ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

strtotime()
รูปแบบ
int strtotime ( string time [, int now] )
เป็น function ที่ เปลี่ยน ตัวอักษร ( รูปแบบของ วัน เป็น ตัวหนึ่งสือ ) เป็น Unix timestamp
ตัวอย่าง เช่น

<?php
echo strtotime("now"), " ";
echo strtotime("10 September 2000"), " ";
echo strtotime("+1 day"), " ";
echo strtotime("+1 week"), " ";
echo strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), " ";
echo strtotime("next Thursday"), " ";
echo strtotime("last Monday"), " ";
?>


ตามตัวอย่าง

<?php
echo strtotime("now"), " "."strtotime";
echo "<hr>";
echo time()." time()";
?>

ผลที่ได้

ภาพแสดงผลการใช้ฟังชั่น strtotime และ time()
ภาพตัวอย่างการใช้ strtotime เปลียบเที่ยวกับ Time()

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด