ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การพัฒนาระบบด้วย Waterfall Model

Waterfall Model คือ โมเดลที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำไปใช้จริง โดยใช้วงจรชีวิตแบบฉบับ (Class Lift Cycle) หมายถึง การเรียงลำดับงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเริ่มด้วยการกำหนดความต้องการของลูกค้า การวางแผน การสร้างแบบจำลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้ความเหลือในการใช้งานซอฟต์แวร์

การพัฒนาระบบโดยใช้ Waterfall Model

 

ข้อจำกัดของ Waterfall Model ได้แก่

  • แบบจำลอง Waterfall Model ไม่รองรับการทำงานซ้ำ
  • ในการพัฒนาระบบตามแบบจำลอง Waterfall จะต้องระบุความต้องการใช้งานให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ
  • ลูกค้าจะเห็นภาพหรือสามารถมองเห็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริงตามแบบจำลองนี้ในช่วงปลายทางการพัฒนาระบบหากมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้พัฒนา หรือหากพบความผิดพลาดในการทำงานของระบบเมื่อทำการทดสอบระบบ ย่อมทำให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ไข

 

กล่าวโดยสรุป Waterfall Model เป็นโมเดลที่มีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำไปใช้จริง และในการพัฒนาต้องระบุความต้องการใช้งานให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ หากมีการเเก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการหรือ หากพบความผิดพลาดในการทำงานของระบบเมื่อทำการทดสอบระบบ อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ไข

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
โปรแกรมทางการบัญชี โปรแกรม Express
โดย Duanghathai Termtem อ 01 ธ.ค. 2020 6:56 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
22
อ 01 ธ.ค. 2020 6:56 pm โดย Duanghathai Termtem
Flow Account คืออะไร
โดย Duanghathai Termtem อ 01 ธ.ค. 2020 5:06 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
21
อ 01 ธ.ค. 2020 5:06 pm โดย Duanghathai Termtem
การประยุกต์ใช้โปรแกรม ACL และ Microsoft Excel ช่วยในการตรวจสอบ
โดย Duanghathai Termtem อ 01 ธ.ค. 2020 3:20 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
32
อ 01 ธ.ค. 2020 3:20 pm โดย Duanghathai Termtem
แนวทางแก้ปัญหา php error Uncaught Error: Call to undefined function mysql_real_escape_string() in...
โดย mindphp อ 01 ธ.ค. 2020 2:13 am บอร์ด PHP Knowledge
0
20
อ 01 ธ.ค. 2020 2:13 am โดย mindphp
วิธีการเดินทางจากกระบี่มากรุงเทพมหานคร
โดย Duanghathai Termtem จ 30 พ.ย. 2020 3:46 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
21
จ 30 พ.ย. 2020 3:46 pm โดย Duanghathai Termtem
การใช้ Canva ช่วยการนำเสนอ
โดย Duanghathai Termtem จ 30 พ.ย. 2020 3:13 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
38
จ 30 พ.ย. 2020 3:13 pm โดย Duanghathai Termtem
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย บน ERP
โดย milk2533 ส 28 พ.ย. 2020 4:17 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
24
ส 28 พ.ย. 2020 4:17 pm โดย milk2533
ประโยชน์ของการใช้ปุ่ม Sendmail บน ERP
โดย milk2533 ส 28 พ.ย. 2020 1:40 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
15
ส 28 พ.ย. 2020 1:40 pm โดย milk2533