B/C Plugin ใน Joomla 5 คืออะไร

B/C Plugin ใน Joomla 5 คืออะไร และเอาไปใช้ทำอะไร
การใช้งาน B/C Plugin ใน Joomla 5

B/C Plugin เป็นปลั๊กอินที่สำหรับเอาไว้ในการอัปเกรด Joomla กรณีที่ Joomla 1.x - 4.x อัปเกรดเป็น Joomla เวอร์ชันล่าสุดนั้นเอง ซึ่งในปลั๊กอินนี้จะเป็นตัวช่วยให้โค้ดของเวอร์ชันก่อนสามารถนำมาใช้ใน Joomla เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งใน ณ ปัจจุบัน Joomla ได้ออกเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชัน 5 นั้นเอง ซึ่งเราจะมาแนะนำตั้งแต่ความหมายและวิธีการทำงานของ B/C Plugins, ไปจนถึงการใช้งานและประโยชน์ที่สามารถได้รับจากการใช้หลักๆ และการเปิดใช้ปลั๊กอินตัวนี้นั้นเอง

B/C Plugins คืออะไร?

B/C Plugins หรือ Backward Compatibility Plugins เป็นส่วนขยายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ Joomla เผื่อให้สามารถรองรับและทำงานได้กับปลั๊กอินและส่วนเสริมต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับรุ่นก่อนหน้าของ Joomla โดยเฉพาะ Joomla 4.x และเวอร์ชันก่อนหน้านี้ แน่นอนว่าใน Joomla 5.0 มีการปรับปรุงและเพิ่มเติม B/C Plugins เพื่อให้ง่ายต่อการอัปเกรดและให้ความเข้ากันได้กับปลั๊กอินที่พัฒนาขึ้นสำหรับเวอร์ชันที่เก่ากว่า

การทำงานของ B/C Plugins

 1. รองรับโค้ดที่ถูกยกเลิก ใน B/C Plugins ช่วยให้ Joomla 5 สามารถทำงานได้กับโค้ดที่ถูกยกเลิกใน Joomla 4.x และเวอร์ชันก่อนหน้า โค้ดที่ถูกยกเลิกคือโค้ดที่ถูกปรับปรุงหรือถูกเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันที่มาใหม่แต่ยังคงถูกใช้งานในปลั๊กอินหรือส่วนเสริมที่เก่ากว่าได้

 2. การปรับท่าทาง ใน B/C Plugins สามารถให้โปรโตคอล, คลาส หรือฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มใน Joomla 4.x หรือ 5 ไปยังปลั๊กอินที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับรุ่นเก่า นี้ทำให้ปลั๊กอินเหล่านั้นสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ขไขโค้ดของตนเอง

 3. การจัดการข้อมูลและการแสดงผล ใน B/C Plugins ช่วยให้โมดูลและปลั๊กอินเก่าสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้องใน Joomla 5.0 โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโค้ดใหม่ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลหรือการจัดการข้อมูลในฐานะของผู้ใช้

การใช้ B/C Plugins ใน Joomla 5

ตอนที่เราติดตั้ง Joomla 5 ในตัวของ B/C Plugins จะเปิดใช้งานเริ่มต้นให้แล้วซึ่งเราสามารถติดตั้งปลั๊กอินหรือส่วนเสริมเวอร์ชันก่อนสามารถนำมาใช้งานได้ ในส่วนการเข้าเปิดหรือปิดใช้งานจะมีดังนี้

 1. ให้เราเข้าในส่วนหลังบ้านหรือเข้าะรบบการจัดการของ Joomla 5 โดยการเข้าให้ใส่ชื่อพาธโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งแล้วตามด้วย "administrator"
  ตัวอย่างพาธใน localhost
  http://localhost/Joomla_5/administrator​

  หน้าจัดการของ Joomla 5

  หน้าหลังบ้านหรือหน้าจัดการของ Joomla 5
  ตัวอย่างหน้าหลังบ้านของ Joomla 5
 2. ให้เราไปคลิกที่รายการว่า Plugins เพื่อเข้าหน้าจัดการของปลั๊กอินต่างๆ
  ให้ทำการคลิกที่ปลั๊กอิน เพื่อเข้าไปหน้าจัดการของปลั๊กอิน
  คลิกที่ปลั๊กอิน
 3. ให้เราทำการค้นชื่อปลั๊กอิน B/C Plugin ซึ่งใน Joomla 5 ใช้ชื่อ "Behaviour - Backward Compatibility" และทำการคลิก
  ทำการค้นหาชื่อปลั๊กอิน Backward Compatibility และทำการคลิกที่ปลั๊กอินได้เลย
  คลิกชื่อปลั๊กอิน Backward Compatibility
 4. หลังจากก็จะเข้ามาหน้าปลั๊กอิน Backward Compatibility
  หน้าจัดการของปลั๊กอิน B/C
  หน้าจัดการของปลั๊กอิน B/C

  ตั้งค่าของปลั๊กอิน B/C

  • Classes Aliases คือ ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับตั้งค่านามแฝงให้กับคลาสของปลั๊กอิน B/C เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ Joomla 5 ได้ ปลั๊กอิน B/C จำนวนมากใช้คลาสที่ล้าสมัยซึ่งไม่รองรับใน Joomla 5 โดยการตั้งค่านามแฝงให้กับคลาสเหล่านี้ จะทำให้ Joomla 5 สามารถเรียกใช้คลาสเหล่านี้ได้ต่อไป
  • ES5 Assets คือ ตัวเลือกที่ช่วยให้ Joomla 5 โหลดไฟล์ JavaScript และ CSS เวอร์ชันเก่าที่เขียนด้วย ES5 ได้
  • Removed Assets คือเป็นตัวเลือกในการลบไฟล์ JavaScript และ CSS ของปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้ประหยัดเนื้อที่

 ประโยชน์ของ B/C Plugins

 • รองรับปลั๊กอินและส่วนเสริมเก่า B/C Plugins ช่วยให้ปลั๊กอินและส่วนเสริมที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Joomla 4.x หรือรุ่นก่อนหน้ายังคงทำงานได้ใน Joomla 5 โดยไม่ต้องปรับแต่งโค้ดใหม่
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนา นักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์สามารถทำงานกับโค้ดที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ Joomla 4.x หรือ 5 โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานของปลั๊กอินที่เก่า
 • ลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษา การใช้ B/C Plugins ช่วยให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและปรับปรุงปลั๊กอินเก่าให้เข้ากับ Joomla 5 โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งโค้ดใหม่

B/C Plugins หรือ Backward Compatibility Plugins เป็นส่วนขยายที่สำคัญใน Joomla 5 เพื่อรองรับและทำงานกับปลั๊กอินและส่วนเสริมที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับรุ่นก่อนหน้า เช่น Joomla 4.x เวอร์ชันก่อนหน้านั้น ซึ่งประโยชน์และความสำคัญของ B/C Plugins ช่วยให้ระบบ Joomla! 5.0 สามารถรองรับปลั๊กอินและส่วนเสริมเก่าๆ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโค้ดใหม่, การใช้ B/C Plugins ลดความซับซ้อนในกระบวนการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าไปยัง Joomla 5, B/C Plugins สามารถปรับท่าทางของโค้ดและทำให้โปรโตคอลและฟังก์ชันใน Joomla 4.x หรือ 5 ทำงานในปลั๊กอินที่พัฒนาขึ้นสำหรับรุ่นเก่า, การใช้ B/C Plugins ช่วยให้การพัฒนาและการบำรุงรักษาปลั๊กอินและส่วนเสริมใน Joomla เป็นไปอย่างสะดวกและยืดหยุ่น และสร้างสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายในการอัปเกรด Joomla โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปลั๊กอินและส่วนเสริมที่ไม่สามารถทำงานได้ในรุ่นใหม่ได้


อ้างอิง
The Backward Compatibility Plugin ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://docs.joomla.org/Joomla_4.4.x_to_5.x_Planning_and_Upgrade_Step_by_Step#The_Backward_Compatibility_Plugin
b/c plugin - Load class aliases earlier and move es5 assets ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/41202
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
เขียน Python จัดการภาพภาย crop ภาพถ่ายเอาเฉพาะใบหน้า
โดย mindphp ส 02 ธ.ค. 2023 9:18 am บอร์ด Python Knowledge
1
9
ส 02 ธ.ค. 2023 9:54 am โดย mindphp View Topic เขียน Python จัดการภาพภาย crop ภาพถ่ายเอาเฉพาะใบหน้า
แนะนำการใช้ Profiler ของ Joomla เช็คความเร็วของการทำงานของระบบ
โดย Thanapoom1514 ศ 01 ธ.ค. 2023 4:38 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
16
ศ 01 ธ.ค. 2023 4:38 pm โดย Thanapoom1514 View Topic แนะนำการใช้ Profiler ของ Joomla เช็คความเร็วของการทำงานของระบบ
ลงทุนกับรับซื้อนาฬิกามือสองอย่างไรให้รวย
โดย admeadme ศ 01 ธ.ค. 2023 4:25 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
18
ศ 01 ธ.ค. 2023 4:25 pm โดย admeadme View Topic ลงทุนกับรับซื้อนาฬิกามือสองอย่างไรให้รวย
สอบถามการปรับข้อมูลจากตาราง sql
โดย Thanapoom1514 พฤ 30 พ.ย. 2023 5:41 pm บอร์ด Programming - PHP
3
63
ศ 01 ธ.ค. 2023 5:30 pm โดย Thanapoom1514 View Topic สอบถามการปรับข้อมูลจากตาราง sql
สอบถามการตัดขอบพื้นที่ส่วนเกินออกบน Canva
โดย Thanavat_n พฤ 30 พ.ย. 2023 5:16 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
54
พฤ 30 พ.ย. 2023 5:16 pm โดย Thanavat_n View Topic สอบถามการตัดขอบพื้นที่ส่วนเกินออกบน Canva
สอบถามเรื่อง Skype หลุดบ่อย เกิดจากอะไร แก้ยังไงได้บ้าง
โดย Narisara พฤ 30 พ.ย. 2023 4:14 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
3
29
พฤ 30 พ.ย. 2023 4:40 pm โดย mindphp View Topic สอบถามเรื่อง Skype หลุดบ่อย เกิดจากอะไร แก้ยังไงได้บ้าง
ต้องการ อัพเดทอีกตารางและนำข้อมูลทั้งก่อนอัพเดทและหลังอัพเดทไปเก็บอีกตารางทำได้แบบไหนบ้างคะ
โดย MBMoo พ 29 พ.ย. 2023 1:04 pm บอร์ด SQL - Database
3
225
พ 29 พ.ย. 2023 1:42 pm โดย mindphp View Topic ต้องการ อัพเดทอีกตารางและนำข้อมูลทั้งก่อนอัพเดทและหลังอัพเดทไปเก็บอีกตารางทำได้แบบไหนบ้างคะ
แจ้งปัญหา การใช้งานโปรแกรมคำนวณสแควรูท
โดย Thanapoom1514 พ 29 พ.ย. 2023 10:46 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
164
พ 29 พ.ย. 2023 10:46 am โดย Thanapoom1514 View Topic แจ้งปัญหา การใช้งานโปรแกรมคำนวณสแควรูท