วิธียื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ท,โปรแกรมบัญชี Express

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 147
Joined: 03/03/2015 9:40 am

วิธียื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ท,โปรแกรมบัญชี Express

Post by sasitorn »

วิธียื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ท,โปรแกรมบัญชี Express

การยื่นแบบ ภงด. 3, ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณต้องขอแบบยื่นกับสรรพากรว่าต้องการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต สรรพากรจะมีรหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ คุณจะโทรสอบถามทางสรรพากร หรือเข้าไปดู http://www.rd.go.th/publish/index.htmlก ... นเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการยื่นแบบจะเหมือนกัน ภงด.3 หรือ ภงด. 53 จะแนะนำวิธีการยื่นแบบ สำหรับ ภงด. 53

1. เข้ามาในเมนูการเงิน ข้อ 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือกภงด. ที่ต้องการ
301.jpg
301.jpg (23.31 KiB) Viewed 1075 times
2. คลิกข้างรูป Printer เลื่อนลูกศรลง เลือกแบบฟอร์มภงด. 53 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
302.jpg
302.jpg (31.8 KiB) Viewed 1075 times
3. เลือก ฟอร์ม 1 ตอบ ตกลง
303.jpg
303.jpg (28.74 KiB) Viewed 1075 times
4. ให้คุณเลือกข้อ 4. นำแบบทดสอบไปทับ เลือก ข้อ 1. แล้วเลือก ฟอร์ม 1 ตอบตกลง
304.jpg
304.jpg (29.81 KiB) Viewed 1075 times
5. กด Alt+P เลือก ขอบเขตรายงาน ที่ต้องการ เลือก ตกลง
305.jpg
305.jpg (30.74 KiB) Viewed 1075 times
6. โปรแกรมจะแจ้งข้อความ การเตรียมไฟล์ยื่น ผ่านเน็ต เลือก ตกลง
306.jpg
306.jpg (10.81 KiB) Viewed 1075 times
7. เลือก แฟ้มข้อมูลชนิดข้อความ ตอบ ตกลง
307.jpg
307.jpg (9.12 KiB) Viewed 1075 times
8. เลือก ไดร์ฟ และตั้งชื่อไฟล์ เพื่อ SAVE ข้อมูล เช่น D:TAX53.TXT
308.jpg
308.jpg (26.66 KiB) Viewed 1075 times
เมื่อ SAVE ไฟล์จากโปรแกรม express ได้แล้ว คุณจะต้องเข้า ในเว็ปไซด์ http://www.rd.go.th เพื่อดาว์นโหลด "โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" มีขั้นตอนตามนี้

1. คลิกที่ ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
309.jpg
309.jpg (114.03 KiB) Viewed 1075 times
2. คลิกที่ รายละเอียด ใต้หัวข้อแนะนำบริการ
310.jpg
310.jpg (32.53 KiB) Viewed 1075 times
ที่มา: บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด
sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 147
Joined: 03/03/2015 9:40 am

Re: วิธียื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ท,โปรแกรมบัญชี Express

Post by sasitorn »

3. คลิกที่ แนะนำโปรแกรม
311.jpg
311.jpg (32.46 KiB) Viewed 1073 times
4. เลือก โปรแกรม ภาษีที่ต้องการ ถ้าคุณจะยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้ง ภงด. 1 ,ภงด.3 ภงด.53 คุณจะต้องดาวน์โหลดที่ละโปรแกรม
312.jpg
312.jpg (37.01 KiB) Viewed 1073 times
5. คลิก ที่ โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภงด.53 โดยเลือกที่ โปรแกรมเสริม ด้านล่าง (โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบภงด.53)
313.jpg
313.jpg (29.91 KiB) Viewed 1073 times
6. เลือก SAVE
314.jpg
314.jpg (30.36 KiB) Viewed 1073 times
7. เลือกไดร์ฟที่ต้องการ SAVE เลือก ตกลง

8. เมื่อ SAVE ได้แล้ว จะต้องทำการติดตั้ง โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์
2012060813-12-51-15.jpg
2012060813-12-51-15.jpg (2.67 KiB) Viewed 1073 times
รูปไอค่อนโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา ที่ดาวน์โหลดมาจากขั้นตอนที่แล้ว จะมีหน้าจอให้เลือกไดร์ฟที่ต้องการติดตั้ง ให้ติดตั้งไว้ใน C:\Program Files\Rdinet ตามค่าดีฟอลต์ที่ขึ้นมาให้ได้เลย จากนั้นจึงเปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลขึ้นมา (ดูจากรูปประกอบ)
315.jpg
315.jpg (48.44 KiB) Viewed 1073 times
9. หลังจากเปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภงด. 53 จะมีหน้าจอขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด
- กรอกรายละเอียดเข้าไปในส่วนที่ 1 (ส่วนบนพื้นหลังสีเขียว)ให้เรียบร้อย และแนบไฟล์ที่ save จากโปรแกรม EXPRESS เช่น TAX53.TXT
- คลิก "ตกลง
- เลือก นำส่งภาษีตาม มาตราไหน, ช่องหัก ณ ที่จ่ายใส่ 1, ช่องออกภาษีให้ใส่ 2, ส่วนทางขวาให้เอาเครื่องหมาย ติ๊กถูก หน้า ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่ออกแล้วใส่เครื่องหมายไปป์ ปุ่มเครื่องหมาย Pipe บนแป้นคีย์บอร์ด ในบรรทัด ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล
316.jpg
316.jpg (134.3 KiB) Viewed 1073 times
แท็บ ตำแหน่งข้อมูล ให้เลือกตำแหน่งข้อมูล ตามข้างล่างนี้
317.jpg
317.jpg (23.83 KiB) Viewed 1073 times
ข้อมูลรายละเอียดด้านบนสามารถ ดูได้จาก เมนูแก้ไขแบบทดสอบ ฟอร์ม 1 ดังรูป
318.jpg
318.jpg (38.01 KiB) Viewed 1073 times
ที่มา: บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด
sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 147
Joined: 03/03/2015 9:40 am

Re: วิธียื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ท,โปรแกรมบัญชี Express

Post by sasitorn »

ให้กรอกตัวเลขตำแหน่งข้อมูลตามรูป 2 รูปข้างล่างนี้ หรือ กรอกที่มีเครื่องหมาย *
319.jpg
319.jpg (66.87 KiB) Viewed 1073 times
320.jpg
320.jpg (76.42 KiB) Viewed 1073 times
คลิกที่โอนย้ายข้อมูล เครื่องจะให้เลือกแหล่งที่จะให้จัดเก็บข้อมูล แล้วให้ใส่รหัสผู้ใช้ ตอบตกลง
321.jpg
321.jpg (18.87 KiB) Viewed 1073 times
หลังจากตอบตกลงแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ ข้างล่างให้ ตอบตกลง
322.jpg
322.jpg (22.54 KiB) Viewed 1073 times
คุณควรจะจดไฟล์ที่จัดเก็บด้วย เมื่อเราเข้าไปยื่นแบบ จะได้อ้างไฟล์ที่จะนำส่งภาษี
323.jpg
323.jpg (20.51 KiB) Viewed 1073 times
โปรแกรมจะโชว์รายละเอียดภาษีที่ยื่นว่าถูกต้องหรือไม่ อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้น คุณจะต้องเข้าไป ใน www.rd.go.th เพื่อจะนำส่ง ภาษี ให้คุณเข้าที่แบบยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย
324.jpg
324.jpg (114.03 KiB) Viewed 1073 times
ในส่วนของบริการยื่นแบบฯ คลิกที่ "ทำรายการต่อ"
325.jpg
325.jpg (142.3 KiB) Viewed 1073 times
คลิกที่ เข้า ภงด.ที่ต้องการ
326.jpg
326.jpg (126.62 KiB) Viewed 1073 times
ใส่รหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่าน ที่ขอมาจากสรรพากร
327.jpg
327.jpg (21.79 KiB) Viewed 1073 times
ให้คุณเลือก จ่าย ภงด.53, กำหนด ปี เดือน (ขั้นตอนนี้ไม่มีภาพประกอบเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน)
หลังจากใส่เรียบร้อย ก็จะเป็นหน้าจอที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ของกิจการและตัวเลขที่จะนำส่ง ส่วนด้านท้ายก็จะให้ Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ได้จากขั้นตอนการใช้โปรแกรมโอนย้ายฯ หลังจากนั้นคลิกเลือก Upload ในแบบ /ตกลง
328.jpg
328.jpg (18.58 KiB) Viewed 1073 times
ที่มา: บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด
sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 147
Joined: 03/03/2015 9:40 am

Re: วิธียื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ท,โปรแกรมบัญชี Express

Post by sasitorn »

หน้าสุดท้ายจะแสดงยืนยันการชำระภาษี เพื่อเลือกรายการจึงเป็นการเสร็จขั้นตอน
329.jpg
329.jpg (29.23 KiB) Viewed 1073 times
ที่มา: บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests