ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การคุยกับ ChatGPT สำหรับการขอ Keyword ทำ Content


ภาพ Logo ของ Chat GPT พร้อมกับภาพคนกำลังสงสัย ใช้สำหรับเป็นภาพปกประกอบบทความ ให้ AI ช่วยทำงาน | แนะนำแนวทางการคุยกับ ChatGPT สำหรับการขอ Keyword ทำ Content!!
ให้ AI ช่วยทำงาน | แนะนำแนวทางการคุยกับ ChatGPT สำหรับการขอ Keyword ทำ Content!!

เกริ่นนำ

ในปัจจุบัน Artificial Intelligence หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนช่วย และ แทรกแซงการทำงานให้กับมนุษย์อย่างเรามากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสหกรรมโรงงาน ที่สามารถคำนวณ ตรวจสอบเครื่องจักรแบบ Real Time หรือจะเป็นทางด้าน ศิลปะ ที่ AI สามารถวาดภาพจาก Keyword อย่าง Midjourney ถือได้ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว โดยในบทความที่จะมานำเสนอในวันนี้ จะเป็นเรื่องของการใช้งาน ChatGPT สำหรับให้คิดค้น Keywords สำหรับการนำมาใช้ในการ Content ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้มีผู้ใช้งาน Social Network และ ช่องทางอื่นๆ ได้เห็น Content ที่เราพัฒนา

 

ChatGPT

     ก่อนจะเริ่มต้น เราก็มาทำความรู้จักกับพระเอกของเราในวันนี้กันก่อน นั้นคือก็เจ้าตัว "ChatGPT" นั้นเอง

     ChatGPT คือระบบสมาร์ทแชทที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งเป็นโมเดลภาษาแบบปรับเปลี่ยนได้ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรภาษา (language model) เพื่อสร้างข้อความและตอบคำถามจากผู้ใช้ มันสามารถให้คำตอบที่สอดคล้องกับความหมายของคำถามหรือช่วยผู้ใช้ในการแก้ปัญหาทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ChatGPT เป็นระบบแชทอัตโนมัติที่พัฒนาโดย OpenAI โดยใช้โมเดลภาษาแบบปรับเปลี่ยนได้ เป็นโมเดลที่เรียนรู้จากข้อมูลทั้งหลายเพื่อสร้างข้อความและตอบคำถามให้กับผู้ใช้ ระบบนี้มีความสามารถในการสร้างข้อความที่มีความหมายและช่วยผู้ใช้แก้ปัญหาทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กับแอปพลิเคชันหลายประเภท เช่น การช่วยในการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาหรือข้อมูลทางการแพทย์ การสนทนากับผู้ใช้ทั่วไป หรือการให้คำแนะนำในงานธุรกิจ รวมถึงการช่วยในการแปลภาษาและเข้าใจเนื้อหาในภาษาต่างๆ

 

Keyword

     ส่วนต่อมาก็จะเรียกว่าเป็นพระรองของเราก็คือ "Keyword"

     Keyword หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่มีความสำคัญและแสดงถึงเนื้อหาหรือหัวข้อหลักของเอกสาร โดยใช้ในบริบทของการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์หรือระบบค้นหาอื่นๆ โดยการใช้ keyword ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาจะช่วยให้ผู้ค้นหาหาเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อคุณค้นหา "สูตรทำเค้กช็อกโกแลต" คำว่า "สูตรทำเค้กช็อกโกแลต" จะเป็น keyword ที่จะถูกใช้ในการค้นหาเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเค้กช็อกโกแลต รวมถึง การทำ SEO (Search Engine Optimization) เพื่อให้เว็บไซต์ปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา หรือในการจัดทำหัวข้อหรือสาระสำคัญในงานเอกสาร การเลือก keyword ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้ใช้หรือผู้ค้นหาพบข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

 

ChatGPT เราขอ Keyword หน่อย

สำหรับการ Chat กับ ChatGPT ในการขอ Keyword นั้น เราควรที่จะแจ้งกับทาง ChatGPT เป็น Step by Step เช่น การเกริ่นสอบถามไปก่อน ว่า สามารถคิด Keyword ให้ได้ไหม ? จากนั้นเราก็ค่อยพิมพ์หัวข้อ และ เนื้อหาของ Content ลงไป และขอจำนวน Keyword ให้กับทาง ChatGPT เพื่อให้ทาง ChatGPT ได้ตรวจสอบเนื้อหาของเรา จากนั้นทำการประมวลผล Keywords ออกมาให้

โดยขั้นตอนที่ทางผู้เขียนจะแนะนำ จะมีดังนี้

 • เกริ่นกับทาง ChatGPT ไปก่อนว่าต้องการให้คิด Keyword
 • แจ้งหัวข้อ และ เนื้อหาของ Content เรา
 • แจ้งจำนวน Keyword ที่ต้องการ
 • ผลลัพธ์

ตัวอย่าง การคุยกับ ChatGPT สำหรับขอ Keyword

 1. เกริ่นกับทาง ChatGPT ไปก่อนว่าต้องการให้คิด Keyword ให้

  ภาพข้อความคุยกับทาง ChatGPT ขอให้คิด keyword ให้
  เกริ่นกับทาง ChatGPT ไปก่อนว่าต้องการให้คิด Keyword ให้


 2. แจ้งหัวข้อ และ เนื้อหาของ Content เรา พร้อมจำนวน Keyword ที่ต้องการ

  ภาพคุยกับ ChatGPT ส่วนของการแจ้งหัวข้อ และ เนื้อหา Content
  แจ้งหัวข้อ และ เนื้อหาของ Content เรา พร้อมจำนวน Keyword ที่ต้องการ


 3. ผลลัพธ์

  ภาพคำตอบสำหรับการขอ keyword กับทาง ChatGPT 20 ตัว
  ผลลัพธ์

 โดยจะสังเกตได้ว่า หัวข้อ และ เนื้อหาที่ทางผู้เขียนได้ระบุลงไปนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาเท่านั้น อีกทั้งขอจำนวน Keywords กับทาง ChatGPT ถึง 20 ตัว แต่ผลลัพธ์ที่ได้รับมา ก็ถือว่าเป็นส่วนที่น่าพอใจ เนื่องจาก Keywords เหล่านั้น สามารถนำไปใช้กับเนื้อหาได้เลย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น

 

     โดยสรุปแล้ว การให้ ChatGPT ช่วยคิด Keywords นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งาน สามารถนำมาปรับใช้กับงานของแต่ละท่านได้ เนื่องจาก แนวทาง และ รูปแบบการใช้งาน สามารถเข้าใจได้ง่าย เสมือนกับการคุย Chat กับบุคคลจริงๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงและเป็นส่วนที่สำคัญเลยก็คือ การคัดกรองจากประสบการณ์ หรือ จากตัวเนื้อหานั้นจริงๆ เนื่องจากเราไม่สามารถส่ง Content ของเราให้กับทาง ChatGPT ไปประมวลผลได้ เพียงแต่ส่งได้แค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้น การที่เราเป็นผู้ทำ Content ต่างๆ เราก็ควรที่จะคัดกรองการทำงานของ ChatGPT อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย อย่างเช่น ขอ 20 Keywords เราก็ควรคัดกรองที่มันตรงกับเนื้อหาเราจริงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Content ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ทาง mindphp ได้มีเนื้อหา Content บทความและ Video ต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการนำ AI มาช่วยในการทำงาน เช่น  AI สำหรับการพิมพ์ตัวอักษร และ Export ออกมาเป็นเสียง หรือ AI กับการใช้งานด้านการแปลภาษา ผู้อ่านสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติม หรือ ติดตามได้จากช่องทาง Video ที่ ช่อง Mindphp Videoman
อ้างอิง
What is ChatGPT? Find out about new technology trends ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://bap-software.net/en/knowledge/what-is-chatgpt/
What is Keyword ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.arimetrics.com/en/digital-glossary/keyword
How To Do Keyword Research For YouTube In 5 Easy Steps ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://seo-frank.com/youtube-keyword-research/
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ ด้วยหน้าเว็บพอดีหน้าจอหลายขนาด รองรับหลายอุปกรณ์
โดย [email protected] พ 07 มิ.ย. 2023 5:32 pm บอร์ด Mindphp Videoman
0
13
พ 07 มิ.ย. 2023 5:32 pm โดย [email protected]
10 โอกาสทางธุรกิจที่ดูไบ ในปี 2023 สำหรับคนที่สนใจ
โดย articleheros พ 07 มิ.ย. 2023 4:21 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
11
พ 07 มิ.ย. 2023 4:21 pm โดย articleheros
ฺB - หน้าภาษาไทยขึ้น Error
โดย Thanapoom1514 พ 07 มิ.ย. 2023 12:59 pm บอร์ด วัฒนาทูล คอมเมิร์ซ - Tester
1
5
พ 07 มิ.ย. 2023 1:01 pm โดย Thanapoom1514
สอบถามวิธีการใช้งาน grid ของ html
โดย fonfonn พ 07 มิ.ย. 2023 10:12 am บอร์ด HTML CSS
0
37
พ 07 มิ.ย. 2023 10:12 am โดย fonfonn
สอบถาม core ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก ของ phpBB และ ไฟล์ email ส่ง
โดย flook พ 07 มิ.ย. 2023 9:36 am บอร์ด Programming - PHP
1
47
พ 07 มิ.ย. 2023 10:06 am โดย eange08
รับเต็มจำนวนตามความคุ้มครองและเงื่อนไข ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี
โดย Ellache อ 06 มิ.ย. 2023 11:08 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
17
อ 06 มิ.ย. 2023 11:08 pm โดย Ellache
สอบถามวิธีการเปลี่ยนรูปไอคอนเว็บใน Joomla 3 ยังไงครับ
โดย Thanapoom1514 อ 06 มิ.ย. 2023 1:56 pm บอร์ด สอบถามปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
24
อ 06 มิ.ย. 2023 2:07 pm โดย tsukasaz
เขียน custom page ส่งเมลด้วย messenger ผ่าน SMTP หรือ ฟังก์ชั่นเมลตามแบบ phpBB
โดย mindphp ส 03 มิ.ย. 2023 2:22 am บอร์ด PHP Knowledge
2
64
ส 03 มิ.ย. 2023 2:33 am โดย mindphp