ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขนาดกล่อง และ ขนาดซองจดหมายที่ใช้สำหรับการส่งจดหมายและพัสดุ

ในการจ่าหน้าซองจดหมาย เราจะต้องรู้ที่อยู่อาศัยของผู้รับ และรู้ว่าต้องส่งสิ่งของอะไร เพื่อจะได้หาขนาดของซองจดหมายและกล่องพัสดุ เพื่อนำมาใส่ของส่งไปนยังผู้รับได้ ถึงแม้ในปัจจุบันมีการขนส่งหลากหลายรูปแบบ แต่การส่งไปรษณีย์หรือการขนส่งทางบกก็ยังได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ เพราะแม้จะเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่สามารถรอรับสินค้าได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว แถมการส่งของมีการประกันสินค้า หากมีการชำรุดหรือเสียหาย ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกขนาดของกล่องพัสดุและซองจดหมายที่่เหมาะสมในการขนส่ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้านั้นๆ

ขนาดของซองจดหมาย ตั้งตามมาตรฐานสากลของกระดาษ ซึ่งมีถึง 3 รหัสชุดด้วยกัน คือ ระดับ A B และ C

ในส่วนของซองจดหมายทั่วไปจะใช้ระดับรหัสชุด C มีดังนี้ C3 C4 C5 C6 C7 DL โดยแต่ละรหัสชุดก็จะมีขนาดแตกต่างกันไป 

1. ซองจดหมายธรรมดา มีหลายแบบให้เลือก

ซองจดหมายมีหลากหลายขนาด รวมถึงความแตกต่างของสีและราคา

ขนาดซองจดหมายและสี

1) ซอง ซี 6 สีขาว (Envelope C6 White) ขนาด 114 x 162 มม.  3 ซอง ราคา 2 บาท

2) ซอง ซี 6 ชนิดสี (Envelope C6 color) ขนาด  114 x 162 มม. ราคา 1 บาท

3) ซองอากาศ DL (International Envelope DL) ขนาด 110 x 220 มม. ราคา 1.50 บาท

4) ซอง ซี 5 สีครีม (Envelope C5 Cream-Colored) ขนาด 162 x 229 มม. ราคา 3 บาท

5) ซอง ซี 4 สีครีม (Envelope C4 Cream-Colored) ขนาด 229 x 324 มม. ราคา 4 บาท

6) ซองขยายข้าง ซี 4 (Expended size Envelopes C4) ขนาด 229 x 324 มม. ราคา 5 บาท

 

2. ซองจดหมายพร้อมส่ง เป็นซองที่ไม่ติดแสตมป์ก็สามารถส่งได้ และสามารถบรจุเอกสารในซองได้ไม่จำกัดน้ำหนัก ขนาด C6  ราคาซองละ 5 บาท

 

ลักษณะของซองจดหมายพร้อมส่ง มีเม็ดพลาสติกกันกระแทก

ซองจดหมายพร้อมส่ง

 

3. ซองกันกระแทก (Padded Envelope)  ซองกระดาษแบบพิเศษ ด้านในกรุด้วยพลาสติกฟองอากาศสามารถกันกระแทกได้เป็นอย่างดี สามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆ ที่ต้องการกันกระแทกได้

ขนาดซองกันกระแทก สามารถ่วยกันกระแทก และจุน้ำหนักได้มาก

ซองกันกระแทก

ราคาและขนาดของซองจดหมาย

ซองกันกระแทก ซี 5 (Padded Envelope C5) ขนาด 162 x 229 มม. ราคา 12 บาท

ซองกันกระแทก ซี 4 (Padded Envelope C4) ขนาด 249 x 324 มม. ราคา 17 บาท

 

 ขนาดกล่องกระดาษสำหรับใส่พัสดุ

1. กล่องใส่พัสดุแบบสำเร็จรูป มี 6 ขนาดให้เลือกใส่ได้ตามที่ต้องการ แข็งแรง ห่อหุ้มได้ดี


ขนาดกล่องกระดาษสำเร็จรูป สามารถประกอบเป็นกล่องได้ง่าย และกันกระแทก

ขนาดต่างๆของกล่องกระดาษสำเร็จรูป

ราคาต่อกล่องในการจำหน่ายจะรวม อุปกรณ์ปิดผนึก(เชือก+เทปกาว)แล้ว ในส่วนค่าบริการจะคิดตามน้ำหนักของสิ่งของที่ใส่ลงไป

หมายเลข ก   14 x 20 x 6 ซม.    ราคา 9 บาท

หมายเลข ข   17 x 25 x 9 ซม.    ราคา 12 บาท

หมายเลข ค   20 x 30 x 11 ซม.   ราคา 16 บาท

หมายเลข ง   22 x 35 x 14 ซม.   ราคา 20 บาท

หมายเลข จ   24 x 40 x 17 ซม.   ราคา 25 บาท

หมายเลข ฉ   30 x 45 x 20 ซม.   ราคา 32 บาท

 

 

2. กล่องใส่พัสดุแบบธรรมดา มีหลาย 6 ขนาด ซึ่งตัวกล่องจะทำด้วยกระดาษลูกฟูกทีได้มาตรฐาน สามารถป้องกันจากการขนส่งได้ดี

กล่องกระดาษธรรมดาที่มีหลากหลายขนาดและมีราคาที่แตกต่าง

กล่องกระดาษธรรมดาขนาดต่างๆ

ขนาดและราคาต่อหน่วย 

หมายเลข 1   30 x 100 x 30 ซม.  ราคา 35 บาท

หมายเลข 2   31 x 36 x 13 ซม.    ราคา 20 บาท

หมายเลข 3   31 x 36 x 26 ซม.    ราคา 37 บาท

หมายเลข 4   55 x 100 x 55 ซม.   ราคา 105 บาท

หมายเลข 5   40 x 45 x 35 ซม.    ราคา 40 บาท

หมายเลข 6   45 x 55 x 40 ซม.    ราคา 55 บาท

 

 

         สถานที่จัดจำหน่ายกล่องจดหมายและซองจดหมายขนาดต่างๆ สามารถซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ และร้านไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งราคาในการบริการขนส่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสิ่งของที่ใส่ลงไป

         ฟอนต์ตัวอักษร ที่่สามารถปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายได้นั้น หากต้องการจ่าหน้าซองจดหมายด้วยการพิมพ์แนะนำให้ใช้ ฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นทางการเมื่อส่งเอกสารสำคัญไปยังสถานที่ราชการ เช่น

TH-Niramit-AS

ตัวอย่างฟอนต์TH Niramit AS

ตัวอย่างฟอนต์TH Niramit AS

TH-Sarabun-PSK

ตัวอย่างฟอนต์TH Sarabun PSK

ตัวอย่างฟอนต์TH Sarabun PSK

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการจ่าหน้าซองจดหมายสามารถปริ้นจ่าหน้าซองจดหมายแบบไม่เป็นทางการได้ ในกรณีที่ส่งเอกสารหรือพัสดุแบบไม่เป็นทางการหรือแบบทั่วไป สามารถใช้ฟอนต์ไหนก็ได้ตามที่่สะดวก เช่น การส่งของออนไลน์ การจดหมายชิงโชค เป็นต้น รวมไปถึงการเขียนจ่าหน้าซอง ลายมือตัวบรรจง อ่านออก และสะอาด เพื่อความสะดวกในอ่านของผู้นำส่งของไปรษณีย์

แบบฟอร์มในการจ่าหน้า ต้องมีชื่อ ที่่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์ของผู้ส่งและผู้รับ ต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจน เพราะหากไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์สามารถโทรหาผู้ส่ง หรือส่งจดหมายกลับมายังผู้ส่งได้

ขนาดในการปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายหรือกล่องพัสดุ ต้องเอาที่เหมาะสม กับกล่องที่บรรจุ ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไป และข้อมูลที่จ่าหน้าซองต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ในปัจจุบันนี้มีการส่งจดหมายและสินค้าหายรูปแบบมากมาย ทำให้ผู้ส่งมีตัวเลือกในการเลือกใ้บริการของบริษัทที่ทำการจัดส่งจดหมาย โดยอาจเลือกจากระยะเวลาในการขนส่ง การบริการ  ค่าขนส่ง คุณภาพของสินค่าที่ฝากส่งหลังจากได้รับสินค้า เป็นต้น ซึ่งมีบริษัทที่ให้บริการมากมาย เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, SCG Express,  DHL Express, Nim Express, Lineman เป็นต้น  

 

อ้างอิง

https://www.officemate.co.th/blog/

https://topbestbrand.com/

https://bangkokseo.net/

https://www.thailandpost.co.th/un/article_list/product/573

https://www.iop.co.th/content

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
วิธีการเดินจากบ้านมากทม.
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 12:03 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
3
อ 07 ก.ค. 2020 12:03 pm โดย Phakakrong
Note
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 11:16 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
0
3
อ 07 ก.ค. 2020 11:16 am โดย Phakakrong
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 11:01 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
2
11
อ 07 ก.ค. 2020 11:18 am โดย Phakakrong
ให้เขียนประวัติ และ Job description ที่เคยทำมาแต่ละบริษัท โดยระบุประเภทธุรกิจที่เคยทำมา
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 11:01 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
0
2
อ 07 ก.ค. 2020 11:01 am โดย Phakakrong
Work's on Hand ผกากรอง กุสาวดี M105
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 11:00 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
0
3
อ 07 ก.ค. 2020 11:00 am โดย Phakakrong
งานประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2563
โดย Phakakrong อ 07 ก.ค. 2020 10:58 am บอร์ด M105 - ผกากรอง กุสาวดี
1
17
อ 07 ก.ค. 2020 11:23 am โดย Phakakrong
ฟอร์มรับเงิน Omise เราสามารถเปลี่ยน logo ได้มั้ยคะ
โดย thatsawan ศ 03 ก.ค. 2020 6:03 pm บอร์ด Programming - PHP
0
25
ศ 03 ก.ค. 2020 6:03 pm โดย thatsawan
input type="date" ไม่เเสดงเป็นปฎิทินวันที่ให้ใน safari แก้ไขยังไงคะ
โดย thatsawan พฤ 02 ก.ค. 2020 2:31 pm บอร์ด HTML CSS
0
47
พฤ 02 ก.ค. 2020 2:31 pm โดย thatsawan
การสร้าง bot messenger ของ facebook โดยใช้ pymessenger
โดย jirawoot พฤ 02 ก.ค. 2020 1:44 pm บอร์ด Python Knowledge
0
50
พฤ 02 ก.ค. 2020 1:44 pm โดย jirawoot
Q - ทดลองทำเอกสารยื่นแบบผ่านเน็ตแล้ว ไฟล์ txt ใช้ไม่ได้
โดย natthanit.r2538 พ 01 ก.ค. 2020 4:59 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
3
58
พ 01 ก.ค. 2020 5:41 pm โดย natthanit.r2538
สรุปการยื่นแบบภาษีออนไลน์
โดย natthanit.r2538 อ 30 มิ.ย. 2020 5:32 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
1
61
อ 30 มิ.ย. 2020 7:18 pm โดย natthanit.r2538
หลักการคิดค่าคอมมิชชั่น และวิธีการคิด รายได้จาก Commission
โดย natthanit.r2538 อ 30 มิ.ย. 2020 11:31 am บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
55
อ 30 มิ.ย. 2020 11:31 am โดย natthanit.r2538
MJUpgrade อัพเกรดไม่สำเร็จ Error: zip file not found
โดย chaiyaphat ศ 26 มิ.ย. 2020 11:01 am บอร์ด Joomla Development
3
510
ศ 26 มิ.ย. 2020 1:24 pm โดย mindphp
ตั้งค่าใช้ Email ใน phpbb เเล้ว ไม่ทำงาน
โดย thatsawan พฤ 25 มิ.ย. 2020 5:37 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
5
104
ส 27 มิ.ย. 2020 4:43 pm โดย thatsawan
เจอปัญหาตอนทำรายการ Omise เป็นบางครั้ง Error Uncaught OmiseInvalidChargeException
โดย thatsawan พฤ 25 มิ.ย. 2020 3:56 pm บอร์ด Programming - PHP
2
77
จ 29 มิ.ย. 2020 5:29 pm โดย thatsawan
ต้องการจะสร้างไฟล์ HTML เเต่นำค่า php ไป HTML โดย Twig เขียนใน phpbb จะทำยังไงคะ
โดย thatsawan พ 24 มิ.ย. 2020 5:45 pm บอร์ด Programming - PHP
3
79
พฤ 25 มิ.ย. 2020 3:49 pm โดย Sirayu
ถ้าเราต้องการแสดงค่าตอน onchange ใน option ที่มี value มากกว่า 1
โดย thatsawan อ 23 มิ.ย. 2020 12:51 pm บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax
2
134
อ 23 มิ.ย. 2020 3:01 pm โดย thatsawan
4 จุดเช็คอิน เกาะล้าน ยอดฮิต
โดย A2d จ 22 มิ.ย. 2020 10:44 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
2
79
ส 27 มิ.ย. 2020 12:01 am โดย A2d
ต้องการจะเปลี่ยนคำปุ่ม omise จาก Pay with Omise เป็นคำที่เรากำหนดขึ้นเอง
โดย thatsawan จ 22 มิ.ย. 2020 5:18 pm บอร์ด PHP Knowledge
2
110
จ 22 มิ.ย. 2020 5:39 pm โดย thatsawan
สาเหตุที่เด็กทารกแพ้นมวัว คุณแม่จะรับมือปัญหานี้อย่างไรดี
โดย medalezga จ 22 มิ.ย. 2020 1:58 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
70
จ 22 มิ.ย. 2020 1:58 pm โดย medalezga