ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ฟังก์ชัน zip_read() 

ความหมายของฟังก์ชันและการใช้งาน

อ่านไฟล์ซิป ด้วยฟังก์ชัน zip_read() 

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

zip_read(zip)

  - zip คือ resource ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน zip_read() 

 

ตัวอย่าง

<?php
$filezip = zip_open("zipname.zip");

if ($filezip)
 {
 while ($zip_entry = zip_read($filezip))
  {
  echo "<p>";
  echo "Name: " . zip_entry_name($zip_entry) . "<br />";

  if (zip_entry_open($zip, $zip_entry))
   {
   echo "File Contents:<br/>";
   $contents = zip_entry_read($zip_entry);
   echo "$contents<br />";
   zip_entry_close($zip_entry);
   }
  echo "</p>";
 }

zip_close($filezip);
}
?>

 

Output 

Name: zipname.txt
File Contents:
Hello World! This is a test for a the zip functions in PHP.

Name: htmlziptest.html
File Contents:
Hello World!
This is a test for a the zip functions in PHP.

 

<< PHP Functions