ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทำความรู้จักไวรัสตัวใหม่ wanna cry (วอนนา คไร) ไวรัสเรียกค่าไถ่

 

Wanna Cry (วอนนา ไคร)
Wanna Cry (วอนนา ไคร)


     ไวรัส wanna cry (วอนนา คไร) คืออะไร ไวรัส wanna cry (วอนนา คไร) หรือมีอีกหลายชื่อเรียก ๆ ไม่ว่าจะเป็น  WannaCry (วอนนา คไร), WannaCrypt (วอนนา คริพท) ต่างก็เป็นไวรัสตัวเดียวกัน ซึ่งไวรัสชนิดนี้เป็นไวรัสประเภทเรียกค่าไถ่ กล่าวคือไวรัสชนิดนี้จะไม่ได้ทำร้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือทำลายไฟล์งานเหมือนไวรัสประเภทอื่น ๆ ทั่วไป แต่ ไวรัส wanna cry นี้จะเข้าทำการยึด หรือล็อคไฟล์งานสำคัญ ๆ เพื่อต้องการให้คุณจ่ายเงินค่าไถ่ เป็นค่าปลดล็อกรหัสนั่นเอง ซึ่งไวรัส wanna cry (วอนนา คไร) นั้นมีการระบาดเมื่อช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา และระบาดอย่างหนักในประเทศรัสเซีย ลักษณะการทำงานของเจ้าไวรัสชนิดนี้ ก็ยังคงมีลักษณะคล้าย ๆ เดิมคือ มีการส่งไฟล์ และหลอกให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้ง รวมถึงกระจายตัวจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ในเครือข่าย โดยผ่านช่องโหว่ของ Windows (วินโดวส์) จากนั้นก็เริ่มทำการล๊อกรหัสไฟล์

แนวทางการป้องกัน ไวรัส wanna cry (วอนนา คไร)

  1. อัพเดท Windows (วินโดวส์) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  2. ไม่เปิดเกสารแนบจาก Email (อีเมล) ที่ไม่น่าเชื่อถือ
  3. ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน ไวรัส Wanna Cry (วอนนา คไร)

 

     สรุป ไวรัส Wanna cry (วอนนา คไร) คือ ไวรัสประเภทเรียกค่าไถ่ โดยการล๊อกไฟล์ต่าง ๆ เพื่อให้เราจ่ายเงินสำหรับรหัสปลดล๊อกไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการอัเดท Windows หรือไม่ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือ

References wanna cry. “WannaCry ransomware attack”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.wikipedia.org. [6 ก.ย. 2017].

ภาพประกอบจาก : wikipedia.org