ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขนาดกล่อง และ ขนาดซองจดหมายที่ใช้สำหรับการส่งจดหมายและพัสดุ

ในการจ่าหน้าซองจดหมาย เราจะต้องรู้ที่อยู่อาศัยของผู้รับ และรู้ว่าต้องส่งสิ่งของอะไร เพื่อจะได้หาขนาดของซองจดหมายและกล่องพัสดุ เพื่อนำมาใส่ของส่งไปนยังผู้รับได้ ถึงแม้ในปัจจุบันมีการขนส่งหลากหลายรูปแบบ แต่การส่งไปรษณีย์หรือการขนส่งทางบกก็ยังได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ เพราะแม้จะเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่สามารถรอรับสินค้าได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว แถมการส่งของมีการประกันสินค้า หากมีการชำรุดหรือเสียหาย ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกขนาดของกล่องพัสดุและซองจดหมายที่่เหมาะสมในการขนส่ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้านั้นๆ

ขนาดของซองจดหมาย ตั้งตามมาตรฐานสากลของกระดาษ ซึ่งมีถึง 3 รหัสชุดด้วยกัน คือ ระดับ A B และ C

ในส่วนของซองจดหมายทั่วไปจะใช้ระดับรหัสชุด C มีดังนี้ C3 C4 C5 C6 C7 DL โดยแต่ละรหัสชุดก็จะมีขนาดแตกต่างกันไป 

1. ซองจดหมายธรรมดา มีหลายแบบให้เลือก

ซองจดหมายมีหลากหลายขนาด รวมถึงความแตกต่างของสีและราคา

ขนาดซองจดหมายและสี

1) ซอง ซี 6 สีขาว (Envelope C6 White) ขนาด 114 x 162 มม.  3 ซอง ราคา 2 บาท

2) ซอง ซี 6 ชนิดสี (Envelope C6 color) ขนาด  114 x 162 มม. ราคา 1 บาท

3) ซองอากาศ DL (International Envelope DL) ขนาด 110 x 220 มม. ราคา 1.50 บาท

4) ซอง ซี 5 สีครีม (Envelope C5 Cream-Colored) ขนาด 162 x 229 มม. ราคา 3 บาท

5) ซอง ซี 4 สีครีม (Envelope C4 Cream-Colored) ขนาด 229 x 324 มม. ราคา 4 บาท

6) ซองขยายข้าง ซี 4 (Expended size Envelopes C4) ขนาด 229 x 324 มม. ราคา 5 บาท

 

2. ซองจดหมายพร้อมส่ง เป็นซองที่ไม่ติดแสตมป์ก็สามารถส่งได้ และสามารถบรจุเอกสารในซองได้ไม่จำกัดน้ำหนัก ขนาด C6  ราคาซองละ 5 บาท

 

ลักษณะของซองจดหมายพร้อมส่ง มีเม็ดพลาสติกกันกระแทก

ซองจดหมายพร้อมส่ง

 

3. ซองกันกระแทก (Padded Envelope)  ซองกระดาษแบบพิเศษ ด้านในกรุด้วยพลาสติกฟองอากาศสามารถกันกระแทกได้เป็นอย่างดี สามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆ ที่ต้องการกันกระแทกได้

ขนาดซองกันกระแทก สามารถ่วยกันกระแทก และจุน้ำหนักได้มาก

ซองกันกระแทก

ราคาและขนาดของซองจดหมาย

ซองกันกระแทก ซี 5 (Padded Envelope C5) ขนาด 162 x 229 มม. ราคา 12 บาท

ซองกันกระแทก ซี 4 (Padded Envelope C4) ขนาด 249 x 324 มม. ราคา 17 บาท

 

 ขนาดกล่องกระดาษสำหรับใส่พัสดุ

1. กล่องใส่พัสดุแบบสำเร็จรูป มี 6 ขนาดให้เลือกใส่ได้ตามที่ต้องการ แข็งแรง ห่อหุ้มได้ดี


ขนาดกล่องกระดาษสำเร็จรูป สามารถประกอบเป็นกล่องได้ง่าย และกันกระแทก

ขนาดต่างๆของกล่องกระดาษสำเร็จรูป

ราคาต่อกล่องในการจำหน่ายจะรวม อุปกรณ์ปิดผนึก(เชือก+เทปกาว)แล้ว ในส่วนค่าบริการจะคิดตามน้ำหนักของสิ่งของที่ใส่ลงไป

หมายเลข ก   14 x 20 x 6 ซม.    ราคา 9 บาท

หมายเลข ข   17 x 25 x 9 ซม.    ราคา 12 บาท

หมายเลข ค   20 x 30 x 11 ซม.   ราคา 16 บาท

หมายเลข ง   22 x 35 x 14 ซม.   ราคา 20 บาท

หมายเลข จ   24 x 40 x 17 ซม.   ราคา 25 บาท

หมายเลข ฉ   30 x 45 x 20 ซม.   ราคา 32 บาท

 

 

2. กล่องใส่พัสดุแบบธรรมดา มีหลาย 6 ขนาด ซึ่งตัวกล่องจะทำด้วยกระดาษลูกฟูกทีได้มาตรฐาน สามารถป้องกันจากการขนส่งได้ดี

กล่องกระดาษธรรมดาที่มีหลากหลายขนาดและมีราคาที่แตกต่าง

กล่องกระดาษธรรมดาขนาดต่างๆ

ขนาดและราคาต่อหน่วย 

หมายเลข 1   30 x 100 x 30 ซม.  ราคา 35 บาท

หมายเลข 2   31 x 36 x 13 ซม.    ราคา 20 บาท

หมายเลข 3   31 x 36 x 26 ซม.    ราคา 37 บาท

หมายเลข 4   55 x 100 x 55 ซม.   ราคา 105 บาท

หมายเลข 5   40 x 45 x 35 ซม.    ราคา 40 บาท

หมายเลข 6   45 x 55 x 40 ซม.    ราคา 55 บาท

 

 

         สถานที่จัดจำหน่ายกล่องจดหมายและซองจดหมายขนาดต่างๆ สามารถซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ และร้านไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งราคาในการบริการขนส่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสิ่งของที่ใส่ลงไป

         ฟอนต์ตัวอักษร ที่่สามารถปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายได้นั้น หากต้องการจ่าหน้าซองจดหมายด้วยการพิมพ์แนะนำให้ใช้ ฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นทางการเมื่อส่งเอกสารสำคัญไปยังสถานที่ราชการ เช่น

TH-Niramit-AS

ตัวอย่างฟอนต์TH Niramit AS

ตัวอย่างฟอนต์TH Niramit AS

TH-Sarabun-PSK

ตัวอย่างฟอนต์TH Sarabun PSK

ตัวอย่างฟอนต์TH Sarabun PSK

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการจ่าหน้าซองจดหมายสามารถปริ้นจ่าหน้าซองจดหมายแบบไม่เป็นทางการได้ ในกรณีที่ส่งเอกสารหรือพัสดุแบบไม่เป็นทางการหรือแบบทั่วไป สามารถใช้ฟอนต์ไหนก็ได้ตามที่่สะดวก เช่น การส่งของออนไลน์ การจดหมายชิงโชค เป็นต้น รวมไปถึงการเขียนจ่าหน้าซอง ลายมือตัวบรรจง อ่านออก และสะอาด เพื่อความสะดวกในอ่านของผู้นำส่งของไปรษณีย์

แบบฟอร์มในการจ่าหน้า ต้องมีชื่อ ที่่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์ของผู้ส่งและผู้รับ ต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจน เพราะหากไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์สามารถโทรหาผู้ส่ง หรือส่งจดหมายกลับมายังผู้ส่งได้

ขนาดในการปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายหรือกล่องพัสดุ ต้องเอาที่เหมาะสม กับกล่องที่บรรจุ ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไป และข้อมูลที่จ่าหน้าซองต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ในปัจจุบันนี้มีการส่งจดหมายและสินค้าหายรูปแบบมากมาย ทำให้ผู้ส่งมีตัวเลือกในการเลือกใ้บริการของบริษัทที่ทำการจัดส่งจดหมาย โดยอาจเลือกจากระยะเวลาในการขนส่ง การบริการ  ค่าขนส่ง คุณภาพของสินค่าที่ฝากส่งหลังจากได้รับสินค้า เป็นต้น ซึ่งมีบริษัทที่ให้บริการมากมาย เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, SCG Express,  DHL Express, Nim Express, Lineman เป็นต้น  

 

อ้างอิง

https://www.officemate.co.th/blog/

https://topbestbrand.com/

https://bangkokseo.net/

https://www.thailandpost.co.th/un/article_list/product/573

https://www.iop.co.th/content

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ขอสอบถามวิธีการ ปิด ip หน่อยครับ
โดย benzas00123 ส 25 ม.ค. 2020 2:48 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
5
ส 25 ม.ค. 2020 2:48 pm โดย benzas00123
จะทำไรให้ View Detail จัดเรียงได้ครับ
โดย jamepiyawat ส 25 ม.ค. 2020 2:32 pm บอร์ด Joomla Development
1
6
ส 25 ม.ค. 2020 2:41 pm โดย mindphp
os.mkdir ฟังก์ชั่นสำหรับการสร้าง folder ใหม่
โดย benzas00123 ศ 24 ม.ค. 2020 6:44 pm บอร์ด Python Knowledge
0
8
ศ 24 ม.ค. 2020 6:44 pm โดย benzas00123
upload รูปภาพหลายๆรูป ด้วย Flask
โดย benzas00123 ศ 24 ม.ค. 2020 6:31 pm บอร์ด Python Knowledge
0
8
ศ 24 ม.ค. 2020 6:31 pm โดย benzas00123
มาแล้ว MDPartner Component สำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM
โดย prmindphp ศ 24 ม.ค. 2020 6:02 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
31
ศ 24 ม.ค. 2020 6:02 pm โดย prmindphp
os.remove ฟังก์ชั่นสำหรับการลบไฟล์
โดย benzas00123 ศ 24 ม.ค. 2020 5:35 pm บอร์ด Python Knowledge
0
7
ศ 24 ม.ค. 2020 5:35 pm โดย benzas00123
ขอสอบถามวิธีการดึงข้อมูลมาลงใน table ที่เราต้องการหน่อยครับ
โดย benzas00123 ศ 24 ม.ค. 2020 2:06 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
1
17
ศ 24 ม.ค. 2020 2:14 pm โดย benzas00123
ลูกไม่รักดี?
โดย noppadonsk ศ 24 ม.ค. 2020 10:40 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
14
ศ 24 ม.ค. 2020 10:40 am โดย noppadonsk
วิธีการแปลง timestamp เพื่อหาจำนวนวันที่ผ่านมาหรือคงเหลือ
โดย Ittichai_chupol พ 22 ม.ค. 2020 6:37 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
46
พ 22 ม.ค. 2020 6:37 pm โดย Ittichai_chupol
วิธีการตรวจสอบว่ารูปเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ด้วยภาษา php
โดย jamepiyawat พ 22 ม.ค. 2020 6:16 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
30
พ 22 ม.ค. 2020 6:16 pm โดย jamepiyawat
Range Sliders เก็บค่าตัวเลขด้วย range sliders
โดย benzas00123 พ 22 ม.ค. 2020 5:50 pm บอร์ด Booststap Knowledge
1
77
ศ 24 ม.ค. 2020 9:32 am โดย LEG
อยากทราบวิธีการตรวจสอบว่าจะมีเวลาอีกกี่วันถึงจะ ถึงเลข timestamp ที่กำหนด
โดย Ittichai_chupol พ 22 ม.ค. 2020 3:54 pm บอร์ด Programming - PHP
1
94
พ 22 ม.ค. 2020 4:18 pm โดย thatsawan
ขอสอบถามวิธีการเขียน bootstrap 3 ในการสร้าง bar ครับ
โดย benzas00123 พ 22 ม.ค. 2020 3:13 pm บอร์ด HTML CSS
5
144
พ 22 ม.ค. 2020 3:32 pm โดย benzas00123
วันหยุดที่หายไป
โดย noppadonsk พ 22 ม.ค. 2020 11:42 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
49
พ 22 ม.ค. 2020 11:42 am โดย noppadonsk
วิธีการปรับการการแสดงการ รายชื่อของแจ้งเตือน bookmark โดย phpbb
โดย Ittichai_chupol อ 21 ม.ค. 2020 5:45 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
39
อ 21 ม.ค. 2020 5:45 pm โดย Ittichai_chupol
pillow vs wand library ความแตกต่างของ library ทั้ง 2 ตัวในการ procress รูปภาพ
โดย benzas00123 อ 21 ม.ค. 2020 5:29 pm บอร์ด Python Knowledge
1
42
อ 21 ม.ค. 2020 5:54 pm โดย mindphp
อยู่ดีๆ ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ database ได้ครับ
โดย benzas00123 อ 21 ม.ค. 2020 4:46 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
5
87
อ 21 ม.ค. 2020 5:39 pm โดย benzas00123
ขอถามเกี่ยวกับ library ImageMagick ครับ
โดย benzas00123 อ 21 ม.ค. 2020 3:29 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
2
42
อ 21 ม.ค. 2020 4:23 pm โดย benzas00123
Git Lad จะทำอย่างไรให้ไฟล์ที่อยู่ในโฟร์ย่อย ออกมาครับ
โดย jamepiyawat อ 21 ม.ค. 2020 12:08 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
2
169
อ 21 ม.ค. 2020 2:04 pm โดย jamepiyawat
ขอทราบวิธีการเขียน python เก็บข้อมูล ip ของผู้ใช้หน่อยครับ
โดย benzas00123 อ 21 ม.ค. 2020 10:54 am บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
1
130
อ 21 ม.ค. 2020 12:20 pm โดย mindphp