รับกวนผู้รู้ ช่วยดูโค้ด php ให้หน่อยนะครับรันไม่ผ่าน

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

valakorn

รับกวนผู้รู้ ช่วยดูโค้ด php ให้หน่อยนะครับรันไม่ผ่าน

Post by valakorn »

มันขึ้น
Warning: include(../inc/paging.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\project\new\index.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../inc/paging.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\project\new\index.php on line 15

Fatal error: Call to undefined function paging_start_row() in C:\AppServ\www\project\new\index.php on line 73

โค้ด php ครับ

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Blog: Home</title>
<link rel="stylesheet" href="../css/style.css" />
</head>
<body>
<?php
include("header.inc.html");
include("blog.inc.php");
include("../inc/paging.inc.php");

my_connect();
?>
<p />
<table width="680" cellpadding="3" cellspacing="3" align="center">
<tr valign="top">

<td width="150" bgcolor="wheat" style="font-size: 12pt; padding: 5px;">
<b>หมวดหมู่บล็อก</b>
<br />

<!-- หมวดรวมทั้งหมดหมด ไม่อยู่ในตัวแปร $BLOG_CATS จึงต้องแยกมาเขียนไว้ต่างหาก -->
&raquo; <a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" style="font-size: 11pt;">รวมทั้งหมด</a><br />

<?php
foreach($BLOG_CATS as $key => $value) {
$url = $_SERVER['PHP_SELF'] . "?catid=$key";
echo "&raquo; <a href=\"$url\" style=font-size: 11pt;>$value</a><br />";
}

echo "<hr />";

if(!isset($_SESSION['user_id'])) {
echo "<a href=user_login.php>สมาชิกเข้าสู่ระบบ</a><br />
<a href=user_subscribe.php>สมัครสมาชิกใหม่</a><br />";
}
else {
echo "<a href=new_entry.php>สร้างบล็อกใหม่</a><br />
<a href=user_logout.php>ออกจากระบบ</a><br />";
}
?>
<br />
</td>

<td bgcolor="#DDDDFF" align="center">
<b>หัวข้อบล็อกในหมวด:
<font color="red">
<?php
if($_GET['catid']) {
echo $BLOG_CATS[$_GET['catid']]; //อ่านชื่อหมวดจาก key ของหมวดนั้น
}
else {
echo "รวมทั้งหมด";
}
?>
</font></b>
<br />

<div style="width: 96%; background-color: white; border: solid 1px gray;
text-align: left; padding: 5px; margin: 2px;">
<?php
$current_page = 1;
if(isset($_GET['page'])) {
$current_page = $_GET['page'];
}

$rows_per_page = 10;
$start_row = paging_start_row($current_page, $rows_per_page);


$sql = "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS *,
DATE_FORMAT(date_post, '%d-%m-%Y') AS datepost FROM entry";


//ถ้ามีหมวดหมู่ของบล็อกแนบมาแบบ Query String
//ก็นำไปเป็นเงื่อนไขในการเลือกเฉพาะบล็อกในหมวดนั้น
if($_GET['catid']) {
$sql .= " WHERE cat_id = '{$_GET['catid']}'";
}
$sql .= " ORDER BY date_post DESC
LIMIT $start_row, $rows_per_page;";


$result = mysql_query($sql);
$found_rows = mysql_query("SELECT FOUND_ROWS();");
$total_rows = mysql_result($found_rows, 0, 0);


if($total_rows == 0) {
echo "ไม่พบบล็อกในหมวดนี้";
}
else {
while($data = mysql_fetch_array($result)) {
$id = $data['entry_id'];
$title = $data['title'];
$name = $data['user_name'];
$cmm = $data['num_comment'];
$date = $data['datepost'];

echo "<a href=show_entry.php?entryid=$id target=_blank>$title</a>

<div style=\"font-size: 8pt; color: gray;\">

โดย: <b>$name</b> - ($cmm) Comments - [$date]

</div><br />";

}
}

echo "</div>";

//ในส่วนการแบ่งเพจ หากมี id ของหมวดหมู่อยู่ที่ Query String
//ก็ต้องแนบต่อไปที่เพจอื่นๆด้วย เพื่อจะได้เลือกอ่านเฉพาะบล็อกในหมวดนั้นๆ
$page_range = 5;
if($_GET['catid']) {
$qry_str = "catid=" . $_GET['catid'];
}
else {
$qry_str = "";
}
$total_pages = paging_total_pages($total_rows, $rows_per_page);
$pagenum = paging_pagenum($current_page, $total_pages,
$page_range, $qry_str);
echo "หน้า: " . $pagenum;

?>

</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
Image

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: รับกวนผู้รู้ ช่วยดูโค้ด php ให้หน่อยนะครับรันไม่ผ่าน

Post by touleg »

include("../inc/paging.inc.php");

ไม่มีไฟล์ตามที่อยู่นี้

valakorn
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 27/12/2011 3:55 pm

Re: รับกวนผู้รู้ ช่วยดูโค้ด php ให้หน่อยนะครับรันไม่ผ่าน

Post by valakorn »

แล้ว Fatal error: Call to undefined function paging_start_row() in C:\AppServ\www\project\new\index.php on line 73
แล้ว ตรงนี้ละ ครับ

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: รับกวนผู้รู้ ช่วยดูโค้ด php ให้หน่อยนะครับรันไม่ผ่าน

Post by touleg »

fcuntion paging_start_row() มันถูกสร้างไว้ที่ไฟล์ไหนอ่ะครับ ถ้าไฟล์นั่นมัน include มาไม่ได้ มันก็ไม่รู้จักฟังก์ชั่นที่เขียนอยู่ในไฟล์นั่น พอเรียกใช้ก็ขึ้นอย่างที่เห็นอ่ะครับ

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests