < 1 then stock_move.product_qty / product_uom.factor
else stock_move.product_qty * (select round( max(factor) ) from product_uom uom2
where uom2.category_id = product_uom.category_id)
end as max_factor

ต้องการให้แสดงเป็นแต่ละเดือนด้วย
case date_part('month',stock_picking.date_done)
when 1 then product_qty
else 0
end as january

จะเอา 2 อันนี้มารวมกันยังไงคะ เพื่อให้คำตอบออกมาเป็นแต่ละเดือน
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests