ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

อิเล็กทรอนิกส์ ( electronics) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น active component , passive component และ คอยล์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนที่จะเป็นในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆ โดยเรียกรวมๆว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(electronics) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยมีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ จะทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น มีขนาดของกระแสไฟฟ้าลดลง หรือมีขนาดความต่างศักย์เปลี่ยนแปลงไป

 

เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น active component , passive component และ คอยล์
อิเล็กทรอนิกส์(electronics)

 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง? 

1 ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่มีสมบัติในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า

2 ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่สะสมประจุไฟฟ้า หรือคายประจุไฟฟ้าให้กับวงจร หรืออุปกรณ์อื่นๆ

3 ไดโอด (diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสองขั้วคือขั้ว A (Anode) และขั้ว K (cathode) มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในจากขั้ว A ไปหาขั้ว k เท่านั้น

ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิด 3 ตอนต่อชนกัน โดยใช้สารกึ่งตัวนำชนิด P และชนิด N ทรานซิสเตอร์ต้องสร้างให้ตัวนำตอนกลางแคบที่สุด มีขาต่อออกมาใช้งาน 3 ขา

5 แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีหนึ่งเซลล์หรือมากกว่า ที่มีการเชื่อมต่อภายนอกเพื่อให้กำลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

6 หม้อแปลง (Transformer) )เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานผจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า

7 วงจรแผ่นพิมพ์ (Printed Circuit Boards) ป็นแผงที่มีลายทองแดงนำไฟฟ้าอยู่ใช้สำหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟ

8 อื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเหล่านี้ในปัจจุบัน ถูกประยุกต์ไปใช้งานในอุปกรณ์เเละเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมาย เเม้ว่าจะเป็นของใกล้ตัวเราที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ก หรือเเบตเตอรี่ต่างๆ หรือจะเป็นของใช้ในครัว อย่างเช่น หมอหุ้งข้าวไฟฟ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ หรือของใช้ที่ไกลตัวเราอีกมากมายเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เเค่มีประโยชน์เพียงอย่างเดียว สิ่งของเเละอุปกรณืที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิก หากหมดอายุการใช้งาน เสื่อมเสีย หรือไม่เป็นที่ต้องการของเจ้าของเเล้ว ก็จะทำให้กลายเป็นขยะอย่างหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยเองได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นจะส่งผลในทางที่ไม่ดีเเก้สิ่งมีชีวิตอย่างเช่น มนุษย์ ต้นไม้ หรืออื่นๆมากมาย เพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์มีชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆที่ส่งผลเสียร้ายแรงเเก่สิ่งเเวดล้อม และปัจจุบันนี้ขยะอิเล็กทรอนนิกส์ถือว่าเป็นปัญหาโลกเเตกอย่างหนึ่ง เพียงเเค่ในประเทศไทย มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 380,000 ตัน/ปี  เเต่ในปัจจุบันมีการบริการต่างๆในการรับขยะอิเล้กทรอนิกส์เพื่อนำไปย่อยสลายเเล้ว ซึ่งวิธีการสามารถดูได้จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ electronic waste (e-waste)

 

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังจำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์เรา เเม้ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร การทำงาน หรืออื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นหากเราใช้เเล้ว เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันโทษ เพื่อให้สุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อมที่เราอยู่ไม่เเย่ลง

 

อ้างอิง: 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics), ออนไลน์ https://sites.google.com/a/jv.ac.th/bth-reiyn-xxnlin-wiswa-khxmphiwtexr/sara-kar-reiyn-ru/xilekthrxniks

2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, ออนไลน์ http://avnzeed.blogspot.com/

3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร และมีอะไรบ้าง?, ออนไลน์, https://www.asearcher.com/content/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-2020-02-12-15-38-31

4 Introduction to Electronics, online https://www.spiedigitallibrary.org/ebooks/TT/Practical-Electronics-for-Optical-Design-and-Engineering/1/Introduction-to-Electronics/10.1117/3.2243367.ch1?SSO=1#

อ้างอิงรูปภาพ:

 อิเล็กทรอนิกส์(electronics) , ออนไลน์  https://marlboroughedc.com/2017/03/dow-marlborough-site-develops-new-era-electronics/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
มาพร้อมสงกรานต์!!! Joomla เวอร์ชั่น 3.9.26 แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
โดย tsukasaz ศ 16 เม.ย. 2021 10:44 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
18
ศ 16 เม.ย. 2021 10:44 am โดย tsukasaz
R - สามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook และ Google Account ได้ ( มีตัวอย่างแนบให้ )
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am โดย eange08
R - ขออนุญาตเพิ่มเติม ในส่วน การ ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am โดย eange08
R - ยังไม่มีแบบฟอร์มการติดต่อ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am โดย eange08
R - ยังไม่มี ลิงค์เชื่อมต่อ Google map
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am โดย eange08
B - ยังไม่สามารถเลื่อนลงมาดู ข้อมูลการติดต่อ ( เบอร์โทร ไลน์ เฟซบุ๊ค ) ได้
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am โดย eange08
B - แผนที่ข้อความการจัดวางสัดส่วนไม่ตรงตามตัวอย่างที่แนบไป
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am โดย eange08
R - เนื้อข่าว วิธีการป้องกัน รับมือ "ไวรัส COVID- 19" Link อ้างอิงเว็บไซต์โรงพยาบาล ต้องกดเข้าไปได้ค่ะ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:23 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:23 am โดย eange08