ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ความหมายและการใช้งานฟังก์ชัน frenchtojd() ใน php (พีเอชพี)

 

          ฟังก์ชัน frenchtojd() ใช้ในการแปลงวันที่ของปฏิทินของฝรั่งเศษให้เป็นจำนวนวันแบบจูเลียน

 

Syntax:

frenchtojd(month,day,year);

 

โดยกำหนดให้

                   month แทน ระบุเดือนเป็นตัวเลขระหว่าง 1-13

                   day แทน ระบุวันเป็นตัวเลจระหว่าง 1-30

                   year แทน ระบุปีเป็นตัวเลขระหว่าง 1-14

 

ตัวอย่าง

<?php
$test=frenchtojd(13,3,13);
echo $test . "<br>";
echo jdtofrench($test);
?>

 

ผลลัพธ์

ฟังก์ชัน frenchtojd() เป็นการแปลงวันที่จากปฏิทินของฝรั่งเศษให้เป็นจำนวนวันของจูเลียน
รูปแบบผลลัพธ์ของการใช้งานฟังก์ชัน frenchtojd()

 

ข้อมูลอ้างอิง : www.w3schools.com

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ฟังก์ชัน PHP