ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น get_declared_classes()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การคืนค่าอาร์เรย์โดยใช้ชื่อของคลาสที่กำหนด ด้วยฟังก์ชั่น get_declared_classes()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

array get_declared_classes ( void )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php
print_r(get_declared_classes());
?>

Output

Array
(
    [0] => stdClass
    [1] => __PHP_Incomplete_Class
    [2] => Directory
)

 

 

<< PHP Functions