ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ปัจจุบันการเขียนจดหมายทางธุรกิจได้เปลี่ยนมาเป็นการเขียนอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้ว ซึ่งอีเมลนั้นก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้งาน เช่น Gmail Yahoo Outlook โดยการเขียนอีเมลก็ยังมีความคล้ายคลึงกับการเขียนจดหมายในอดีต การเขียนอีเมลนั้นก็จะมีแบบฟอร์มการเขียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทีนี้มาดูกันว่าเราสามารถเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ

การเขียนอีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบัน

การเขียนอีเมล

โดยอันดับแรกจะมาพูดถึง Header ของอีเมลซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ To (ถึงใคร) From (จากใคร) Date (วันที่) และ Topic (หัวเรื่อง)

-ในการจะเขียนอีเมลไปหาใครก็ควรจะทราบชื่อของผู้รับ หากไม่ทราบชื่อของผู้ส่งก็ให้ใส่ชื่อตำแหน่งของเขาแทนหรือถ้าทราบทั้งสองอย่าง ก็ใส่ทั้งคู่ เพื่อเป็นการให้เกียรติคนที่ผู้เขียนส่งจดหมายไปให้ ในส่วนของผู้ส่งก็ให้ใช้วิธีการเขียนแบบเดียวกับผู้รับ

ตัวอย่าง To Adam Smith, To Manager, To Martin Brown, Director

-วันที่ จะต้องเขียนโดยใช้ตัวเลขและชื่อเดือนเป็นตัวอักษร เช่น 24 May 1999

-หัวข้อ จะต้องเป็นส่วนที่สั้น กระชับ และครอบคลุมใจความที่ต้องการจะสื่อทั้งหมด เช่น 

ต่อมาจะเป็นส่วนของคำขึ้นต้น ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย Dear ตามด้วยชื่อหรือตำแหน่งของผู้รับอีเมล 

จากนั้นในส่วนของเนื้อความ สำหรับจดหมายธุรกิจนั้นจะมีแบบฟอร์มการเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการ โดยอันดับแรกจะต้องกล่าวแนะนำตัวว่าผู้เขียนอีเมลเป็นใคร แล้วบอกจุดประสงค์ของผู้เขียนว่าต้องการอะไร พร้อมทั้งเนื้อหาที่จำเป็นในอีเมลนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติม หลังจากนั้นก็ลงท้ายขอบคุณและคำลงท้าย มาดูตัวอย่างของการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องดังนี้

To : Human resource department

From : Martin Brown

Date : 24 June 2021

Topic : Job application

Dear Human resource department

My name is Martin Brown. I am graduating from communication art at Oxford university. I am writing to apply content creator at this company. I knew job posting from company's website. I want to participate with your organization. Please consider my Resume in attached file. Thank you for your consideration.

Best Regards

Martin Brown 

นอกเหนือจากแบบฟอร์มตัวอย่างข้างต้น ผู้เขียนยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อความต่างๆตามจุดประสงค์การเขียน แต่ในอีเมลภาษาอังกฤษควรจะมีความกระชับและได้ใจความ รวมไปถึงการเขียนอีเมลจำเป็นต้องคำนึงถึงระดับภาษาที่ใช้และความถูกต้อง เพื่อแสดงถึงความใส่ใจและความละเอียดรอบคอบของผู้เขียนอีเมล

ในปัจจุบันนี้หลายๆธุรกิจต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล ซึ่งการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ง่ายๆ เพียงแค่เขียนตามแบบฟอร์มที่มีอยู่ โดยเริ่มตั้งแต่ Header เนื้อหา และคำลงท้าย ถึงแม้ว่าการเขียนอีเมลจะทำตามได้ง่าย แต่ก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง เช่น การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ ดังนั้นการเขียนอีเมลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวงการธุรกิจเป็นอย่างมาก

อ้างอิง

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ, [ออนไลน์], อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://books.google.co.th/books?id=rfbnDwAAQBAJ&pg=PT22&lpg=PT22&dq=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+email+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9+%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C&source=bl&ots=BcL-IlMRG6&sig=ACfU3U2SLxQW9tjpEirJw9qx_89WCQ6zqA&hl=th&sa=X&ved=2ahUKEwjsqIvS5__uAhWVzTgGHYCuBts4bhDoATAJegQIFBAD#v=onepage&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20email%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C&f=false

How to write an academic Email , [ออนไลน์], อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://getproofed.com/writing-tips/how-to-write-an-academic-email/

การเขียนจดหมาย Letters และ Email ภาษาอังกฤษกับครูซานต้า , [ออนไลน์], อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://importbytop.blogspot.com/2015/09/letter-email.html

อ้างอิงรูป

https://www.istockphoto.com/search/2/image?phrase=email

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
มาพร้อมสงกรานต์!!! Joomla เวอร์ชั่น 3.9.26 แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
โดย tsukasaz ศ 16 เม.ย. 2021 10:44 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
18
ศ 16 เม.ย. 2021 10:44 am โดย tsukasaz
R - สามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook และ Google Account ได้ ( มีตัวอย่างแนบให้ )
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am โดย eange08
R - ขออนุญาตเพิ่มเติม ในส่วน การ ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:26 am โดย eange08
R - ยังไม่มีแบบฟอร์มการติดต่อ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am โดย eange08
R - ยังไม่มี ลิงค์เชื่อมต่อ Google map
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:25 am โดย eange08
B - ยังไม่สามารถเลื่อนลงมาดู ข้อมูลการติดต่อ ( เบอร์โทร ไลน์ เฟซบุ๊ค ) ได้
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am โดย eange08
B - แผนที่ข้อความการจัดวางสัดส่วนไม่ตรงตามตัวอย่างที่แนบไป
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:24 am โดย eange08
R - เนื้อข่าว วิธีการป้องกัน รับมือ "ไวรัส COVID- 19" Link อ้างอิงเว็บไซต์โรงพยาบาล ต้องกดเข้าไปได้ค่ะ
โดย eange08 ศ 16 เม.ย. 2021 9:23 am บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
0
1
ศ 16 เม.ย. 2021 9:23 am โดย eange08