ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Accounting Entry อะเคาทิง เอนทรี คืออะไร

Accounting Entry อะเคาทิง เอนทรี คืออะไร
Accounting Entry อะเคาทิง เอนทรี คืออะไร

       บัญชีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และจะมีทุกที่ที่มีการขายสินค้าและบริการเกิดขึ้น ซึ่งจะมีพนักงานบัญชีหรือไม่มีพนักงานบัญชีนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจของกิจการ หากกิจการเป็นบริษัทที่ใหญ่โตหรือปานกลาง ก็จะมีพนักงานบัญชีคอยทำรายการรายรับรายจ่ายอยู่ แต่หากกิจการเป็นกิจการเล็กๆ ไม่ใหญ่โตมาก เจ้าของกิจการอาจจะทำการบันทึกบัญชีเองก็ได้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะมีพนักงานบัญชีคอยจัดการเรื่องบัญชีต่างๆ อยู่ เพื่อไม่ให้ข้อมูลต่างๆ เกิดความซ้ำซ้อนและสูญหายขึ้น ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก เพราะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงสถานะทางการเงินของกิจการและแผนการดำเนินงานธุรกิจของกิจการ ซึ่งในการบันทึกรายการต่างๆลงในสมุดบัญชีนั้น เราเรียกกันว่า Accounting Entry

       Accounting Entry (อะเคาทิง เอนทรี) หรือ การบันทึกรายการในสมุดบัญชี คือ การบันทึกรายการรายรับและรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งพนักงานบัญชีจะเป็นผู้ที่คอยลงบันทึกรายละเอียดรายรับรายจ่ายของกิจการอยู่ โดยจะบันทึกลงในสมุดบัญชีทั่วไป จากนั้นจะบันทึกลงในบัญชีแยกประเภทเพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดความซ้ำซ้อนและสามารถทำให้แยกข้อมูลออกมาวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เมื่อถึงสิ้นงวดก็จะทำงบแสดงฐานะการเงินเพื่อสรุปข้อมูลที่ดำเนินงานระหว่างงวดบัญชี เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่ดำเนินงานในระหว่างงวดบัญชี เพื่อเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ว่าแผนการดำเนินงานของกิจการนั้นเป็นอย่างไร ดำเนินงานแล้วขาดทุนหรือได้กำไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานต่อไป

       ดังนั้น การบันทึกรายการในสมุดบัญชีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและจะต้องบันทึกทุกครั้งที่เกิดรายรับและรายจ่ายขึ้น ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ก็คือพนักงานบัญชี จะเห็นได้ว่าพนักงานบัญชีนั้นมีความสำคัญมาก และพนักงานบัญชีจะต้องทำงานอย่างรอบคอบด้วย มิฉะนั้นการปิดบัญชีจะทำได้ยาก และทำให้ไม่ทราบฐานะทางการเงินของกิจการที่แท้จริง ทำให้กิจการไม่สามารถเอาข้อมูลไปวิเคราะห์แผนการดำเนินงานต่อไปได้

References : Accounting Entry.  “Accounting Entry”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: en.wikipedia.org/wiki/Journal_entry.  [25 ก.ค. 2016].

ภาพประกอบจาก : www.myaccountingcourse.com

 

, Accounting Entry อะเคาทิง เอนทรี คืออะไร - by ความรู้ธุรกิจ,
3 2 1 5
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
แก้ css ส่วน padding ด้วย override แล้วไม่เปลี่ยนตาม
โดย eange08 พ 03 มี.ค. 2021 4:43 pm บอร์ด Joomla Development
1
12
พ 03 มี.ค. 2021 4:47 pm โดย tsukasaz
Joomla PDPA ใช้ EB Sticky Cookie Notice โมดูล แสดงแจ้งเตือนการเก็บข้อมูล Cookie ของผู้ใช้งาน
โดย tsukasaz พ 03 มี.ค. 2021 4:39 pm บอร์ด Joomla Extension Review
0
10
พ 03 มี.ค. 2021 4:39 pm โดย tsukasaz
อัพเดทหรือยัง? ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย 9 จุด ใน Joomla 3.9.25
โดย tsukasaz พ 03 มี.ค. 2021 12:28 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
27
พ 03 มี.ค. 2021 12:28 pm โดย tsukasaz
B - เปิดหน้าเว็บด้วย template เป็น Shaper_megadeal_ii แล้ว Error 404
โดย eange08 พ 03 มี.ค. 2021 12:04 pm บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
2
6
พ 03 มี.ค. 2021 7:25 pm โดย tsukasaz
ขอวิธีสร้าง Google form หน่อยค่ะ
โดย Kannaphat พ 03 มี.ค. 2021 11:20 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
1
16
พ 03 มี.ค. 2021 12:56 pm โดย mindphp
ทำ google structured ใช้แบบ Json แล้วหน้าที่แสดงบทความเดียวกันหมด
โดย eange08 อ 02 มี.ค. 2021 6:38 pm บอร์ด Joomla Development
2
24
อ 02 มี.ค. 2021 10:01 pm โดย amay123
สอบถามถ้ามี vote จะขึ้นว่า "Article ไม่ใช่ประเภทเป้าหมายที่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed"
โดย eange08 อ 02 มี.ค. 2021 12:18 pm บอร์ด Joomla Development
3
27
อ 02 มี.ค. 2021 1:16 pm โดย eange08
ขอวิธีเช็คเว็บไซด์ที่มาจาก Google 10 หน้าแรกหน่อยค่ะ
โดย Kannaphat ส 27 ก.พ. 2021 4:59 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
38
ส 27 ก.พ. 2021 4:59 pm โดย Kannaphat