ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สัญญาเช่า คือสัญญาที่ได้ทำการตกลงไว้ทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายผู้เช่าและฝ่ายผู้ให้เช่าในการใช้สินทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยจะต้องมีค่าตอบแทนเป็นข้อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ซึ่งสามารถชำระเงินภายในงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่า เรามารู้จักกันดีกว่าว่าสัญญาเช่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

สัญญาเช่าเป็นเอกสารที่ใช้ตกลงในการเช่าพื้นที่

สัญญาเช่า

 

รูปแบบการเช่า

รูปแบบการเช่าก็จะมีทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ 

-สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถตกลงร่วมกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านการจดทะเบียน

-สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาเช่าเกิน 3 ปี จะต้องมีเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินมาจดทะเบียน  ถ้าหากไม่มีการจดทะเบียนก็จะเข้าสู่หลักเกณฑ์แรก หรือ สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปีโดยทันที ซึ่งสัญญาจะมีผลในระยะเวลา 3 ปีเท่านั้น และสัญญานี้สามารถเช่าได้สูงสุด 30 ปีเท่านั้น

โดยรูปแบบการเช่าทั้งสองแบบจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเช่าพื้นที่โดยในเอกสารจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ต่อไปจะเป็นการแนะนำสิ่งที่ต้องระบุเข้าไปในสัญญาเช่าว่ามีอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องระบุลงไปในสัญญา

ในสัญญาเช่าจะต้องระบุสิ่งเหล่านี้ลงไป เพื่อความถูกต้องและทำให้ผู้เช่าสามารถเช็คไดัดังนี้

-ข้อมูลผู้เช่าและผู้ให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งผู้ติดต่อร่วม

-ข้อมูลทรัพย์สินที่ให้เช่า เป็นการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะให้เช่า เช่น ตึกแถวสามชั้น พร้อมทั้งที่อยู่ของทรัพย์สินนั้นๆ

-จุดประสงค์การเช่า เป็นการบอกว่าจะเช่าสถานที่นี้ไว้เพื่ออะไร เช่น เพื่ออยู่อาศัย เพื่อการค้าขาย ซึ่งสามารถกำหนดไว้ว่าจะเอาไว้ใช้ทำอะไร

-ระยะเวลา ต้องกำหนดไว้เช่นกัน เพื่อกำหนดระยะเวลาในการอยู่อาศัยในพื้นที่นี้ รวมทั้งระยะเวลาการคิดเงินว่าจะให้เช่าเป็นรายเดือน รายวัน หรือรายสัปดาห์

-ค่าใช้จ่ายในการเช่า โดยสิ่งที่ต้องระบุได้แก่ ค่าเช่า ค่ามัดจำ ค่าสาธารณูปโภค

-กฎที่ตกลงร่วมกัน โดยผู้เช่าและผู้เช่าจะต้องร่างข้อกำหนดร่วมกันว่าสามารถทำอะไรและมีข้อห้ามอะไรบ้าง รวมไปถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎที่ได้ตั้งเอาไว้

สิ่งที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบ

ผู้เช่า มีหน้าที่จะต้องชำระค่าเช่าตามกำหนดเวลาให้ครบทุกงวดตามสัญญา นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามกฎที่ได้วางเอาไว้กับผู้ให้เช่า และยังต้องรักษาสภาพที่อยู่อาศัยให้คงสภาพตามเดิมไว้ให้ได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้ให้แก่ผู้อื่นได้

ผู้ให้เช่า มีหน้าที่ให้ทรัพย์สินตามที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั้งรักษาสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่าโดยไม่มีการฉีกสัญญาทิ้งก่อนกลางคัน

ในปัจจุบันมีผู้คนเข้ามาเช่าพื้นที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอนโด บ้าน ตึกแถว ดังนั้นสัญญาเช่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเช่าพื้นที่แต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเสียผลประโยชน์ สัญญาเช่าจึงได้เกิดขึ้นมา โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าใจถึงสิทธิ์ในการเข้าอยู่อาศัยและการตอบแทนผลประโยชน์ต่อกัน ซึ่งสัญญาเช่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ ถ้าหากเราไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมายพวกนี้เลย เราอาจจะถูกโกงหรือเราอาจจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ เพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทุกคนควรศึกษากฎหมายเหล่านี้เอาไว้ จะได้ทราบว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ทำอะไรได้มากแค่ไหน

อ้างอิง

23 ข้อที่ต้องมีในสัญญาเช่า ไว้รับมือผู้เช่าตัวแสบ 1, [ออนไลน์], อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.home.co.th/living/topic-52648

6 เทคนิคการเขียนสัญญาเช่า , [ออนไลน์], อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.estopolis.com/article/knowledge/investing-tips/6-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2

Free Basic Rental Agreement or Residential Lease , [ออนไลน์], อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://rentalleaseagreement.net/general/basic-rental-agreement-or-residential-lease/

อ้างอิงรูป

https://th.depositphotos.com/stock-photos/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2.html

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
มาพร้อมสงกรานต์!!! Joomla เวอร์ชั่น 3.9.26 แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
โดย tsukasaz ศ 16 เม.ย. 2021 10:44 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
18
ศ 16 เม.ย. 2021 10:44 am โดย tsukasaz
R - สามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook และ Google Account ได้ ( มีตัวอย่างแนบให้ )
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am โดย eange08
R - ขออนุญาตเพิ่มเติม ในส่วน การ ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am โดย eange08
R - ยังไม่มีแบบฟอร์มการติดต่อ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am โดย eange08
R - ยังไม่มี ลิงค์เชื่อมต่อ Google map
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am โดย eange08
B - ยังไม่สามารถเลื่อนลงมาดู ข้อมูลการติดต่อ ( เบอร์โทร ไลน์ เฟซบุ๊ค ) ได้
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am โดย eange08
B - แผนที่ข้อความการจัดวางสัดส่วนไม่ตรงตามตัวอย่างที่แนบไป
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am โดย eange08
R - เนื้อข่าว วิธีการป้องกัน รับมือ "ไวรัส COVID- 19" Link อ้างอิงเว็บไซต์โรงพยาบาล ต้องกดเข้าไปได้ค่ะ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:23 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:23 am โดย eange08