ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เอกสารจัดเก็บความต้องการของซอฟต์แวร์

 

การจัดเก็บเอกสารความต้องการระบบ

The Software Requirements Document หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า เอกสารจัดเก็บความต้องการของซอฟต์แวร์ หรืออาจจะเรียกว่า  Software Requirements Specification (SRS) หมายถึงเอกสารเก็บความต้องการ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาจัดให้อยู่ในรูปของเอกสาร 

 

มาตรฐาน IEEE ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดทำเอกสารเพื่อจัดเก็บความต้องการ โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานเอกสารความต้องการ

 

โครงสร้างของเอกสาร

 • Introduction
 • General Description
 • Specific Requirements
 • Appendices
 • Index

Introduction

 • วัตถุประสงค์ของเอกสารความต้องการ (Purpose of the Requirements Document)
 • ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ (Scope of the Product)
 • คำจำกัดความ,คำย่อ และอักษรย่อ (Definitions, Acronyms and Abbreviations)
 • เอกสารอ้างอิง (References)
 • ภาพรวมส่วนที่เหลือของเอกสาร (Overview of the Remainder of the Document)

General Description 

 • มุมมองของผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)
 • ฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (Product Functions)
 • ลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)
 • ข้อจำกัดทั่วไป (General Constraints)
 • สมมุติฐาน และการอ้างอิง (Assumptions and Dependencies)

Specific Requirements

 • ครอบคลุม Functional, Non-Functional และ Interface Requirements ซึ่งเป็นส่วนที่มีเนื้อหามากที่สุด เเต่เนื่องจากความแตกต่างของมาตรฐานในแต่ละองค์กร ทำให้ไม่สามารถระบุโครงสร้างมาตรฐานลงไปในส่วนนี้ได้
 • โดยเอกสารจะเเสดงให้เห็นถึงการปฎิสัมพันธ์ระหว่างภายนอก กับระบบ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ ประสิทธิภาพ ความต้องการทางด้านข้อมูล เงื่อนไขการออกแบบ คุณลักษณะของระบบที่มีคุณภาพ

Appendices

 • เอกสารอื่น ๆ ที่รวบรวมไว้ในภาคผนวก
  ระดับ ความสำคัญทางคลินิก ตัวอย่าง
  1 Adverse signification ไม่รายงาน
  2 Not significance

  เเพทย์สั่ง Lasix 250 mg iv drip in 1/2 hr state ซึ่งอัตราการให้ยาไม่ควรเกิน 4 มิลลิกรัมต่อนาที การให้ยาเร็วอาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อหู (ototoxicity) ได้ แต่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นไปแล้ว เภสัชกรจึงให้ข้อมูลแพทย์ว่าควร drip in 1 hr เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการใช้ยาครั้งต่อไป

  3 Somewhat significance Diltiazem(30) 2 tab q 8 hr จึงปรึกษาแพทย์เปลี่ยนเป็น Diltiazem(60 mg) 1 tab q 8 hr เพื่อสสะดวกในการรับประทานยา

 

Index ดัชนีในการค้นหาคำสำคัญ (keyword)ที่ใช้ในเอกสาร

 

เอกสารจัดเก็บความต้องการของซอฟต์แวร์ หมายถึง เอกสารที่มีการจัดเก็บความต้องการของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นมาใช้ในการพัฒนาระบบให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้า โดยมาตรฐานของการจัดเก็บเอกสารคือ IEEE 

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

 

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ศึกษาการใช้งาน Joomla
โดย numtan5839 จ 18 พ.ย. 2019 7:16 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
0
1
จ 18 พ.ย. 2019 7:16 pm โดย numtan5839
ผลพยากรณ์อากาศ เปลี่ยนภาษาตามการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
โดย bankjittapol จ 18 พ.ย. 2019 7:11 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
3
จ 18 พ.ย. 2019 7:11 pm โดย bankjittapol
สร้าง list box ใน joomla ที่สามารถเลือก มากกว่า 1 ค่า
โดย bankjittapol จ 18 พ.ย. 2019 6:14 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
5
จ 18 พ.ย. 2019 6:14 pm โดย bankjittapol
จะดึงชื่อจังหวัดมาแสดงใน list ได้ยังไงครับ
โดย bankjittapol จ 18 พ.ย. 2019 5:45 pm บอร์ด Joomla Development
1
10
จ 18 พ.ย. 2019 5:52 pm โดย tsukasaz
ต้องการให้ ใน list แสดงชื่อจังหวัด เพื่อใช้เลือกแสดงครับ
โดย bankjittapol จ 18 พ.ย. 2019 12:03 pm บอร์ด Joomla Development
2
29
จ 18 พ.ย. 2019 4:02 pm โดย bankjittapol
Work's on Hand ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง M097
โดย numtan5839 จ 04 พ.ย. 2019 11:09 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
2
23
จ 18 พ.ย. 2019 3:27 pm โดย numtan5839
ดู Logs ไฟล์ บน Windows Server แบบ Real Time ตัวอย่าง Apache Logs
โดย mindphp จ 18 พ.ย. 2019 1:45 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
1
8
จ 18 พ.ย. 2019 1:47 pm โดย mindphp
หา theme language file ไม่เจอ
โดย bankjittapol ส 16 พ.ย. 2019 5:33 pm บอร์ด Joomla Development
2
35
ส 16 พ.ย. 2019 5:50 pm โดย bankjittapol
ต้องการสร้าง แท็ก เพื่อเลือกจังหวัด ที่จะแสดง ต้องทำไงครับ
โดย bankjittapol จ 18 พ.ย. 2019 10:53 am บอร์ด Joomla Development
2
17
จ 18 พ.ย. 2019 11:47 am โดย bankjittapol
เริ่มลงทุนในอสังหาฯ คุณเองก็ทำได้
โดย Patty Perfume อ 17 พ.ย. 2019 6:08 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
1
24
จ 18 พ.ย. 2019 10:29 am โดย Losa
บันทึกตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ลง database ไม่ได้
โดย teenproza7 อ 28 พฤษภาคม 2019 4:52 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
218
อ 28 พฤษภาคม 2019 4:52 pm โดย teenproza7
งานประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
โดย numtan5839 จ 18 พ.ย. 2019 10:14 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
1
11
จ 18 พ.ย. 2019 7:16 pm โดย numtan5839
Skype for Business และ Microsoft Teams
โดย Atomseed Suckseed จ 18 พ.ย. 2019 10:11 am บอร์ด MindPHP News / Feedback
0
5
จ 18 พ.ย. 2019 10:11 am โดย Atomseed Suckseed
งานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
โดย numtan5839 ส 16 พ.ย. 2019 10:28 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
4
23
ส 16 พ.ย. 2019 7:02 pm โดย numtan5839
การใช้งาน Ultrasonic Sensor เซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับระยะห่างของวัดถุ
โดย bankjittapol ส 16 พ.ย. 2019 4:42 pm บอร์ด IOT - Internet of things
0
15
ส 16 พ.ย. 2019 4:42 pm โดย bankjittapol
อยากทราบการแสดงวันที่ในรูปแบบของ joomla
โดย bankjittapol ส 16 พ.ย. 2019 11:14 am บอร์ด Joomla Development
5
47
ส 16 พ.ย. 2019 4:56 pm โดย mindphp
Ultrasonic Sensor คืออะไร
โดย bankjittapol ส 16 พ.ย. 2019 3:40 pm บอร์ด IOT - Internet of things
0
23
ส 16 พ.ย. 2019 3:40 pm โดย bankjittapol
Database Normalization
โดย bankjittapol ศ 15 พ.ย. 2019 6:31 pm บอร์ด PHP Knowledge
1
38
ส 16 พ.ย. 2019 5:02 pm โดย Losa
วิธีการนำค่าจาก attribute ที่อยู่ใน element หนึ่ง ไปใส่ให้กับ attribute ที่อยู่ในอีก element หนึ่ง
โดย Ittichai_chupol ศ 15 พ.ย. 2019 6:29 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
15
ศ 15 พ.ย. 2019 6:29 pm โดย Ittichai_chupol
VDO - Program Check Tracking Thailand Post
โดย numtan5839 อ 12 พ.ย. 2019 2:12 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
4
26
ศ 15 พ.ย. 2019 6:24 pm โดย numtan5839