ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิธีตรวจสอบสถิติการจัดเก็บ Log ในการเข้าชมเว็บไซต์ด้วย Raw Access

Raw Access (ลอ แอคเซส)

                เป็นระบบที่เก็บข้อมูล Log (ล็อค) ในการเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งสามารถทำให้ทราบข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์เราได้ สำหรับการเข้าใช้งานในส่วนนี้นั้น ระบบจะไม่ได้แสดงข้อมูลด้านสถิติเป็นรูปแบบแผนภูมิ หรือกราฟฟิคสวยงามให้เรา แต่ระบบจะให้เราดาวน์โหลดไฟล์ที่จัดเก็บ Log ของการเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งภายในนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้

ขั้นตอนการใช้งาน

1. หลังจากที่เข้าสู่ระบบ cPanel ได้แล้ว ให้เลือกที่เมนู Raw Access 

เมนูสำหรับเข้าใช้งาน
เมนูสำหรับเข้าใช้งาน

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลสถิติของโดเมนต่างๆ ใน Hosting ของเรา 

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง

3. กรณีที่ต้องการตั้งค่าให้กับการบันทึก Log การเข้าชมเว็บไซต์ก็สามารถกำหนดได้ ดังรูป

กำหนดการตั้งค่าในการเก็บ Log
กำหนดการตั้งค่าในการเก็บ Log