WWW  คืออะไร

WWW ย่อมาจาก Wold Wide Web คือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกเรามักเรียกย่อๆ กันว่า เว็บ คือรูปแบบหนึ่งของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสาร ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารบน Internet จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง ไปยังแหล่ง ข้อมูลที่อยู่ห่างไกล ให้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด WWW จะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกให้สามารถนำมาใช้งานได้เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน  โดยใช้เว็บเบราเซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการดู หรืออ่านข้อมูลเหล่านั้น เว็บเบราวเซอร์ที่นิยมใช้ เช่น IE Microsoft Internet Explorer , Browser Firefox, Google Chrome เป็นต้น

  • World แปลว่า โลก
  • Wide แปลว่า กว้าง, กว้างขวาง
  • Web  เป็นคำของเวิลด์ไวด์เว็บ  ซึ่งแปลว่าสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ภาษา HTTP เป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ และเซิร์ฟเวอร์
Wold Wide Web รูปโลก จักรวาล
World Wide Web

 

World Wide Web

การรวมกลุ่มคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวางของ WWW ทำให้เว็บกลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นบริการข้อมูลแบบมัลติมีเดีย บนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน ปัจจุบันจุดเด่น ได้แก่ความง่ายดายต่อการใช้งาน ที่เชื่อมโยงจากข้อมูลชุดหนึ่งไปยังข้อมูลอีกชุดหนึ่งได้ ซึ่งอาจอยู่ในศูนย์บริการข้อมูลเดียวกันหรือต่างศูนย์กัน จึงเป็นเสมือนเครือข่ายที่โยงใยข้อมูลทั่วโลกเข้าหากัน เมื่อใช้งานศูนย์บริการแห่งหนึ่งแล้วผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ เพื่อค้นข้อมูลที่ศูนย์อื่นๆได้ข้อมูลใน WWW มีทั้งข้อความปกติ หรือแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบด้วยเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว WWW ยังได้ผนวกบริการอินเทอร์เน็ตอื่นไว้ภายใน

Webpage 

เอกสารใน WWW มีชื่อเรียกว่า เว็บเพ็จ ถูกสร้างขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า HTML ภาษา HTML จะกำหนดรูปแบบและหน้าตาของเว็บเพจที่ปรากฎบนหน้าจอและส่วนที่เชื่อมต่อกับเว็บเพจอื่น

Link

เว็บเพจแต่ละหน้าใน WWW มีการเชื่อมต่อถึงกันทำให้สามารถเรียกดูเว็บเพจหนึ่งจากเว็บเพจอื่นได้โดยในเว็บเพจจะมีจุดเชื่อมโยงที่เรียกว่า ลิงค์ ลิงค์อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือปุ่ม เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปเหนือ ลิงค์ มันจะเปลี่ยนเป็นรูปมือสีขาว ลิงค์เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เว็บเพจมีความแตกต่างจากเอกสารทั่วไป เพราะผู้อ่านสามารถโต้ตอบกับข้อมูลได้โดยการคลิกเม้าส์ เพื่อเปิดดูข้อมูลในส่วนที่ต้องการได้

ตัวอย่าง

WWW ก็คือ URL ซึ่งหมายถึงที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต เช่น http://www.google.com

  1. http เป็นชื่อโปรโตคอลที่ใช้แลกเปลี่ยนสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการนำไฟล์เอกสารไปเชื่อมต่อเข้ากับ World Wide Web
  2. Google เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อเครือข่ายย่อย
  3. .com เป็นประเภทของเวบไซต์ ซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น .edu ,.org ,.net , .co.th  ฯลฯ และ เนื่องจาก URL เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ ทำให้เวลาเราต้องการเข้าเว็บไซต์ใดก็อาศัยค้นหาจาก URL นั่นเอง แต่ด้วยระบบการค้นหาของ google การค้นหาอาจพิมพ์เพียงชื่อเช่น google.com ก็ได้

ความสัมพันธ์ของ www กับ Domain name

Domain name (ชื่อโดเมน)

ชื่อโดเมนคือชื่อที่ใช้เพื่อระบุและเข้าถึงเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต มันเป็นส่วนหนึ่งของ URL (Uniform Resource Locator) ซึ่งระบุที่ตั้งของทรัพยากรบนเว็บ เช่น "google.com" หรือ "mindphp.com" คือชื่อโดเมน

www (World Wide Web)

"www" ในอีกมุมมองหนึ่งคือ subdomain ที่ถูกใช้เป็นเครื่องหมายประจำสำหรับเว็บไซต์ ในปัจจุบัน, การใช้ "www" ไม่จำเป็นต้องมี แต่ยังคงเป็นมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักกัน มันเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุว่าทรัพยากรที่พวกเขากำลังเข้าถึงนั้นเป็นเว็บไซต์ แต่ในการพัฒนาเว็บไซต์ของปัจจุบัน, หลายเว็บไซต์เลือกที่จะไม่ใช้ "www" และแทนที่จะใช้ naked domain (เช่น "example.com") เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขา

สรปุความสัมพันธ์

  1. การแยกการใช้งาน: "www" เป็น subdomain ของ domain name และสามารถใช้เพื่อแยกการใช้งานกับ subdomains อื่น ๆ เช่น "mail.example.com" สำหรับเว็บเมลหรือ "ftp.example.com" สำหรับการใช้งาน FTP
  2. การเปลี่ยนเส้นทาง: บางครั้งผู้จัดทำเว็บไซต์อาจต้องการให้ "www.example.com" และ "example.com" นำไปยังหน้าเดียวกัน สำหรับบางเว็บไซต์ทั้งสองอาจนำไปยังหน้าที่ต่างกัน
  3. ความสำคัญเชิงเทคนิค: ในอดีต, การใช้ "www" มักจะแสดงถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ แต่ในปัจจุบันการแยกการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดา และ "www" ไม่ได้มีความหมายเฉพาะเจาะจงเช่นเคย

โดย World Wide Web เป็นระบบเปิด ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทำให้ผู้คนที่สร้างเว็บไซต์สามารถทำงานบนเวิลด์ไวล์เว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการเข้าอินเตอร์เน็ตแต่ละครั้งต้องพิมพ์ URL ผ่านBrowser หลังจากนั้นบราวเซอร์จะขอใช้บริการของ WWW เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลต่างๆผ่านหน้าจอคอมเป็นตัวอักษรและกราฟฟิกที่มนุษย์เข้าใจได้ โดยผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบสื่อสารกับทาง WWW ได้ด้วยเช่นกัน การโต้ตอบเราจะทำผ่านเว็บบราวเซอร์เช่นเดียวกัน


มาตรฐานที่ใช้ในเว็บ มี 3 มาตรฐาน สามารถดูที่ที่นี่ wwwสามารถทำความเข้าใจ เรื่องโดเมนเนม เวลาเราเข้าถึงเว็บกันเว็บกัน และ คำว่าURL คืออะไร และDomain name คืออะไร

เพิ่มเติม ทำความเข้าใจ เรื่องการเข้ารหัส URL

https://www.mindphp.com/tools/dencoder/index.php

โปรแกรมต่างๆที่สามารถใช้งานบนเว็บได้เลยไม่ต้องโหลดติดตั้งในเครื่อง

 

ข้อมูลอ้างอิง

ความหมายของ World Wide Web และคำศัพท์ที่พบบ่อยในอินเทอร์เน็ต , [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/manman695/2/l4/4-1-1

WWW คืออะไร ประโยชน์ของ WWW มีอะไรบ้าง, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก  https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/www/

ลักษณะและความเป็นมาของเวิลด์ไวด์เว็บ, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก  https://knowledge1.tripod.com/Intranet/this_www.htm

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การติดตั้ง WSL เพื่อใช้งาน Linux Terminal บน Windows
โดย tsukasaz ศ 12 เม.ย. 2024 2:25 pm บอร์ด Share Knowledge
0
4
ศ 12 เม.ย. 2024 2:25 pm โดย tsukasaz View Topic การติดตั้ง WSL เพื่อใช้งาน Linux Terminal บน Windows
Super Сasual Dating - Real Women
โดย heroxbay ศ 12 เม.ย. 2024 8:55 am บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
5
ศ 12 เม.ย. 2024 8:55 am โดย heroxbay View Topic Super Сasual Dating - Real Women
Unsurpassed Сasual Dating - True Females
โดย pongsu1968 ศ 12 เม.ย. 2024 5:47 am บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
7
ศ 12 เม.ย. 2024 5:47 am โดย pongsu1968 View Topic Unsurpassed Сasual Dating - True Females
Question Tag ใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษ
โดย internTk21 พฤ 11 เม.ย. 2024 10:46 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
14
พฤ 11 เม.ย. 2024 10:46 pm โดย internTk21 View Topic Question Tag ใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษ
มารู้จัก Clause in English กันเถอะ
โดย internTk21 พฤ 11 เม.ย. 2024 4:26 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
23
พฤ 11 เม.ย. 2024 4:26 pm โดย internTk21 View Topic มารู้จัก Clause in English กันเถอะ
เรียนรู้การเปลี่ยน single noun เป็น plural noun
โดย internTk21 พฤ 11 เม.ย. 2024 3:29 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
13
พฤ 11 เม.ย. 2024 3:29 pm โดย internTk21 View Topic เรียนรู้การเปลี่ยน single noun เป็น plural noun
แจ้งปัญหา ติดบัคในการลงบทความในเว็บไซต์ Mindphp
โดย internTk21 พฤ 11 เม.ย. 2024 2:38 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
21
ศ 12 เม.ย. 2024 10:13 am โดย internTk21 View Topic แจ้งปัญหา ติดบัคในการลงบทความในเว็บไซต์ Mindphp
สอบถาม สมัครสมาชิกใช้เว็บงานเว็บไซต์ไม่ได้ ทำอย่างไร
โดย internTk21 พ 10 เม.ย. 2024 2:23 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
4
70
พฤ 11 เม.ย. 2024 10:48 am โดย mindphp View Topic สอบถาม สมัครสมาชิกใช้เว็บงานเว็บไซต์ไม่ได้ ทำอย่างไร