ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

icon Projectmanagement
โปรแกรม Project Manager คือ โปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้งกับโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาว Project Manger จะช่วยในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้โครงการสามารถดำเนินการไปตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด  ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ  ทั้งยังช่วยวิเคราะห์งงบประมาณที่จะต้องใช้ในโครงการทั้งหมด  รวมไปถึงการติดตามปัญหาที่พบในโครงการ

Key Feature 
- ช่วยวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในโครงการ
- ช่วยวางแผนและกำหนดขั้นตอนการทำงาน
- สามารถติดตามปัญหาที่พบตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุุดโครงการ
- แสดงผลรายงานในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ 

หน้าแรกของโปรแกรม Project Management
หน้ารวมโครงการต่างๆ ของบริษัท

Task หน้ารวมงานของโปรเจ็ค Management
หน้าแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ของแต่ละโครงการ
issue หน้าติดตามปัญหาของ Project
หน้า Issue ใช้ติดตามปัญหาที่พบในโครงการ

หน้าแสดงระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
task แสดงแผนภูมิของงานในโครงการ
หน้ากราฟแสดงภาพรวมขั้นตอนงานต่างๆ ของโครงการ
 
สามารถพูดคุยหรือเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม OpenERP ได้ที่ http://www.openerpthailand.org