ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชัน realpath()

ความหมายของฟังก์ชันและการใช้งาน

การอ่าน path จริง ด้วยฟังก์ชัน realpath()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

realpath(path)
  - path คือ ที่อยู่ของไฟล์

 

ตัวอย่าง

 

<?php

echo realpath("test.txt");

?>

 

ผลลัพธ์

C:\AppServ\www\test.txt

 

<< PHP Functions

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด