ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประเภทของข้อมูล (data structure) ต่างๆ ในภาษา R

     ในการใช้งานภาษา R เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงประเภทข้อมูล หรือ Data structure พื้นฐานของภาษา R กันก่อน ซึ่งก็มีหลายประเภทแต่หลักๆ คือ

 • เวกเตอร์ (Vector) ซึ่งจะเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันแบบมีลำดับ
 • ลิสค์ (List) จะเก็บข้อมูลได้มากว่าหนึ่งประเภท
 • ดาต้าเฟรม (Data frame) เก็บข้อมูลลักษณะคล้ายๆ กับตาราง โดยมีแถวและคอลัมน์ ซึ่งสามารถมีข้อมูลมากกว่า 1 ประเภทได้
 • เมทริกซ์ (Metrix) เก็บข้อมูลลักษณะตาราง เหมือนกับ ดาต้าเฟรม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทตัวเลขอย่างเดียว

 

ตัวอย่างการใช้ภาษา R :

ตัวอย่างข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูล

 

 1. เวกเตอร์ (Vector) เป็นการเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันทั้งหมด เช่น ข้อมูลประเภทตัวเลข หรือ Numeric และข้อมูลประเภทข้อความ (Text) เราสามารถสร้างเวกเตอร์ได้ด้วยฟังก์ชั่น c() ซึ่งเป็นการนำข้อมูลต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน 
> customer_id <- c("ID15101","ID15102","ID15103","ID15104")
> age <- c(48,50,51,23)
> gender <- c("FEMALE","MALE","FEMALE","FEMALE")
> income <- c(17546.0,30085.1,16575.4,20375.4)

       จากตัวอย่างโค้ด เป็นการสร้างเวกเตอร์ขึ้นมา 4 เวกเตอร์ ถ้าเราต้องการเรียกใช้งานเวกเตอร์ไหนก็จะพิมพ์ชื่อของเวกเตอร์ และระบุตำแหน่งในเวกเตอร์ที่ต้องการได้เลย เช่น ถ้าต้องการดูหมายเลขของคนที่ 2 ซึ่งเก็บไว้ในเวกเตอร์ customer_id ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

> customer_id[2]
[1] "ID15102" // ผลการทำงานจะได้ค่า ID15102 แสดงออกมา

       

       2. ลิสต์ (List) จะแตกต่างจากเวกเตอร์ตรงที่สามารถเก็บข้อมูลหลายประเภทได้ พร้อมกัน ซึ่งเกิดจากการนำเวกเตอร์หลายๆตัวมาต่อกันเป็นลิสต์ การสร้างลิสต์นั้นจะใช้ฟังก์ชั่น list() สำหรับการดูข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนด้วยการใช้เวกเตอร์นั้น เราจะต้องระบุชื่อเวกเตอร์และตำแหน่งที่ต้องการ โดยต้องพิมพ์ถึง 4 ครั้งตามจำนวนเวกเตอร์ แต่เราสามารถสร้างเป็นลิสต์แล้วก็เรียกเป็นตัวแปรเดียวได้เลย ดังตัวอย่าง

> john_doe <- list(customer_id = customer_id[1],
          age = age[1],
          gender = gender[1],
          income = income[1])

       หลังจากรันคำสั่งด้านบนแล้วตัวแปร john_doe จะเก็บค่าเวกเตอร์ต่างๆ ส่วนการเรียกใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

> john_doe
$customer_id
[1] "ID15101"
 
$age
[1] 48
 
$gender
[1] "FEMALE"
 
$income
[1] 17546

       จากผลที่แสดงออกมา เราจะเห็นว่าชื่อของตัวแปรในลิสต์จะมีเครื่องหมาย $ นำหน้า ถ้าเราต้องการทราบรายได้ (income) ของลูกค้าคนนี้ เราสามารถใช้คำสั่ง ดังต่อไปนี้

> john_doe$income
[1]17546

 

       3. ดาต้า เฟรม (Data frame) เป็นการเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบคล้ายตาราง ซึ่งมีแถว (row) และคอลัมน์ (column) ข้อมูลที่เก็บในดาต้าเฟรมไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดียวกัน ในการสร้างดาต้าเฟรมจะใช้ฟังก์ชั่น data.frame() ตัวอย่างของการสร้างดาต้าเฟรม ซึ่งเก็บรายละเอียดของลูกค้าทั้งหมด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

> customer <- data.frame(customer_id, age, gender, income)

       ถ้าต้องการดูข้อมูลในดาต้า เฟรมทั้งหมดสามารถพิมพ์ชื่อของดาต้า เฟรมได้เลย เช่น

> customer
 customer_id age gender income
1 ID15101   48 FEMALE 17546.0
2 ID15102   50 MALE  30085.1
3 ID15103   51 FEMALE 16575.4
4 ID15104   23 FEMALE 20375.4

       ถ้าต้องการดูรายละเอียดแค่บางส่วนเราสามารถใช้คำสั่งดังด้านล่างได้เลย เป็นการเลือกดูอายุของลูกค้าคนที่ 1 เท่านั้น

> customer[1,"age"]
[1] 48

      หรือ ถ้าต้องการจะดูทั้งอายุและรายได้ของลูกค้าคนที่ 1 สามารถใช้คำสั่งด้านล่างได้เลย

> customer[1,c("age","income")]
  age income
[1] 48 17546

 

       4. เมทริกซ์ (Matrix) เป็นลักษณะการเก็บข้อมูลคล้ายๆ กับดาต้าเฟรม แต่ข้อมูลจะเป็ฯประเภทเดียวกันและเป็นประเภทตัวเลขเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณต่างๆ ในการสร้างเมทริกซ์จะใช้ฟังก์ชั่น matrix() ตัวอย่างของการสร้างเมทริกซ์จะแสดงในตัวอน่างต่อไปนี้

> data <- matrix(c(100,200,300,400,500,600,
          700,800,900,1000,1100,1200,
          1300,1400,1500,1600),
          nrow=4, ncol=4)

       จากคำสั่งด้านบนเป็นการสร้างเมทริกซ์ของตัวเลขที่มีจำนวน 4 แถวและ 4 คอลัมน์ เมื่อเรียกใช้งานจะได้ ผลลัพธ์แสดงในตัวอย่างด้านล่างนี้

> data[1,2]
[1] 500

       และถ้าต้องการดูข้อมูลของแถวในคอลัมน์ (column) สามารถใช้คำสั่ง เช่น data[,1] เพื่อดูข้อมูลในคอลัมน์ที่ 1 ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

> data[,1]
[1] 100 200 300 400

       และถ้าต้องการดูข้อมูลในแถว (row) สามารถใช้คำสั่ง เช่น data[1,] เพื่อดูข้อมูลในแถวที่ 1 ดังตัวอย่างด้านล่าง

> data[1,]
[1] 100 500 900 1300

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://dataminingtrend.com/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
งานประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 10:11 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
1
5
อ 02 มิ.ย. 2020 10:14 am โดย natthanit.r2538
สรุปการประชุมลูกค้าครั้งแรก
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
2
จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm โดย natthanit.r2538
สวนครัวริมระเบียง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
6
จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm โดย natthanit.r2538
วิธีการเดินทางจาก สงขลา มา กรุงเทพฯ
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
11
จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm โดย natthanit.r2538
งานประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:53 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
32
อ 02 มิ.ย. 2020 10:00 am โดย natthanit.r2538
note
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
5
จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am โดย natthanit.r2538
Work's on Hand ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ M103
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am โดย natthanit.r2538
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:48 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
19
จ 01 มิ.ย. 2020 11:08 am โดย natthanit.r2538
B - เข้าเมนูหน้ารวมรายการใน admin ไม่ได้
โดย thatsawan ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm โดย thatsawan
B - ยังขาดหน้าผลการค้นหา จาก search.php
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am โดย mindphp
B - กล่องค้นหาจากหน้า index ใช้งานไม่ได้ กดแล้วไม่ไปหน้าค้นหา
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:53 am โดย mindphp
B - ไม่ใช่แค่โชว์ icon facebook มันต้องทำลิงค์เพื่อให้คลิกไป
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
2
ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:51 am โดย mindphp
อัพเดท phpbb 3.3 เเล้ว extenstion ใช้งานไม่ได้
โดย thatsawan พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:08 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
104
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:10 pm โดย thatsawan
วิธีการสร้าง css ที่ใช้งานเฉพาะในบราวเซอร์ safari เท่านั้น
โดย Ittichai_chupol พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
101
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm โดย Ittichai_chupol
R - Set Demo เป็น subdomain ของ ตัวนี้
โดย mindphp พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Developer
0
9
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am โดย mindphp
อยากทราบวิธีการกำหนด ค่า css ให้กับ button โดยกำหนดเฉพาะแต่ละบราวเซอร์
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 8:39 pm บอร์ด HTML CSS
1
32
พ 27 พฤษภาคม 2020 9:15 pm โดย mindphp
อัพเดท Changelog flask framework ของภาษา Python (ver 1.1.2 ล่าสุด)
โดย jirawoot พ 27 พฤษภาคม 2020 12:19 pm บอร์ด Python Knowledge
0
115
พ 27 พฤษภาคม 2020 12:19 pm โดย jirawoot
งานประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
โดย yositacha26 พ 27 พฤษภาคม 2020 12:13 pm บอร์ด MP011 - โยษิตา จันทะวงษ์
1
25
พ 27 พฤษภาคม 2020 12:15 pm โดย yositacha26
อยากทราบว่า วิธีการกำหนดการตั้งค่า ภาษาไทย ใน Netbeans
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 10:13 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
106
พ 27 พฤษภาคม 2020 10:13 am โดย Ittichai_chupol
B - บริษัท approve ประวัติที่ส่งมาสมัครเเล้ว เเต่ยังแสดงสถานะเดิมอยู่
โดย thatsawan อ 26 พฤษภาคม 2020 6:27 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
4
อ 26 พฤษภาคม 2020 6:27 pm โดย thatsawan