แนะนำวิธีการทำ dropdown list จากฐานข้อมูลโดยเปรียบการระหว่าง phpBB กับ php

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pnut
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 488
Joined: 08/08/2016 10:48 am

แนะนำวิธีการทำ dropdown list จากฐานข้อมูลโดยเปรียบการระหว่าง phpBB กับ php

Post by pnut »

แนะนำวิธีการทำ dropdown list จากฐานข้อมูลโดยเปรียบการระหว่าง phpBB กับ php
1.การทำ dropdown list จากไฟล์ php

Code: Select all

<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
<title>ThaiCreate.Com Tutorial</title>
</head>
<?php //เป็นโค้ด connect database เพื่อติดต่อฐานข้อมูล
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root"); 
    $objDB = mysql_select_db("akkachai"); 
?>
<body>
	<form action="" method="post" name="form1">
		List Menu<br>
		 <select name="lmName1">
			<option value=""><-- Please Select Item --></option>
<?php
    $strSQL = "SELECT * FROM phpbb_m_causative"; //ส่วนนี้เป็น select ข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล
     $objQuery = mysql_query($strSQL); //ส่วนนี้เป็นการประกาศตัวแปร objQuery แล้วให้มีการคิวลี่ข้อมูลออกจากตัวแปร $strSQLที่เราได้ทำการselect ข้อมูลไว้
			while($objResuut = mysql_fetch_array($objQuery)) //เป็นการ fetch ข้อมูลจากการคิวลี่ออกมาในรูปแบบของ aray
			{
			?>
			<option value="<?php echo $objResuut["id"];?>"><?php echo $objResuut["id"]." - ".$objResuut["name_causative"];?></option>
			<?php
			}
			?>
		 </select>
		<input name="btnSubmit" type="submit" value="Submit">
	</form>
</body>
</html>
<?php
	mysql_close();
?>

อธิบาย
1.1.การทำ dropdown list และเรียกใช้ตัวแปรมาแสดงผลในไฟล์ php ได้เลย
1.2.สามารถ echo ในไฟล์ในที่เราทำสร้าง Dropdown list ได้เลย
2.ไฟล์การทำ dropdown list จาก phpBB

Code: Select all

$sql_ary = array(
            'SELECT' => '*',
            'FROM' => array(
              'phpbb_m_typeofplant' => 't'
            ),
          );
          $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary); //เรียนกฐานข้อมูลโหมดรายละเอียดโรคพืช
          $result = $db->sql_query($sql); 
          while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
            $id = $row['id'];
            $template->assign_block_vars('row1', array( //
              'FLORAE_ID' => $id,
              'NAME_FLORAE' => $row['name_florae'],
             
            ));
          }
ไฟล์ template ที่เรียกค่ามาจาก php ใน phpBB

Code: Select all

<select name="name_plant">
          <option value="">{L_SELECT_ITEM}</option>
          <!-- BEGIN row1 -->
          <option value="{row1.NAME_FLORAE}">{row1.NAME_FLORAE}</option>
          <!-- END row1 -->
</select>
อธิบาย
1.ไฟล์ phpBB ได้มีการประกาศตัวแปร $sql_ary นั้นเป็นการเรียก select ข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาโดยทำการเรียกโดยใช้ array
2.การประกาศตัวประกาศตัวแปรก็สามารถเรียก select ได้เหมือนกันไฟล์ php โดยไม่จำเป็นต้องเรียกโดยใช้ array ก็จะได้ ถ้าเรียก select แบบตรงตัวก็จะไม่มี sql_builid_query
3.โดยไฟล์ phpBB จะมีการ loop while คือการสร้าง loop sql_fetchrow ออกมาจากฐานข้อมูล โดยการส่งออกมา assign_block_vars ส่งค่าไปยัง temlate เป็น array

ข้อแตกต่างการทำ dropdown list ระหว่าง phpBB VS php
1.การ echo ค่าที่จะแสดงใน dropdown list phpBB ไม่สามารถทำได้จะต้องทำการส่งค่านั้นไปยัง template อีกทีโดยส่งค่าไปเป็น assign_block_vars แทน ส่วน php จะสามารถ echo ในไฟล์เดียวกันได้เลย
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests