ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) 

CMMI
CMMI คืออะไร

 

CMMI  คือ มาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ ถูกจัดตั้งโดยสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering Institute (SEI) ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ วัดความเชื่อมั่นและคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House)

 

CMMI หรือ Capability Maturity Model Integration ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering Institute (SEI) ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ได้จัดทำโมเดลที่ใช้วัดความสามารถของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เรียกว่า Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์

  • บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ ดังนั้น มาตรฐาน CMMI จึงเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับสากล
  • วัดความเชื่อมั่นและคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House)

 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) ได้แบ่งแบบจำลองกระบวนการเป็น 2 แบบ คือ

  1. แบบจำลองต่อเนื่อง (Continuous Model)
  2. แบบจำลองแบบขั้น (Staged Model)

 

แบบจำลองแบบต่อเนื่อง (Continuous Model) จะเป็นการอธิบายกระบวนการในแต่ละกระบวนการ เช่น การวางแผนโครงการ หรือการจัดการความต้องการ ประเมินตามเป้าหมาย วิธีปฏิบัติที่ได้ตั้งไว้และจะได้รับการจัดลำดับตามระดับความสามารถ ดังนี้

  • ระดับ 0 : แบบไม่บริบูรณ์ (IPerformed)
  • ระดับ 1 : แบบทำงานได้ (Performed)
  • ระดับที่ 2 : แบบจัดการได้ (Managed)
  • ระดับที่ 3 : แบบกำหนดได้ (Defined)
  • ระดับที่ 4 : แบบจัดการได้เชิงปริมาณ (Quantitative Managed)
  • ระดับที่ 5 : แบบดหมาะสมที่สุด (Optimized)

 

แบบจำลอง CMMI แบบขั้น (Staged CMMI Model) หมายถึง การกำหนดระดับของกระบวนการ เป้าหมาย และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เหมือนกันแบบขำลอง CMMI แบบต่อเนื่อง

ความแตกต่าง คือ การที่แบบจำลองแบบขั้นจะแบ่งออกเป็น 5 Maturity Levels แทนที่จะเป็นระดับความสามารถ ในแต่ละ Maturity levelsนั้น ก็จะมีเป้าหมายเฉพาะและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะต้องกระทำให้สำเร็จ

CMMI Staged Maturity Level

CMMI Staged Maturity Level
CMMI Staged Maturity Level Model

 

 CMMI ก็คือโมเดลที่ใช้วัดความสามารถของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เรียกว่า Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

 

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ขอวิธีเช็คเว็บไซด์ที่มาจาก Google 10 หน้าแรกหน่อยค่ะ
โดย Kannaphat ส 27 ก.พ. 2021 4:59 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
14
ส 27 ก.พ. 2021 4:59 pm โดย Kannaphat
Review เว็บไซต์ หางานที่ต่างๆ
โดย fighthrmd125 ส 27 ก.พ. 2021 3:13 pm บอร์ด Share Knowledge
0
13
ส 27 ก.พ. 2021 3:13 pm โดย fighthrmd125
PDPA กับงาน HR ของบริษัท
โดย fighthrmd125 ส 27 ก.พ. 2021 1:48 pm บอร์ด Share Knowledge
0
13
ส 27 ก.พ. 2021 1:48 pm โดย fighthrmd125
ประโยชน์ของ การใช้ Skype และ Web board ในการทำงาน
โดย fighthrmd125 ส 27 ก.พ. 2021 12:23 pm บอร์ด Share Knowledge
0
13
ส 27 ก.พ. 2021 12:23 pm โดย fighthrmd125
การจ้างงานผู้พิการ
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm บอร์ด Share Knowledge
0
17
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm โดย fighthrmd125
แนวทางการสรรหา ช่องทาง สรรหาผู้พิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm โดย fighthrmd125
Google Structured ส่วนการ vote ในบทความจะดึงข้อมูลมาจากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:04 pm บอร์ด Joomla Development
1
13
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:34 pm โดย eange08
B - ระบบ LINE API ไม่ตอบพบข้อมูล [2021-02][001]
โดย tsukasaz พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm บอร์ด MlineCRM Line + MD-CRM
1
6
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm โดย tsukasaz