ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประเภทของข้อมูล (data structure) ต่างๆ ในภาษา R

     ในการใช้งานภาษา R เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงประเภทข้อมูล หรือ Data structure พื้นฐานของภาษา R กันก่อน ซึ่งก็มีหลายประเภทแต่หลักๆ คือ

 • เวกเตอร์ (Vector) ซึ่งจะเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันแบบมีลำดับ
 • ลิสค์ (List) จะเก็บข้อมูลได้มากว่าหนึ่งประเภท
 • ดาต้าเฟรม (Data frame) เก็บข้อมูลลักษณะคล้ายๆ กับตาราง โดยมีแถวและคอลัมน์ ซึ่งสามารถมีข้อมูลมากกว่า 1 ประเภทได้
 • เมทริกซ์ (Metrix) เก็บข้อมูลลักษณะตาราง เหมือนกับ ดาต้าเฟรม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทตัวเลขอย่างเดียว

 

ตัวอย่างการใช้ภาษา R :

ตัวอย่างข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูล

 

 1. เวกเตอร์ (Vector) เป็นการเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันทั้งหมด เช่น ข้อมูลประเภทตัวเลข หรือ Numeric และข้อมูลประเภทข้อความ (Text) เราสามารถสร้างเวกเตอร์ได้ด้วยฟังก์ชั่น c() ซึ่งเป็นการนำข้อมูลต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน 
> customer_id <- c("ID15101","ID15102","ID15103","ID15104")
> age <- c(48,50,51,23)
> gender <- c("FEMALE","MALE","FEMALE","FEMALE")
> income <- c(17546.0,30085.1,16575.4,20375.4)

       จากตัวอย่างโค้ด เป็นการสร้างเวกเตอร์ขึ้นมา 4 เวกเตอร์ ถ้าเราต้องการเรียกใช้งานเวกเตอร์ไหนก็จะพิมพ์ชื่อของเวกเตอร์ และระบุตำแหน่งในเวกเตอร์ที่ต้องการได้เลย เช่น ถ้าต้องการดูหมายเลขของคนที่ 2 ซึ่งเก็บไว้ในเวกเตอร์ customer_id ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

> customer_id[2]
[1] "ID15102" // ผลการทำงานจะได้ค่า ID15102 แสดงออกมา

       

       2. ลิสต์ (List) จะแตกต่างจากเวกเตอร์ตรงที่สามารถเก็บข้อมูลหลายประเภทได้ พร้อมกัน ซึ่งเกิดจากการนำเวกเตอร์หลายๆตัวมาต่อกันเป็นลิสต์ การสร้างลิสต์นั้นจะใช้ฟังก์ชั่น list() สำหรับการดูข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนด้วยการใช้เวกเตอร์นั้น เราจะต้องระบุชื่อเวกเตอร์และตำแหน่งที่ต้องการ โดยต้องพิมพ์ถึง 4 ครั้งตามจำนวนเวกเตอร์ แต่เราสามารถสร้างเป็นลิสต์แล้วก็เรียกเป็นตัวแปรเดียวได้เลย ดังตัวอย่าง

> john_doe <- list(customer_id = customer_id[1],
          age = age[1],
          gender = gender[1],
          income = income[1])

       หลังจากรันคำสั่งด้านบนแล้วตัวแปร john_doe จะเก็บค่าเวกเตอร์ต่างๆ ส่วนการเรียกใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

> john_doe
$customer_id
[1] "ID15101"
 
$age
[1] 48
 
$gender
[1] "FEMALE"
 
$income
[1] 17546

       จากผลที่แสดงออกมา เราจะเห็นว่าชื่อของตัวแปรในลิสต์จะมีเครื่องหมาย $ นำหน้า ถ้าเราต้องการทราบรายได้ (income) ของลูกค้าคนนี้ เราสามารถใช้คำสั่ง ดังต่อไปนี้

> john_doe$income
[1]17546

 

       3. ดาต้า เฟรม (Data frame) เป็นการเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบคล้ายตาราง ซึ่งมีแถว (row) และคอลัมน์ (column) ข้อมูลที่เก็บในดาต้าเฟรมไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดียวกัน ในการสร้างดาต้าเฟรมจะใช้ฟังก์ชั่น data.frame() ตัวอย่างของการสร้างดาต้าเฟรม ซึ่งเก็บรายละเอียดของลูกค้าทั้งหมด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

> customer <- data.frame(customer_id, age, gender, income)

       ถ้าต้องการดูข้อมูลในดาต้า เฟรมทั้งหมดสามารถพิมพ์ชื่อของดาต้า เฟรมได้เลย เช่น

> customer
 customer_id age gender income
1 ID15101   48 FEMALE 17546.0
2 ID15102   50 MALE  30085.1
3 ID15103   51 FEMALE 16575.4
4 ID15104   23 FEMALE 20375.4

       ถ้าต้องการดูรายละเอียดแค่บางส่วนเราสามารถใช้คำสั่งดังด้านล่างได้เลย เป็นการเลือกดูอายุของลูกค้าคนที่ 1 เท่านั้น

> customer[1,"age"]
[1] 48

      หรือ ถ้าต้องการจะดูทั้งอายุและรายได้ของลูกค้าคนที่ 1 สามารถใช้คำสั่งด้านล่างได้เลย

> customer[1,c("age","income")]
  age income
[1] 48 17546

 

       4. เมทริกซ์ (Matrix) เป็นลักษณะการเก็บข้อมูลคล้ายๆ กับดาต้าเฟรม แต่ข้อมูลจะเป็ฯประเภทเดียวกันและเป็นประเภทตัวเลขเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณต่างๆ ในการสร้างเมทริกซ์จะใช้ฟังก์ชั่น matrix() ตัวอย่างของการสร้างเมทริกซ์จะแสดงในตัวอน่างต่อไปนี้

> data <- matrix(c(100,200,300,400,500,600,
          700,800,900,1000,1100,1200,
          1300,1400,1500,1600),
          nrow=4, ncol=4)

       จากคำสั่งด้านบนเป็นการสร้างเมทริกซ์ของตัวเลขที่มีจำนวน 4 แถวและ 4 คอลัมน์ เมื่อเรียกใช้งานจะได้ ผลลัพธ์แสดงในตัวอย่างด้านล่างนี้

> data[1,2]
[1] 500

       และถ้าต้องการดูข้อมูลของแถวในคอลัมน์ (column) สามารถใช้คำสั่ง เช่น data[,1] เพื่อดูข้อมูลในคอลัมน์ที่ 1 ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

> data[,1]
[1] 100 200 300 400

       และถ้าต้องการดูข้อมูลในแถว (row) สามารถใช้คำสั่ง เช่น data[1,] เพื่อดูข้อมูลในแถวที่ 1 ดังตัวอย่างด้านล่าง

> data[1,]
[1] 100 500 900 1300

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://dataminingtrend.com/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
วิธีการนำข้อมูลคำอธิบายภาพออก ในโพสต์ของ php
โดย Ittichai_chupol พ 11 ธ.ค. 2019 7:03 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
2
พ 11 ธ.ค. 2019 7:03 pm โดย Ittichai_chupol
โปรแกรมคำนวณเพซ
โดย prmindphp พ 11 ธ.ค. 2019 6:50 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
6
พ 11 ธ.ค. 2019 6:50 pm โดย prmindphp
ArrayList Java กับการหาค่าที่มากที่สุดแล้วลบออก
โดย Grammanano พ 11 ธ.ค. 2019 6:38 pm บอร์ด Share Knowledge
0
9
พ 11 ธ.ค. 2019 6:38 pm โดย Grammanano
การเขียน switch case ในภาษา C
โดย Grammanano พ 11 ธ.ค. 2019 5:52 pm บอร์ด Share Knowledge
0
8
พ 11 ธ.ค. 2019 5:52 pm โดย Grammanano
VDO - Introducing to Pace Calculator
โดย numtan5839 พ 11 ธ.ค. 2019 5:38 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
1
8
พ 11 ธ.ค. 2019 5:47 pm โดย numtan5839
การลบข้อมูลจาก ArrayList ภาษา Java
โดย Grammanano พ 11 ธ.ค. 2019 5:32 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พ 11 ธ.ค. 2019 5:32 pm โดย Grammanano
วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word ทางเว็ปไซต์
โดย noppadonsk พ 11 ธ.ค. 2019 4:24 pm บอร์ด Share Knowledge
0
5
พ 11 ธ.ค. 2019 4:24 pm โดย noppadonsk
วิธีใช้ text shortcut ใน Google Docs สร้างคำที่พิมพ์บ่อยให้พิมพ์ได้เร็วขึ้น
โดย noppadonsk พ 11 ธ.ค. 2019 4:02 pm บอร์ด Share Knowledge
0
5
พ 11 ธ.ค. 2019 4:02 pm โดย noppadonsk
รู้รึยัง Google Search ค้นหาเนื้อหาในวีดีโอได้แล้ว
โดย noppadonsk พ 11 ธ.ค. 2019 3:47 pm บอร์ด Share Knowledge
0
6
พ 11 ธ.ค. 2019 3:47 pm โดย noppadonsk
10 อันดับรถยนต์วินเทจ ที่ใครเห็นก็ต้องมอง
โดย Meygrand พ 11 ธ.ค. 2019 3:04 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
11
พ 11 ธ.ค. 2019 3:04 pm โดย Meygrand
อยากทราบวิธีการ override ไฟล์ bookmark มาใช้งานใน Extension ของ phpbb
โดย Ittichai_chupol พ 11 ธ.ค. 2019 11:00 am บอร์ด Programming - PHP
0
8
พ 11 ธ.ค. 2019 11:00 am โดย Ittichai_chupol
งานประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
โดย noppadonsk พ 11 ธ.ค. 2019 10:05 am บอร์ด MT36 - นายนพดล สุชญากูล
10
40
พ 11 ธ.ค. 2019 7:00 pm โดย noppadonsk
งานประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
โดย Grammanano พ 11 ธ.ค. 2019 10:02 am บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
1
8
พ 11 ธ.ค. 2019 6:59 pm โดย Grammanano
งานประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
โดย numtan5839 พ 11 ธ.ค. 2019 9:52 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
2
15
พ 11 ธ.ค. 2019 7:23 pm โดย numtan5839
R - Rotate back up file
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 8:20 pm บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
1
7
จ 09 ธ.ค. 2019 8:24 pm โดย mindphp
การดึงข้อมูลใน ArrayList ภาษา Java
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 7:42 pm บอร์ด Share Knowledge
0
13
จ 09 ธ.ค. 2019 7:42 pm โดย Grammanano
ฺB - ไม่สามารถ cancel ใบกำกับภาษีที่สร้างผ่าน withholding tax โดยตรงได้
โดย nnamfon.26 จ 09 ธ.ค. 2019 7:27 pm บอร์ด M.D.Soft Co.,Ltd. - Tester
0
4
จ 09 ธ.ค. 2019 7:27 pm โดย nnamfon.26
การเพิ่มข้อมูลใน ArrayList ภาษา Java
โดย Grammanano จ 09 ธ.ค. 2019 6:19 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
จ 09 ธ.ค. 2019 6:19 pm โดย Grammanano
การทำงานแบบ Multitasking เหมาะกับใคร - การทำหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
โดย noppadonsk จ 09 ธ.ค. 2019 6:06 pm บอร์ด Share Knowledge
0
14
จ 09 ธ.ค. 2019 6:06 pm โดย noppadonsk
บทเรียนสำหรับนักออกแบบมือใหม่
โดย noppadonsk จ 09 ธ.ค. 2019 5:48 pm บอร์ด Share Knowledge
0
18
จ 09 ธ.ค. 2019 5:48 pm โดย noppadonsk