ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Oracle ขยายความเป็นผู้นำด้าน CRM ซีอาร์เอ็ม ในเอเชีย-แปซิฟิก 

     เพื่อขยายความเป็นผู้นำในด้านระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ย่อมาจาก Customer Relationship Management (คัทโทเทอร์ รีเลชั่นชิฟ แมเนจเม้นท์)  ทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ออราเคิลได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรในเอเชีย-แปซิฟิกสามารถปรับ เปลี่ยนไปสู่องค์กรที่ ?มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า? โดยอาศัยการปรับปรุงให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด ความจงรักภักดี และการดึงดูดลูกค้า เพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน, ศักยภาพในการเพิ่มผลกำไรและมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยกลยุทธ์ 4 ข้อของออราเคิลมุ่งเน้นการนำเสนอได้แก่

     - ผลิตภัณฑ์ CRM ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยผสานรวมโซลูชั่น CRM ที่ดีที่สุดและครอบคลุมการทำงานมากที่สุด เข้ากับความสามารถเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม

     - ความยืดหยุ่นสูงสุดในโซลูชั่น CRM และตัวเลือกการติดตั้ง ตั้งแต่โซลูชั่นที่ติดตั้งภายในองค์กร ไปจนถึงโซลูชั่นแบบออนดีมานด์ (On Demand) ที่โฮสต์ไว้ที่อื่น 

     - แผนโร้ดแมป (roadmap) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการลงทุนในระบบ CRM และ

     - การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับทรัพยากรด้านการขาย บริการ การให้คำปรึกษา และการตลาดสำหรับ CRM โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการขยายตลาดในแต่ละประเทศ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ออราเคิลคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในธุรกิจแอพพลิเคชั่น เสริมสร้างความเป็นผู้นำ CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก 

     ในปีงบประมาณ 2549 (สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2549) ออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก มีรายได้จาก CRM เพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ CRM มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจแอพพลิเคชั่นโดยรวมของออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีรายได้จากไลเซนส์ใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 80% (เปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ระบุนี้ไม่รวมญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์ของซีเบล (Siebel) และรีเท็ก (Retek)

     หลังจากที่เข้าซื้อ กิจการของซีเบล ออราเคิลได้พัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของซีเบล รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานในเอเชีย-แปซิฟิก โดยรักษาและผนวกรวมความเชี่ยวชาญด้าน CRM และเพิ่มการลงทุนในทรัพยากร CRM ทั่วภูมิภาคนี้ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั่วเอเชีย-แปซิฟิก

     บริษัทที่ปรีกษาการ เติบโตอุตสาหกรรมของโลก Frost & Sullivan ระบุว่า ออราเคิลครองตำแหน่งอันดับ 1 ในตลาด CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 31% [1] ในปัจจุบันออราเคิลมีลูกค้าแอพพลิเคชั่นมากกว่า 4,800 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) และในกลุ่มลูกค้าดังกล่าว กว่า 20% ใช้ซอฟต์แวร์ CRM ของออราเคิล ส่วนในระดับโลกนั้น ออราเคิลเป็นผู้นำตลาด CRM โดยมีผู้ใช้ระบบกว่า 5 ล้านคน และอีกว่า 150 ล้านคนเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใช้งานแบบให้บริการตนเอง (self-service)

     จากความสำเร็จในการ ผนวกรวมเทคโนโลยีของซีเบล ทำให้วันนี้ออราเคิลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำระดับโลกใน ตลาด CRM? มร. พอล แอพเพิลบี รองประธานฝ่ายธุรกิจ CRM ของออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก กล่าว กลยุทธ์ของเราในการขยายธุรกิจและความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องมีลักษณะเรียบ ง่าย กล่าวคือ เราเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้าน CRM ด้วยการช่วยเหลือลูกค้าในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า? อย่างแท้จริง โดยอาศัยการปรับปรุงกลยุทธ์ บุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและ รักษาความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

     ลูกค้าเลือกใช้ CRM ของออราเคิล เพื่อปรับปรุงผลประกอบการ ผลประกอบการของออราเคิลในปีงบประมาณ 2549 รวมถึงจำนวนลูกค้ารายใหม่และการใช้งานจริงที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับ CRM ในอุตสาหกรรมหลักๆ นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำและ ความสามารถของออราเคิลในการช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทางด้านธุรกิจอย่าง เต็มที่จากโซลูชั่น CRM ทั้งนี้ออราเคิลได้ขยายความสามารถทางด้าน CRM จากการเข้าซื้อ กิจการของซีเบล และในวันนี้ออราเคิลนำเสนอประสบการณ์เชิงลึกที่เหนือกว่าสำหรับแต่ละ อุตสาหกรรม รวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่ก้าวล้ำ เครือข่ายคู่ค้าและฝ่ายบริการที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง 

     องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญการแข่งขันในระดับโลก จึงจำเป็นต้องเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุด ต่างๆ มร. แอพเพิลบี กล่าวเสริม เรานำเสนอแนวทางที่เป็นนวัตกรรม โดยผสานรวมระบบส่วนหน้า (front-office) และระบบส่วนหลัง (back-office) รวมถึงโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ บนแพลตฟอร์ม CRM ของออราเคิล และผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ลูกค้าของออราเคิลได้รับความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและออราเคิลได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางในตลาด CRM สำหรับทุกอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก?

 

ที่มา : http://www.it-preview.com/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สรรพากรแจ้งข่าวดี ขยายเวลายื่นแบบฯ ให้ผู้ประกอบการทุกราย สู้ COVID19
โดย thatsawan จ 06 เม.ย. 2020 1:42 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
4
จ 06 เม.ย. 2020 1:42 pm โดย thatsawan
G -ข้อมูลสำหรับ ทำโปรแกรม ความต้องการของระบบที่ต้องทำ รวมเฟส 4
โดย mindphp จ 06 เม.ย. 2020 12:18 pm บอร์ด AZKing (Main)
1
9
จ 06 เม.ย. 2020 12:32 pm โดย mindphp
แนะนำบริการ hosting จาก Hostneverdie
โดย tumsailom อ 05 เม.ย. 2020 7:58 pm บอร์ด Web Hosting Review - Free Host Share Host VPS
0
57
อ 05 เม.ย. 2020 7:58 pm โดย tumsailom
อยากทราบถ้าหากต้องการที่ทดสอบการทำงานของของ Event cron จะต้องทำอย่างไรบางครับ
โดย Ittichai_chupol ส 04 เม.ย. 2020 10:50 am บอร์ด Programming - PHP
1
39
จ 06 เม.ย. 2020 11:39 am โดย mindphp
เทมเพลต Megadeal ของ MooZiiCart สำหรับทำเว็บขายสินค้าออนไลน์
โดย prmindphp ศ 03 เม.ย. 2020 6:39 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
58
ศ 03 เม.ย. 2020 6:39 pm โดย prmindphp
เครื่องมือช่วยกรองสินค้า สำหรับค้นหาสินค้าที่ต้องการ
โดย prmindphp พฤ 02 เม.ย. 2020 6:46 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
60
พฤ 02 เม.ย. 2020 6:46 pm โดย prmindphp
การเขียน Script สำหรับสร้าง User ใน Joomla
โดย tsukasaz พฤ 02 เม.ย. 2020 3:33 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
143
พฤ 02 เม.ย. 2020 3:33 pm โดย tsukasaz
อยากทราบวิธีการดึงข้อมูลจาก Excel โดยการดึงข้อมูลจาก คอลัมของ Excel มาบันทึกลงในฐานข้อมูล
โดย Ittichai_chupol พฤ 02 เม.ย. 2020 10:09 am บอร์ด Programming - PHP
1
134
พฤ 02 เม.ย. 2020 10:43 am โดย mindphp
เอ้าๆ ใครที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วง COVID-19 สามารถอมรมผ่านออนไลน์ ด้วย e-learning ได้เเล้วนะ
โดย thatsawan พฤ 02 เม.ย. 2020 10:09 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
66
พฤ 02 เม.ย. 2020 10:09 am โดย thatsawan
วิธีการเชื่อม api ของ gitlab สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ project ใน ภาษา Python
โดย jirawoot พ 01 เม.ย. 2020 3:38 pm บอร์ด Python Knowledge
0
153
พ 01 เม.ย. 2020 3:38 pm โดย jirawoot
สอบถาม ผมจะทำ ci ของ gitlab ผมดูดไฟล์ project จาก api ของ gitlab ได้แล้วทำอย่างไรต่อครับ
โดย jirawoot พ 01 เม.ย. 2020 12:09 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
3
104
พฤ 02 เม.ย. 2020 10:50 am โดย tsukasaz
ผมอัพเกรด joomla 2.5 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 3.8 หน้าเว็บเวอร์ชั่นเดิมจะหายไปไหมคับ
โดย Anonymous พ 01 เม.ย. 2020 12:00 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
3
72
พ 01 เม.ย. 2020 4:29 pm โดย icphp
ลดอัตราหัก ณ ที่จ่าย เหลือ 1.5% ออกเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว!!! นะ เริ่ม 1 เมษายน 2563
โดย thatsawan พ 01 เม.ย. 2020 10:54 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
89
พ 01 เม.ย. 2020 10:54 am โดย thatsawan
วิธีการจัดการกับเด็กๆ กวนใจ เมื่อต้องทำงานจากบ้าน #Work from home
โดย thatsawan พ 01 เม.ย. 2020 9:53 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
55
พ 01 เม.ย. 2020 9:53 am โดย thatsawan
วิธีแก้ไขปัญหา สำหรับ การนำ Template phpbb 3.3 มาใช้ใน phpbb 3.2
โดย thatsawan อ 31 มี.ค. 2020 7:27 pm บอร์ด phpBB user Guide Knowledge
0
158
อ 31 มี.ค. 2020 7:27 pm โดย thatsawan
สอบถาม ผมลองใช้ curl ของ API ของ gitlab แล้ว "message":"401 Unauthorized ครับ
โดย jirawoot อ 31 มี.ค. 2020 5:16 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
1
269
อ 31 มี.ค. 2020 5:35 pm โดย jirawoot
การเชื่อมต่อ API ของ GitLab เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
โดย tsukasaz อ 31 มี.ค. 2020 12:52 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
2631
อ 31 มี.ค. 2020 12:52 pm โดย tsukasaz
วิธิการใส่ icon favorite เพื่อแสดงในแต่ละ browser
โดย Ittichai_chupol อ 31 มี.ค. 2020 11:14 am บอร์ด Graphic design
4
297
พฤ 02 เม.ย. 2020 4:33 pm โดย thatsawan
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการประชุมด้วยเทคโนโลยี Conference Call #Work from home
โดย thatsawan อ 31 มี.ค. 2020 10:39 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
62
อ 31 มี.ค. 2020 10:39 am โดย thatsawan
ช่วงนี้ Work From Home ก็จะลำบากนิดนึงแหละเนอะ #ทาสเเมว
โดย thatsawan จ 30 มี.ค. 2020 2:29 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
195
จ 30 มี.ค. 2020 2:29 pm โดย thatsawan