ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น xmlrpc_get_type()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การรับค่า xmlrpc สำหรับ PHP ด้วยฟังก์ชั่น xmlrpc_get_type()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

string xmlrpc_get_type ( mixed $value )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php
echo xmlrpc_get_type(null) . "\n"; // base64
echo xmlrpc_get_type(false) . "\n"; // boolean
echo xmlrpc_get_type(1) . "\n"; // int
echo xmlrpc_get_type(1.0) . "\n"; // double
echo xmlrpc_get_type("") . "\n"; // string
echo xmlrpc_get_type(array()) . "\n"; // array
echo xmlrpc_get_type(new stdClass) . "\n"; // array
echo xmlrpc_get_type(STDIN) . "\n"; // int
?>

 

 

<< PHP Functions