ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คำสั่ง ปิดเครื่อง รีสตาร์ท shutdown restart command บน Ubuntu

$ sudo shutdown -h now

 

$ sudo shutdown -h 0 


ตั้งเวลาในการปิดเครื่อง

$ sudo shutdown -h 15:30"Server is going down for maintenance"

 เครื่องจะปิดตอน บ่ายสามโมงครึ่ง ตามเวลาของเครื่อง

นอกจากข้างบนนี้แล้วยังสามารถใช้ คำสั่ง$ sudo halt
หรือ

$ sudo poweroff


คำสั่งในการรีสตาร์ท มีอยู่สองคำสั่ง

$ sudo reboot

 หรือ

$ sudo shutdown -r 0