ถามเกี่ยวกับการดึงข้อมูลมา insert อีกตารางอ่ะค่ะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

bowboojang
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 20/01/2009 12:02 am

ถามเกี่ยวกับการดึงข้อมูลมา insert อีกตารางอ่ะค่ะ

Post by bowboojang »

Code: Select all

<?

require_once "../common.inc.php";


if ($_POST['bus_no'])
{
	$sql1 	= 	mysql_query("select emp_city from employee where emp_id={$_SESSION['MM_Emp_id']}");
	$row1 	= 	mysql_fetch_array($sql1);
	
	$sql2	=	mysql_query("select pro_id from product where bus_no={$_POST['bus_no']}");
	$row2	=	mysql_fetch_array($sql2);
	
	$Y		=	date("Y")+543;
	
	$time	=	date("H:i");
	$date	=	date("d-m-Y");
	$status_city = 	$row1['emp_city'];
	$pro_id	=	$row2['pro_id'];	
       $bus_no	=	$_POST['bus_no'];
	
	$sql 	=	"insert into status (status_date,status_time,action_id,status_city,bus_no,pro_id)
				value ('$date','$time','{$_POST['action_name']}','$status_city','$bus_no','$pro_id') ";
	
	$result = mysql_query($sql);
	
	if($result){
	
		$report = "เพิ่มสถานะของรถเรียบร้อยแล้ว";
	}
	else{
		$report = "ล้มเหลว";
	}
}

?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<?require_once "../header.inc.php"?>

<title>Goods Tracking System</title>
</head>
<body>
<div id="container">

<?require_once "../header.php"?>
 
<div id="wrapper">

<?require_once "../leftbar.inc.php"?>
 
	<div id="content">
		  
      	<div id="contenth2">เช็คสถานะสินค้า</div>	 
	 <div id="blog2">
	 <div id="blog02">
	 <? if ($report) { ?>
	   
       <table width="333" align="center">
	<tr>
      <td width="333" align='center'><font color='red'><?=$report?></font></td>
       </tr>
       </table>
	 <? } ?>

	<form name="Formcp" method="post" action="" >
	<table width="255" align="center">	 
	<tr>
      <td>สถานะ</td>
      <td>
       <select name="action_name" id="action_name">
        <option>------- เลือกสถานะ -------</option>
        <?=$actionList?>
       </select>
       </td>
     </tr>
		 
	<tr>
       <td width="78">รหัสรถ</td>
       <td width="165">
        <input type="text" name="bus_no" id="bus_no" id=targetfocus>
       </td>
      </tr>
	<tr>
       <td></td>
       <td>
        <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
       </td>
	</tr>
     </table>		 		 
    </form>
	 </div>
	</div>
	
	<? } ?>
	
  </div>
</div>
 
<?require_once "../footer.inc.php"?>
</div>
</body>
</html>
อยากถามผู้รู้ว่า คือถ้าเขียนโค้ดแบบนี้มันจะ เพิ่มข้อมูล pro_id ของ bus_no ที่ตรงกับ bus_no ที่โพส ที่ตาราง status แค่แถวเดียวเองค่ะ
แต่ในตาราง product มี bus_no ที่ตรงกับ bus_noที่โพส หลายแถว

ทำไงให้มัน insert pro_id ทั้งหมดที่ bus_no ในตาราง product ตรงกับ bus_no ที่โพสอ่ะคะ แบบว่าinsert ทั้งหมดที่เจอออกมาเป็นหลายๆแถวค่ะ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26644
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ถามเกี่ยวกับการดึงข้อมูลมา insert อีกตารางอ่ะค่ะ

Post by mindphp »

เลือกตามเงือนไขเข้ามาแล้ว ก็ วน loop เอาผลที่ได้ มาแล้ว ก็ใส่คำสั่ง insert ใน loop นั้นด้วย
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests