ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วงจรการพัฒนาระบบงาน (SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE : SDLC)

System Development Life Cycle
System Development Life Cycle

           วงจรการพัฒนาระบบงาน (SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE : SDLC) หมายถึง ในการพัฒนาระบบนั้น ได้มีการกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดขั้นตอนที่เป็นแนวทางในการวิเคราห์ระบบโดยพยายามให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดเพราะงานการวิเคราะห์ระบบในปัจจุบันมีความซันซ้อนของงานมากกว่าสมัยก่อนนักวิเคราะห์ระบบจึงต้องมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานดังกล่าว จึงได้มีการคิดค้นวงจรการพัฒนาระบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิเคราะห์ระบบ เราเรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) 

 

วงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle :SDLC ประกอบด้วย

  • กำหนดปัญหา (Problem Definition)
  • วิเคราะห์ (Analysis)
  • ออกแบบ (Design)
  • พัฒนา (Development)
  • ทดสอบ (Testing)
  • ติดตั้ง (Implementation)
  • บำรุงรักษา (Maintenance

 

Software Process คือแนวทางที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ Software ที่มคุณภาพที่สูงสุดระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่าต้องการระบบสารสนเทศ หรือต้องแก้ไขระบบเดิม โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้องศึกษาระบบโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
  2. พยายามหาโอกาสในการปรับปรุงวิธรการทำงานโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
  3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้องมองเป้าหมายให้ชันเจน เพื่อจะได้รู้ทิศทางของการทำระบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 

วงจรการพัฒนาระบบงาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดการทำงานให้ยเป็นไรตามทิศทางเดียวกัน และกำหนดขั้นตอนที่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ระบบโดยพยายามให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดเพราะงานการวิเคราะห์เป็นงานที่ซับซ้อนของงานมากกว่าสมัยก่อน 

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การเข้าใช้งานสำหรับลูกค้าเพื่อซื้อห้องพักหรือขายห้องพัก อโกด้า
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 6:43 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
3
พ 25 พ.ย. 2020 6:43 pm โดย milk2533
อุปโภค กับ บริโภค ต่างกันอย่างไร
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 6:09 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
3
พ 25 พ.ย. 2020 6:09 pm โดย milk2533
Lot ผลิต และ วันหมดอายุ สินค้า ดูอย่างไร
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 5:48 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
11
พ 25 พ.ย. 2020 5:48 pm โดย milk2533
ขนส่งสาธารณะ คืออะไร
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 5:26 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
7
พ 25 พ.ย. 2020 5:26 pm โดย milk2533
ใบเสร็จน้ำมันรถที่สามารถนำมาใช้ค่าใช้จ่ายได้ สังเกตอย่างไร
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 4:57 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
6
พ 25 พ.ย. 2020 4:57 pm โดย milk2533
อัพเดทความปลอดภัย 7 จุด!!! ใน Joomla เวอร์ชั่นใหม่ 3.9.23
โดย tsukasaz พ 25 พ.ย. 2020 11:36 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
32
พ 25 พ.ย. 2020 12:46 pm โดย prmindphp
แนะนำหนังสือ Pre-Order PHP - high-performance ด้วย Swoole
โดย mindphp อ 24 พ.ย. 2020 4:47 pm บอร์ด Programming - PHP
0
15
อ 24 พ.ย. 2020 4:47 pm โดย mindphp
จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 , 39 อย่างไร
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 3:08 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
14
อ 24 พ.ย. 2020 3:08 pm โดย milk2533