ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การจัดการทรัพยากรของซอฟต์แวร์ (Resource Management)

รูปแสดงการจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากรของซอฟต์แวร์ เป็นการจัดการทรัพยากรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องบริหาร ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร โดยแต่ละส่วนจะมีความสำคัญที่แต่ต่างกัน เช่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  จะเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับอุปกรณ์ ส่วนบุคลากรจะเน้นการเตรียมความพร้อมของบุลลากรเป็นหลัก

 

Hardware & Software การบริหารจัดการด้านฮาร์ดเเวร์ และซอฟต์แวร์ คือ

  • การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ตลอดระยะเวลาการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การจัดทำ Configuration ของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ตลอดทั้ง Life Cycle

 

People การจัดการบุคลากรนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรในโครงการ

  • การจัดการด้านการกำหนดคุณสมบัติ หรือ Qualification ของผู้ที่จะเข้ามาทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ในโครงการทั้งด้านความรู้เรื่องเทคนิค หรือ รู้ในเรื่องระบบงาน
  • การจัดเตรียมฝ่านที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในเชิงการประสานงาน
  • กำหนดหน้าที่ให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน
  • จัดการบริหารให้การทำงานรวมกันทั้งภายในแต่ละทีมย่อยได้

 

ในการจัดการทรัพยากรของซอฟต์แวร์ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของทีมย่อย อีกทั้งฮาร์ดแวร์ กับซอฟต์แวร์ว่ามีความพร้อมกับการทำงานนั้นหรือไม่ อีกทั้งบุคลากรต้องมีความรู้เรื่องเทคนิคของโปรแกรม โดยการจัดการทรัพยากรจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของทีมเป็นหลัก

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

 

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การจ้างงานผู้พิการ
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm บอร์ด Share Knowledge
0
11
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm โดย fighthrmd125
แนวทางการสรรหา ช่องทาง สรรหาผู้พิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm บอร์ด Share Knowledge
0
7
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm โดย fighthrmd125
Google Structured ส่วนการ vote ในบทความจะดึงข้อมูลมาจากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:04 pm บอร์ด Joomla Development
1
11
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:34 pm โดย eange08
B - ระบบ LINE API ไม่ตอบพบข้อมูล [2021-02][001]
โดย tsukasaz พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm บอร์ด MlineCRM Line + MD-CRM
1
6
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm โดย tsukasaz
สอบถามจะเอา logo มาใส่ที่ publisher ต้องดึงมาจากไหน
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 3:26 pm บอร์ด Joomla Development
1
17
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:30 pm โดย tsukasaz
ขั้นตอนและการเตรียมตัว การสรรหา ว่าจ้าง พนักงานพิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 3:02 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:02 pm โดย fighthrmd125
ทำ google structured ถ้าจะเอาค่า name publisher ได้จากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 1:19 pm บอร์ด Joomla Development
2
15
พฤ 25 ก.พ. 2021 2:56 pm โดย eange08
หลักการเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน กับบริษัททางด้านไอที
โดย fighthrmd125 พ 24 ก.พ. 2021 5:21 pm บอร์ด Share Knowledge
0
28
พ 24 ก.พ. 2021 5:21 pm โดย fighthrmd125