ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality)

คุณภาพของซอฟต์แวร์
คุณภาพของซอฟต์แวร์ หรือ Software Quality

 

คุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality) คือ การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ได้ทำการผลิตให้มีมาตรฐานการผลิตตรงตามหลักสากล โดยใช้เกณฑ์ CMMI ในการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยคุณภาพของซอฟต์แวร์มีลักษณะดังนี้ 

 

คุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality)

  • คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือขอบเขต และสามารถใช้งานได้ตรงความที่ตกลงกัน
  • การที่ซอฟต์แวร์มีคุณลักษณะถูกต้อง เชื่อถือได้ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ประยุกต์กับงานอื่น ๆ ได้
  • คุณภาพด้านการใช้งานหรือ Usability ต้องทำให้ software ที่สร้างขึ้นมานั้นง่ายที่จะเรียนรู้เพื่อใช้งาน
  • คุณภาพด้านประสิทธิภาพ หรือ Efficiency ใช้ทรัพยากร ( Resources) ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • คุณภาพด้านความทนทาน หรือ Reliability มีข้อผิดพลาดน้อยทที่สุด ไม่เกิด Error บ่อย ๆ หรือหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็ต้องแก้ไขโดยง่าย
  • คุณภาพด้านการบำรุงรักษาหรือ Maintainability สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้และมีความยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  • คุณภาพด้านการนำมาใช้ใหม่ หรือ Reusability สามารถนำไปติดตั้งที่ระบบอื่นหรือสภาพแวดล้อมอื่นได้ง่าย

 

การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Management)

  • การระบุวิธีการกำหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ วิธีการวัดคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การระบุวิธีการกำหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ วิธีการวัดคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงสิ่งที่ได้จากแต่ละกระบวนการด้วย

 

คุณภาพของซอฟต์แวร์ หรือ Software Quality เป็นการการวัดระดับของซอฟต์แวร์ โดยให้มาตรฐานของ CMMI ในการวัดระดับ เพื่อให้ซอฟต์แวร์นั้นมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานสากล 

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ขอวิธีเช็คเว็บไซด์ที่มาจาก Google 10 หน้าแรกหน่อยค่ะ
โดย Kannaphat ส 27 ก.พ. 2021 4:59 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
14
ส 27 ก.พ. 2021 4:59 pm โดย Kannaphat
Review เว็บไซต์ หางานที่ต่างๆ
โดย fighthrmd125 ส 27 ก.พ. 2021 3:13 pm บอร์ด Share Knowledge
0
13
ส 27 ก.พ. 2021 3:13 pm โดย fighthrmd125
PDPA กับงาน HR ของบริษัท
โดย fighthrmd125 ส 27 ก.พ. 2021 1:48 pm บอร์ด Share Knowledge
0
13
ส 27 ก.พ. 2021 1:48 pm โดย fighthrmd125
ประโยชน์ของ การใช้ Skype และ Web board ในการทำงาน
โดย fighthrmd125 ส 27 ก.พ. 2021 12:23 pm บอร์ด Share Knowledge
0
13
ส 27 ก.พ. 2021 12:23 pm โดย fighthrmd125
การจ้างงานผู้พิการ
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm บอร์ด Share Knowledge
0
17
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm โดย fighthrmd125
แนวทางการสรรหา ช่องทาง สรรหาผู้พิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm โดย fighthrmd125
Google Structured ส่วนการ vote ในบทความจะดึงข้อมูลมาจากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:04 pm บอร์ด Joomla Development
1
13
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:34 pm โดย eange08
B - ระบบ LINE API ไม่ตอบพบข้อมูล [2021-02][001]
โดย tsukasaz พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm บอร์ด MlineCRM Line + MD-CRM
1
6
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm โดย tsukasaz