ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

Cost Accounting คอส แอคเคาน์ติ้ง คืออะไร

Cost Accounting คอส แอคเคาน์ติ้ง คืออะไร
Cost Accounting คอส แอคเคาน์ติ้ง คืออะไร

        ในการดำเนินการธุรกิจต่างๆ จำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งการผลิตสินค้าและบริการนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบต่างๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งพนักงานบัญชีจะจัดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อวัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้ไว้ในประเภทบัญชีต้นทุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตสินค้าและบริการ และจะจัดเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายตลอดในระหว่างที่ยังมีการผลิตสินค้าและบริการอยู่ ซึ่งข้อมูลที่มีการเก็บในระหว่างการดำเนินการผลิตสินค้าและบริการนั้นเราเรียกกันว่า Cost Accounting

        Cost Accounting (คอส แอคเคาน์ติ้ง) หรือการบัญชีต้นทุน คือ วิธีการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี โดยพนักงานบัญชีจะรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจในประเภทอุตสาหกรรมและจัดทำรายงานทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน ซึ่งการจัดทำรายงานทางการเงินนั้นทำให้บริษัทหรือกิจการทราบได้ว่ากิจการได้ใช้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการไปจำนวนเท่าไหร่แล้ว ใช้เงินเยอะเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งกิจการจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานทางธุรกิจต่อไป

        ดังนั้น การบัญชีต้นทุนจึงเป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี โดยการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการและนำข้อมูลมาจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์ จำแนกข้อมูลออกมา เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนการดำเนินงานทางธุรกิจให้เกิดรายได้สูงสุดต่อไป

References : อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์.  “การบัญชีต้นทุน”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/mean%20and%20objective%20of%20cost.htm.  [6 ก.ค. 2016].

ภาพประกอบจาก : www.compassphs.com

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
อัพเดทความปลอดภัย 7 จุด!!! ใน Joomla เวอร์ชั่นใหม่ 3.9.23
โดย tsukasaz พ 25 พ.ย. 2020 11:36 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
4
พ 25 พ.ย. 2020 12:46 pm โดย prmindphp
แนะนำหนังสือ Pre-Order PHP - high-performance ด้วย Swoole
โดย mindphp อ 24 พ.ย. 2020 4:47 pm บอร์ด Programming - PHP
0
11
อ 24 พ.ย. 2020 4:47 pm โดย mindphp
จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 , 39
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 3:08 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
8
อ 24 พ.ย. 2020 3:08 pm โดย milk2533
ออกหัก ณ ที่จ่าย ค่าขนส่งคน , ค่าขนส่งของ ต่างกันอย่างไร
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 2:51 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
8
อ 24 พ.ย. 2020 2:51 pm โดย milk2533
การเขียนสั่งจ่ายเช็ค อย่างไร
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 1:29 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
6
อ 24 พ.ย. 2020 1:29 pm โดย milk2533
การจัดสินค้าขาย
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 12:49 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
17
อ 24 พ.ย. 2020 12:49 pm โดย milk2533
คำว่า FIFO สินค้า ที่ถูกเรียกกันใน 7-11 คืออะไร
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 11:17 am บอร์ด Share Knowledge
0
13
อ 24 พ.ย. 2020 11:17 am โดย milk2533
เครื่องตรวจนับสินค้า ช่วยอะไรเราได้บ้าง
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 11:15 am บอร์ด Share Knowledge
0
12
อ 24 พ.ย. 2020 11:15 am โดย milk2533