ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เอกสารจัดเก็บความต้องการของซอฟต์แวร์

 

การจัดเก็บเอกสารความต้องการระบบ

The Software Requirements Document หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า เอกสารจัดเก็บความต้องการของซอฟต์แวร์ หรืออาจจะเรียกว่า  Software Requirements Specification (SRS) หมายถึงเอกสารเก็บความต้องการ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาจัดให้อยู่ในรูปของเอกสาร 

 

มาตรฐาน IEEE ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดทำเอกสารเพื่อจัดเก็บความต้องการ โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานเอกสารความต้องการ

 

โครงสร้างของเอกสาร

 • Introduction
 • General Description
 • Specific Requirements
 • Appendices
 • Index

Introduction

 • วัตถุประสงค์ของเอกสารความต้องการ (Purpose of the Requirements Document)
 • ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ (Scope of the Product)
 • คำจำกัดความ,คำย่อ และอักษรย่อ (Definitions, Acronyms and Abbreviations)
 • เอกสารอ้างอิง (References)
 • ภาพรวมส่วนที่เหลือของเอกสาร (Overview of the Remainder of the Document)

General Description 

 • มุมมองของผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)
 • ฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (Product Functions)
 • ลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)
 • ข้อจำกัดทั่วไป (General Constraints)
 • สมมุติฐาน และการอ้างอิง (Assumptions and Dependencies)

Specific Requirements

 • ครอบคลุม Functional, Non-Functional และ Interface Requirements ซึ่งเป็นส่วนที่มีเนื้อหามากที่สุด เเต่เนื่องจากความแตกต่างของมาตรฐานในแต่ละองค์กร ทำให้ไม่สามารถระบุโครงสร้างมาตรฐานลงไปในส่วนนี้ได้
 • โดยเอกสารจะเเสดงให้เห็นถึงการปฎิสัมพันธ์ระหว่างภายนอก กับระบบ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ ประสิทธิภาพ ความต้องการทางด้านข้อมูล เงื่อนไขการออกแบบ คุณลักษณะของระบบที่มีคุณภาพ

Appendices

 • เอกสารอื่น ๆ ที่รวบรวมไว้ในภาคผนวก
  ระดับ ความสำคัญทางคลินิก ตัวอย่าง
  1 Adverse signification ไม่รายงาน
  2 Not significance

  เเพทย์สั่ง Lasix 250 mg iv drip in 1/2 hr state ซึ่งอัตราการให้ยาไม่ควรเกิน 4 มิลลิกรัมต่อนาที การให้ยาเร็วอาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อหู (ototoxicity) ได้ แต่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นไปแล้ว เภสัชกรจึงให้ข้อมูลแพทย์ว่าควร drip in 1 hr เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการใช้ยาครั้งต่อไป

  3 Somewhat significance Diltiazem(30) 2 tab q 8 hr จึงปรึกษาแพทย์เปลี่ยนเป็น Diltiazem(60 mg) 1 tab q 8 hr เพื่อสสะดวกในการรับประทานยา

 

Index ดัชนีในการค้นหาคำสำคัญ (keyword)ที่ใช้ในเอกสาร

 

เอกสารจัดเก็บความต้องการของซอฟต์แวร์ หมายถึง เอกสารที่มีการจัดเก็บความต้องการของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นมาใช้ในการพัฒนาระบบให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้า โดยมาตรฐานของการจัดเก็บเอกสารคือ IEEE 

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

 

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การจัดสินค้าขาย
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 12:49 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
4
อ 24 พ.ย. 2020 12:49 pm โดย milk2533
FIFO สินค้าตามวันหมดอายุ
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 11:17 am บอร์ด Share Knowledge
0
6
อ 24 พ.ย. 2020 11:17 am โดย milk2533
การนับสต๊อคสินค้าเซเว่น
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 11:15 am บอร์ด Share Knowledge
0
3
อ 24 พ.ย. 2020 11:15 am โดย milk2533
FIFO สินค้าตามวันหมดอายุ
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 10:51 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
4
อ 24 พ.ย. 2020 10:51 am โดย milk2533
การนับสต๊อคสินค้าเซเว่น
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 10:45 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
3
อ 24 พ.ย. 2020 10:45 am โดย milk2533
เทคนิคการใช้งานเว็บไซต์ mindphp Tip&Trick
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 9:50 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
5
อ 24 พ.ย. 2020 9:50 am โดย milk2533
แนะนำเว็บไซต์ mindphp.com
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 9:48 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
9
อ 24 พ.ย. 2020 9:48 am โดย milk2533
งานประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 9:38 am บอร์ด M115 - กฤตวรรณ อาทิตย์ตั้ง
0
40
อ 24 พ.ย. 2020 9:38 am โดย milk2533