ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การกำหนดตารางการทำงาน PERT/CPM

PERT/CPM การกำหนดตารางการทำงานของโปรเจค

 

PERT ย่อมาจากคำว่า Program Evalution  and  Review Technique หมายถึงเทคนิคการวางแผนและการควบคุมการทำงานที่ใช้ข้อมเชิงปริมาณ ก็คือการใช้วิธีการทางสถิติ เพื่ิอแก้ไขความไม่เเน่นนอนของเวลาสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ 

 CPM ย่อมาจากคำว่า Critical  Path Method หมายถึงเทคนิคที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยผู้บริหารในการวางแผนและควบคุมโครงการโดยทั้ง PERT และ  CPM หมายถึงเครื่องมือประกออบด้วยแนวคิดที่เหมือนกันเกี่ยวกับสายงานวิกฤต และกิจกรรมที่มีเวลายืดหยุ่น 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย

 • การแยกแยะงาน  (job breakdown)
  • เป็นขั้นตอนการแจกแจงของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำในโครงการทั้งหมดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทำ กิจกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมใดต้องทำก่อนกิจกรรมใดต้องทำหลัง
 • การประมาณการเวลาของกิจกรรม (activity time estimation) 
  • เป็นการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ทำแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ชำนาญงานในแต่ละกิจกรรม การประมาณการจะทำโดยประมาณการเพียงค่าเดียว โดยถือว่าค่านี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด มีโอกาสมากที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน

 

ขั้นตอนของการนำ PERT/CPM  ไปใช้

 • ศึกษารายละเอียดของโครงการ
 • จัดลำดับการทำงานของกิจกรรม
 • ประมาณเวลาในการดำเนินกิจกรรม
 • เขียนโครงข่ายงาน

การเขียน PERT/CPM มีสัญลักษณ์ที่ใช้ดังนี้ 

 • จุดเชื่อมต่อ (Node)
  • ใช้เเสดงถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบโครงการ
สัญลักษณ์วงกลมใช้แทน Node ของระบบงาน
 • เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโหนด
  • ใช้เเสดงถึงกิจกรรม หรืองานที่ทำ โดยที่โหนดตรงหัวลูกศร คือจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรืองานนั้น ๆ 
ใช้เส้นลูกศรแทนการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
 •  เส้นปะที่เชื่อมระหว่างโหนด
  • แสดงถึงกิจกรรมหรืองานสมมุติ (Dummy Activity) เป็นกิจกรรมที่ไม่มีตัวตนหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรใด ๆ ทั้งสิ้นแต่จำเป็นต้องใส่ไว้เพื่อให้ถูกต้องกับความจริง

 

สัญลักษณ์เส้นปะ แทนกิจกรรมสมมุติ

 

การเขียน PERT/ CPM CHART เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารโครงการ ที่ใช้หลักการพื้นฐานอันเดียวกัน คือ การใช้วิธีการวิเคราะห์ข่ายงาน (Network method) ซึ่งเป็นวิธีการที่จำเเนกโครงการออกเป็นกิจกรรมย่อยและแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเเละกันระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ 

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ทริป กางเต็นท์ ใกล้กรุงเทพ
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 1:04 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
12
จ 23 พ.ย. 2020 1:04 pm โดย milk2533
- ให้เขียนประวัติ และ Job description ที่เคยทำมาแต่ละบริษัท โดยระบุประเภทธุรกิจที่เคยทำมา
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:26 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
1
13
จ 23 พ.ย. 2020 4:34 pm โดย milk2533
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:26 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
3
22
จ 23 พ.ย. 2020 7:03 pm โดย milk2533
Work's on Hand กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง M115
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:24 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
3
จ 23 พ.ย. 2020 11:24 am โดย milk2533
note ส่วนตัว
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:23 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
1
จ 23 พ.ย. 2020 11:23 am โดย milk2533
งานประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
โดย milk2533 จ 23 พ.ย. 2020 11:21 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
2
28
จ 23 พ.ย. 2020 7:08 pm โดย milk2533
คำสั่งค้นหาไฟล์ จากขนาดของไฟล์
โดย mindphp จ 23 พ.ย. 2020 12:07 am บอร์ด Linux - Web Server
0
7
จ 23 พ.ย. 2020 12:07 am โดย mindphp
แก้ป้ญหา ภาษาไทย Error ใน Flask template ninja2 Error UnicodeDecodeError UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode
โดย mindphp ส 21 พ.ย. 2020 10:38 pm บอร์ด Python Knowledge
1
17
จ 23 พ.ย. 2020 12:22 pm โดย samay123