ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประเภทของสติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ทั่วๆไป หรือสติ๊กเกอร์ที่ใช้ในการติดบาร์โค้ดที่มักเห็นตามผลิตภัณฑ์นั้น มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ถ้าเลือกใช้ไม่เหมาะสม คุณภาพของสติ๊กเกอร์อาจไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการนำไปใช้งานจึงควรศึกษาประเภท ลักษณะ และคุณสมบัติก่อนการใช้งาน เพื่อลดความผิดพลาดและเสียหายของงาน ยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอีกด้วย

ประเภทของสติ๊กเกอร์ มีหลายประเภท ได้แก่

สติ๊กเกอร์กระดาษ

1. สติ๊กเกอร์กระดาษ (Paper Sticker) เป็นที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีราคาถูกกว่าสติ๊กเกอร์ชนิดอื่นๆ เหมาะสำหรับติดสินค้าหรือวัสดุที่ไม่ต้องระวังเปียกหรือติดฉลากสินค้าทั่วไป เช่น สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด สติ๊กเกอร์ติดผลไม้ สติ๊กเกอร์โลโก้ เป็นต้น ซึ่งสติ๊กเกอร์กระดาษมีหลายชนิด ดังนี้
1.1 สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายทั่วไป เช่น ติดราคา ติดรายละเอียดสินค้าที่มีการเปลี่ยนมือไว การใช้งานต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือร้อนเกินไป ไม่ป้องกันการขูดขีด หมึกบนสติ๊กเกอร์มีโอกาสหลุดร่อนตามระยะเวลาการใช้งาน สามารถฉีกขาดได้ มีความมันเงาเล็กน้อย นิยมใช้มาก เนื่องจากราคาถูก เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด
1.2 สติ๊กเกอร์ขาวด้าน สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายทั่วไปเช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน คุณสมบัติโดยรวมเหมือนกับสติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน ต่างกันตรงที่ตัวสติ๊กเกอร์ไม่มีความมันเงาใดๆ ราคาอยู่ในระดับเดียวกันกับสติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน
1.3 สติ๊กเกอร์ขาวเงา สามารถนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นได้เล็กน้อย เหมาะสำหรับการใช้งานสินค้าต่างๆที่ต้องการความสวยงาม เนื่องจากเนื้อสติ๊กเกอร์มีความมันเงา และมีความคมชัดสวยงาม
1.4 สติ๊กเกอร์กระดาษคราฟน้ำตาล (Paper Kraft) เป็นสติ๊กเกอร์กระดาษชนิดหนึ่ง สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายทั่วไป แต่เป็นสติ๊กเกอร์ที่เหมาะแก่การสร้างความแตกต่างให้สินค้า เหมาะสำหรับติดสินค้าหรือวัสดุที่ไม่ต้องระวังเปียก
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์กระดาษ
สามารถโดนน้ำได้40%(แต่ไม่ได้โดนโดยตรง) ทนความร้อนได้ 90 องศาเซลเซียส ระบบการพิมพ์ควรใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สามารถพิมพ์ได้ทั้งสติ๊กเกอร์ที่มีช่องว่างและไม่มีช่องว่าง สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ Mobile Printer ได้ หากต้องการพิมพ์แล้วติดสินค้าทันที
อ้างอิงรูปภาพ : www.labelone.co.th

 

สติ๊กเกอร์พีวีซี


2. สติ๊กเกอร์พีวีซี (PVC Sticker)นิยมใช้กับงานที่โดนน้ำ ตากฝน ตากแดด ต้องการความคงทนของสติ๊กเกอร์ แต่ราคาจะแพงกว่าสติ๊กเกอร์กระดาษ ใช้สำหรับติดสินค้าทั่วไป เช่น สติ๊กเกอร์โลโก้ สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าสำหรับติดถังน้ำมัน สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์หรือรถบรรทุก สติ๊กเกอร์ติดเครื่องใช้ไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ติดกระจก ติดโฆษณาทั่วไป หรือสติ๊กเกอร์ติดแก้วน้ำ เป็นต้น สติ๊กเกอร์พีวีซีมีหลากหลายชนิด ดังนี้
2.1 สติ๊กเกอร์พีวีซีใส เป็นเนื้อสติ๊กเกอร์พลาสติกใส มองทะลุผ่านได้ มีความทนทานสูง ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้ เหมาะสำหรับงานเครื่องสำอาง ฉลากสินค้าที่ต้องการความหรูหรา แต่มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากเนื้องสติ๊กเกอร์ที่ใช้ไม่ใช่กระดาษ
2.2 สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวเงา เป็นสติ๊กเกอร์พลาสติกสีขาว มีความมันเงา มีคุณสมบัติที่หลากหลายเช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์พีวีซีใส
2.3 สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวนวล เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีลักษณะสีขาวนวล เนื้อเรียบเป็นพิเศษ มีความสวยงาม เนื่องจากเนื้อสติ๊กเกอร์มีความเรียบเนียน จึงทำให้เหมาะแก่การพิมพ์แบบ Pre-Printed หรือสติ๊กเกอร์ที่มีการสั่งพิมพ์สีจากโรงงาน เพราะจะทำให้มีความคมชัด และสวยงาม
2.4 สติ๊กเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีกาวเหนียวเป็นพิเศษ มีทนทานสูงกว่าชนิดอื่น ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์พีวีซี
เป็นสติ๊กเกอร์กันน้ำราคาถูก เนื่องจากสามารถโดนน้ำได้ 100% ทนความร้อนได้ 40-60 องซาเซลเซียส (หากโดนความร้อนมากกว่า 40 องศาเซลเซียส สติ๊กเกอร์จะหดตัวและย่น) สติ๊กเกอร์พีวีซีอาจก่อใก้เกิดสารพิษบางประเภท สินค้าบางประเภทห้าใช้ โดยเฉพาะอาหาร
อ้างอิงรูปภาพ : thai.alibaba.com

สติ๊กเกอร์พีพี


3. สติ๊กเกอร์พีพี (PP Sticker) นิยมใช้กับงานที่โดนน้ำ และมีความทนของสติ๊กเกอร์ที่สูง ราคาแพงกว่าสติ๊กเกอร์พีวีซี  เหมาะสำหรับติดฉลากสินค้าทั่วไป  สติ๊กเกอร์ติดขวดแชมพู ครีมนวม หรือครีมทาหน้า ส่วนใหญ่ใช้กับสินค้าราคาสูง เพราะเนื้อสติ๊กเกอร์มีความเรียบเนียนและสวยงามกว่าสติ๊กเกอร์ทั่วไป สติ๊กเกอร์พีพีนิยมใช้ 3 ชนิด ดังนี้
3.1 สติ๊กเกอร์พีพีใส
3.2 สติ๊กเกอร์พีพีขาวเงา
3.3 สติ๊กเกอร์พีพีด้าน
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์พีพี
สามารถโดนน้ำได้ 100% ทนความร้อนได้ 90 องศาเซลเซียส
อ้างอิงรูปภาพ : women.kapook.com

สติ๊กเกอร์พีอีที

4. สติ๊กเกอร์พีอีที (PET Sticker) นิยมใช้กับงานลักษณะทนต่อความร้อน  และต้องการความคงทนคุณภาพสูง แต่ราคาจะแพงกว่าสติ๊กเกอร์ทั่วไปพอสมควร ใช้สำหรับติดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง หรือต้องทนต่อความร้อนและน้ำ
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์พีอีที
สามารถโดนน้ำได้ 100% และทนความร้อนได้ประมาณ 140-200 องศาเซลเซีย
อ้างอิงรูปภาพ : www.shopat24.com

 

สติ๊กเกอร์กันปลอม


5. สติ๊กเกอร์กันปลอม เป็นสติ๊กเกอร์ชนิดหนึ่งเมื่อลอกออก จะยังคงทิ้งคราบของลายอักษรไว้ เช่น สติ๊กเกอร์ Void กันปลอมสีเงินเงา และเงินด้านไม่มีลาย เมื่อลอกออกจะทิ้งคราบคำว่า Void เอาไว้ สติ๊กเกอร์ลายเลเซอร์ Void if remove เมื่อลอกออกจะทิ้งคราบคำว่า Void if remove เป็นต้น นิยมนำมาใช้ในสินค้าที่มีราคาสูง
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์กันปลอม
สามารถเปียกหรือโดนน้ำได้ ทนความร้อนได้ 100% สติ๊กเกอร์ชนิดนี้เมื่อลอกออก จะยังคงทิ้งคราบของลายอักษรไว้ เวลาโดนไฟส่อง จะเห็นเป็นสีรุ้ง
อ้างอิงรูปภาพ : www.innodesignth.com

 

สติ๊กเกอร์สูญญากาศ


6. สติ๊กเกอร์สูญญากาศ นิยมนำมาใช้ติดกระจกรถ กระจกโฆษณาทั่วไป หรือเหมาะสำหรับใช้งานประเภทอื่นๆ เช่น ทำเป็นบัตรอนุญาตจอดรถ เป็นต้น
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์สูญญากาศ
สามารถโดนน้ำได้ แต่ส่วนใหญ่จะไม่นำไปติดในสถานที่ที่โดนน้ำ สามารถทนความร้อนได้ 40-60 องศาเซลเซียส
อ้างอิงรูปภาพ : Sticker

 

สติ๊กเกอร์ซีทรู

7. สติ๊กเกอร์ซีทรู นิยมนำมาใช้ติดงานโฆษณาบนรถเมล์ และหน้าร้านต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์ซีทรู
หากมองจากด้านนอก จะไม่สามารถเห็นด้านในได้ แต่หากมองจากด้านในจะสามารถเห็นด้านนอกได้ อีกทั้งยังโดนน้ำได้ และยังทนความร้อนได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส
อ้างอิงรูปภาพ : movie.mthai.comอ้างอิงข้อมูล :

esssyntech.com
www.uidprinting.com
ks-barcode.com

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ทำอย่างไรให้ google slide นั้นสามารถแสดงหน้าที่เรากำหนดได้ ผ่าน url ครับ
โดย jamepiyawat ศ 06 ธ.ค. 2019 5:23 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
5
ศ 06 ธ.ค. 2019 5:23 pm โดย jamepiyawat
การทำนายข้อมูลแบบ Dicision Tree ด้วยโปรแกรม Weka
โดย Grammanano ศ 06 ธ.ค. 2019 5:16 pm บอร์ด Share Knowledge
0
7
ศ 06 ธ.ค. 2019 5:16 pm โดย Grammanano
ทำไม แปลงวันเดือนปีเป็นวันที่ ตามระบบของ Joomla แล้ววันถึงถอยไปวันหนึ่งครับ
โดย jamepiyawat ศ 06 ธ.ค. 2019 3:23 pm บอร์ด Joomla Development
1
10
ศ 06 ธ.ค. 2019 4:51 pm โดย thatsawan
คำสั่งพื้นฐานในการใช้ Matlab เพื่อการทำ Image Processing
โดย Grammanano ศ 06 ธ.ค. 2019 3:20 pm บอร์ด Share Knowledge
0
5
ศ 06 ธ.ค. 2019 3:20 pm โดย Grammanano
Introducing the Module Weather Forcecast.
โดย numtan5839 ศ 06 ธ.ค. 2019 2:34 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
2
9
ศ 06 ธ.ค. 2019 3:24 pm โดย numtan5839
เขียนบทความ แต่พอ save แล้วเนื้อหาไม่แสดง
โดย numtan5839 ศ 06 ธ.ค. 2019 2:30 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
9
ศ 06 ธ.ค. 2019 2:30 pm โดย numtan5839
จะทำอย่างไรให้ดึงข้อความ 10 ตัวท้ายได้ครับ
โดย jamepiyawat ศ 06 ธ.ค. 2019 11:39 am บอร์ด Programming - PHP
3
15
ศ 06 ธ.ค. 2019 2:04 pm โดย jamepiyawat
จะทำอย่างไรให้ Plugin Content Change Log แสดงข้อความด้านบนได้ ครับ
โดย jamepiyawat ศ 06 ธ.ค. 2019 11:03 am บอร์ด Joomla Development
1
14
ศ 06 ธ.ค. 2019 7:42 pm โดย thatsawan
งานประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562
โดย Grammanano ศ 06 ธ.ค. 2019 9:43 am บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
1
11
ศ 06 ธ.ค. 2019 7:54 pm โดย Grammanano
งานประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562
โดย numtan5839 ศ 06 ธ.ค. 2019 9:34 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
10
26
ศ 06 ธ.ค. 2019 7:42 pm โดย numtan5839
เปิดตัวเว็บบอร์ด รูปแบบใหม่ ของเรา มีอะไรมาใหม่ ลองมาดูกัน เราใช้ phpBB 3.2 นะ
โดย mindphp พ 04 ธ.ค. 2019 7:44 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
31
พ 04 ธ.ค. 2019 8:03 pm โดย thatsawan
วิธีการ ใช้งาน Jquery คำนวณเลขฐาน 2 8 16
โดย Ittichai_chupol พ 04 ธ.ค. 2019 6:58 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
947
พ 04 ธ.ค. 2019 6:58 pm โดย Ittichai_chupol
การใช้บอร์ด Arduino ต่อกับเซ็นเซอร์สี TCS3200
โดย Grammanano พ 04 ธ.ค. 2019 6:54 pm บอร์ด Share Knowledge
0
13
พ 04 ธ.ค. 2019 6:54 pm โดย Grammanano
คำสั่ง cmd และโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเขียน python
โดย Grammanano พ 04 ธ.ค. 2019 6:02 pm บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
2
15
พ 04 ธ.ค. 2019 8:04 pm โดย Grammanano
Google One เปิดสำรองข้อมูลบนระบบ Android
โดย noppadonsk พ 04 ธ.ค. 2019 5:42 pm บอร์ด Share Knowledge
0
16
พ 04 ธ.ค. 2019 5:42 pm โดย noppadonsk
แคปหน้าจอเว็ป แล้วแปลงเป็นไฟล์ PDF บนChrome
โดย noppadonsk พ 04 ธ.ค. 2019 5:28 pm บอร์ด Share Knowledge
0
15
พ 04 ธ.ค. 2019 5:28 pm โดย noppadonsk
วิธี ซ่อนไฟล์ใน Google Drive หายังไงก็ไม่เจอ
โดย noppadonsk พ 04 ธ.ค. 2019 5:16 pm บอร์ด Share Knowledge
0
17
พ 04 ธ.ค. 2019 5:16 pm โดย noppadonsk
รู้รึยังการใส่เพลงใน Google Slides
โดย noppadonsk พ 04 ธ.ค. 2019 4:41 pm บอร์ด Share Knowledge
0
14
พ 04 ธ.ค. 2019 4:41 pm โดย noppadonsk
คู่มือการเลือกใช้ไฟล์สำหรับงานออกแบบ
โดย noppadonsk พ 04 ธ.ค. 2019 4:20 pm บอร์ด Graphic design
0
12
พ 04 ธ.ค. 2019 4:20 pm โดย noppadonsk
แนะนำเทมเพลต MooZii Opencart - Template MooZiicart เรียบง่าย ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน
โดย prmindphp พ 04 ธ.ค. 2019 4:04 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
969
พ 04 ธ.ค. 2019 5:02 pm โดย mindphp